Gruppchef till Informationsförvaltningen, Nord

Gruppchef till Informationsförvaltningen, Nord

Arbetsbeskrivning

Polismyndighetens Rättsavdelning ansvarar för myndighetens rättsliga styrning och stöd, hantering av förvaltningsrättsärenden samt informationsförvaltning. Avdelningen finns representerad i hela landet och består idag av närmare 800 medarbetare. Vårt mångsidiga uppdrag gör rättsavdelningen till en spännande arbetsplats med möjlighet till stor variation.
Rätts Nord innefattar länen Jämtland, Västernorrland, Västerbotten samt Norrbotten och har cirka 80 medarbetare fördelade i 6 grupper, med en gruppchef i varje grupp. Grupperna har sin placering på många orter i regionen. Rätts Nord leds av en sektionschefschef.
Vi söker nu en gruppchef till Informationsförvaltningen med placering i Umeå. Annan ort kan vara möjlig inom region Nord efter samråd med rekryterande chef.
Arbetsuppgifter
Den grupp du är chef för ansvarar för registratur och arkiv. Informationsförvaltningens uppgifter är bl.a. att diarieföra ärenden och inkommande handlingar som förs i allmänna och hemliga diarier, bevaka officiella e-postbrevlådor samt delta i postöppning, ansvara för arkivförvaring av pappersarkiv, ge stöd och utöva tillsyn inom ramen för diarieföring, dokumenthantering och arkivering, bidra till upprätthållande av förteckningar inom området, samt ibland fatta tjänstemannabeslut gällande utlämnande av allmänna handlingar med tillhörande sekretessprövning i ärenden som finns i e-arkiv samt i ärenden som förvaras i rättsavdelningens arkiv.
Informationsförvaltningsgruppen är en regional grupp inom Rätts Nord där medarbetarna är jämt fördelade mellan Luleå, Umeå, Östersund och Sundsvall. Därmed förväntas du kunna leda medarbetare såväl direkt som på distans.
Uppdraget som chef för Informationsförvaltning Nord
Som chef för informationsförvaltningsgruppen rapporterar du till sektionschef samt ingår i sektionens ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt för att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Du har särskilt ansvar för gruppens verksamhet inom ditt ansvarsområde och dess resultat, men deltar även aktivt i att utveckla och se helheten inom både sektionen och nationellt. Som gruppchef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten.
Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom att utöva ett uppriktigt, modigt och lyhört ledarskap med tillit till andras kompetens och förmåga. Som chef driver du utveckling genom att inspirera och uppmuntra till reflektion och återkoppling på ett sätt som utgår från att vi följer lagen och behandlar människor lika. Du skapar förutsättningar och verkar för goda relationer som bidrar till att vi agerar tillsammans utifrån vad som är bäst för medborgarna och uppdraget som helhet.
Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
minst 6 månaders sammanhängande erfarenhet av att ha arbetat som chef den senaste femårsperioden.
erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten
erfarenhet av arkivverksamhet och/eller registratorverksamhet
för funktionen relevant högskole-/universitetsutbildning eller arbetslivserfarenhet som Polismyndigheten bedömer som likvärdig
körkort för personbil

Vi ser det som meriterande om du utöver detta även har:
ingått i ledningsforum
erfarenhet av att leda andra mot uppsatta mål och resultat
utbildning inom arkiv alternativt registratur
chefs- och ledarskapsutbildning för lägst direkt nivå
formellt delegerat arbetsmiljöansvar och/eller personalansvar
erfarenhet av myndighetsutövning

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar följande förmågor:
Analys och helhetssyn
Mål och resultat
Utveckling och förändring
Social säkerhet
Muntlig och skriftlig kommunikation
Skapa delaktighet och motivation

Läs mer om ledarkriterierna https://polisen.se/ledarkriterier/. Om inte länken är klickbar kopiera och klistra in länktexten i din webbläsare.
Som en del i urvalsprocessen kommer även tester att användas.
Anställningsform: Tillsvidareanställning. Provanställning kan förekomma.
Omfattning: Heltid.
Arbetstid: Förtroendearbetstid.
Placeringsort: Umeå. Annan ort kan vara möjlig inom region Nord efter samråd med rekryterande chef.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Tjänsten är säkerhetsklassad och kräver svenskt medborgarskap.
Har du frågor, kontakta: Silvia Sandin Viberg, Sektionschef Rätts Nord, på tel: 073-022 10 67 eller mejl: silvia.sandin-viberg@polisen.se
För frågor kring rekryteringsprocessen, kontakta: Ylva Gamrell, HR-konsult, via mejl: ylva.gamrell@polisen.se
Facklig företrädare
Polisförbundet, Sofia Ask, tfn: 010-563 87 10, SACO, nås via Polisens växel 114 14, SEKO Polisen, Karna Tillheden, tfn: 010-561 66 27, ST, nås via Polisens växel 114 14
Säkerhetsklassning
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning
Ansökan
Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 14 februari 2024 via e-post till jobb.na@polisen.se. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med ref.nr. A054.877/2024 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 STOCKHOLM, eller kontakta ansvarig HR-konsult.
Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering
Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se
Varmt välkommen med din ansökan!

Artiklar i detta ämnet

  1. Bra ledare som chef

Sammanfattning

Postadress

Ridvägen 10
Umeå, 90325

Liknande jobb


Enhetschef Fysisk planering

Enhetschef Fysisk planering

20 juni 2024

Chef för samhällsomställningskontoret Luleå kommun

Chef för samhällsomställningskontoret Luleå kommun

30 maj 2024

Gruppchef samordnad bemanning, Region Väst

Gruppchef samordnad bemanning, Region Väst

27 maj 2024

Stabschef till sektor lärande

Stabschef till sektor lärande

24 maj 2024