Gruppchef till Nationellt forensiskt centrum i Uppsala refnr A054.298/2020

Gruppchef till Nationellt forensiskt centrum i Uppsala refnr A054.298/2020

Arbetsbeskrivning

Nationellt forensiskt centrum (NFC) är en nationell avdelning inom Polismyndigheten. NFC har ansvar för en enhetlig och kvalitetssäkrad forensisk process inom hela Polismyndigheten som omfattar laborativ verksamhet, kriminalteknik och it-forensik. Det innebär att styra, samordna, utveckla och följa upp metoder samt att kvalitets- och kompetenssäkra forensisk verksamhet. Dessutom ingår FoU, information, utbildning och expertstöd inom hela det kriminaltekniska området även i NFCs uppdrag.


Om chefsuppdraget
Under hösten har NFC etableras på fler orter och nu har turen kommit till Uppsala


Vi söker dig som vill vara en operativ chef och som bara ser det som positivt att få ett chefuppdrag där du själv får handlägga egna ärenden, samtidigt som du ska leda en blandad grupp av naturvetare, poliser och samhällsvetare. Gruppen kommer i huvudsak arbeta med att analysera de spår som kriminaltekniker, lokala brottsplatsundersökare och andra poliser samlar in på brottsplatser. Det kan exempelvis handla om spårsäkring av DNA, identifiering av vapen, framkallning av fingeravtryck och spårfotografering.


Som gruppchef för NFC i Uppsala


ska du
ha personalansvar
inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
ingå i sektionens ledningsgrupp
ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
samverka internt med andra verksamhetsområden och sektioner
företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.är du
verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potentialhar du
minst 2 års erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller chef
för funktionen relevant naturvetenskaplig examen/utbildning på mas-ter/magisternivå eller motsvarande kompetens arbetsgivaren finner likvärdig
erfarenhet av det aktuella verksamhetsområdet
erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten
utbildning inom chefs- och ledarskap är det meriterande
erfarenhet/utbildning i projektledning är det meriterande
erfarenhet av utredningsarbete är det meriterande
erfarenhet av arbete i en ackrediterad verksamhet är det meriterande
erfarenhet av polisens verksamhet som exempelvis kriminaltekniker är det meriterandebesitter du
förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
·förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig ditSe hela kravprofilen: https://polisen.se/om-polisen/lediga-jobb/2020/januari/gruppchef-till-nationellt-forensiskt-centrum-i-uppsala/


När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.


Kontaktpersoner
Mer information om uppdraget lämnas av Mattias Huhtasaari, sektionschef 010-568 23 17. Information om rekryteringsprocessen lämnas av ninwa.youssef@polisen.se


Fackliga företrädare
Polisförbundet Per Thollin 010-5638586 , för Saco-S Nils Hydén 010-5628242, för ST Heléne Tapper 010-5628178 och för SEKO Ehrenfried Jäschke 010-5622110


Anställning
Tillsvidareanställning som handläggare/polisinspektör med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
Placering i UppsalaSäkerhetsklassning
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning, med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen, kan komma att genomföras före anställning. Anställningen kräver svenskt medborgarskap.


Ansökan
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev. Ansökan skickas till jobb.na@polisen.se eller till adressen: Polismyndigheten, registratorskontoret, Box 12256, 102 26 Stockholm. Märk din ansökan med ref. nr. A054.298/2020 i mailet ärendemening.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan via papperspost.


Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering.


Polismyndigheten behandlar de uppgifter som du lämnar i samband med en rekryteringsprocess för att administrera ansökan och tillsätta den aktuella befattningen. Om du anställs kommer uppgifterna att behandlas vidare för personaladministrativa ändamål. Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att Polismyndigheten ska kunna utföra sina uppgifter av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning.


Dina personuppgifter kommer bara att sparas så länge de behövs för ändamålen med behandlingen. Ansökningshandlingar betraktas dock som allmänna handlingar som ska tas om hand för arkivering enligt gällande arkivreglering. Handlingarna kan därför komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen och får gallras efter två år.


Du kan läsa mer på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering/.


Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se


Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.


Varmt välkommen med din ansökan senast den 28 februari 2020

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Polismyndigheten Uppsala Uppsala
  • 1 plats
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 31 januari 2020
  • Ansök senast: 28 februari 2020

Postadress

Svartbäcksgatan 49
Uppsala, 75332

Liknande jobb


6 december 2022

6 december 2022

6 december 2022

Enhetschef till Enheten Digitalt Kundflöde

Enhetschef till Enheten Digitalt Kundflöde

6 december 2022