Handläggare inom området farliga ämnen

Arbetsbeskrivning

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) utvecklar och stödjer samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Vi bidrar till att samhället förebygger händelser och att vi är beredda när de inträffar. Vi stöttar när olyckor inträffar och ser till att samhället lär sig av det inträffade. Arbetet omfattar allt från små olyckor i vardagen till stora katastrofer. MSB genomför biståndsinsatser över hela världen inom områdena humanitära insatser, minhantering, tidig återuppbyggnad, stärkande av katastrofberedskap och stöd till fredsfrämjande insatser. Myndigheten har vidare et särskilt ansvar då många människor med hemvist i Sverige drabbas av en olycka eller katastrof i utlandet. Vidare stödjer myndigheten även kommunala och regionala myndigheter i hanteringen av vissa insatser i Sverige. Enheten för insatser ansvarar för att inrikta, utveckla och genomföra insatser inom myndighetens ansvarsområde i Sverige, inom EU och i världen i övrigt. Enheten är placerad i Karlstad. ARBETSUPPGIFTER Du kommer att arbeta med utveckling av MSB:s förstärkningsresurser inom området farliga ämnen tillsammans med kollegor på enheterna för materiel och insatspersonal samt Enheten för utveckling av räddningstjänst och krishantering. I tjänsten ingår att koordinera arbetet med förstärkningsresurserna samt att ta fram strategier för deras utveckling. Arbetet sker i nära samverkan med de räddningstjänster som är värdar för enheterna. I tjänsten ingår tjänsteresor både i och utanför Sverige. Vid planerade insatser i Sverige eller insatser utomlands med förstärkningsresurserna för farliga ämnen kommer du normalt att agera projektledare. Det innebär att du med stöd av bl.a. enheterna för Materiel och Insatspersonal planerar och leder insatsen från Karlstad samt är ansvarig för ekonomi och resultat av insatsen. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har erfarenhet från arbete inom kommunal räddningstjänst. Du har en brandingenjörsexamen eller annan relevant akademisk examen som tillsammans med erfarenhet kan bedömas likvärdig. Du bör även ha ett brett yrkesmässigt kontaktnät. Erfarenhet från arbete med farliga ämnen är meriterande, liksom erfarenheter från operativt arbete. Som person är du framtidsorienterad och prestigelös. Du har god analytisk förmåga, god förmåga att arbeta med utvecklingsprojekt ur ett strategiskt perspektiv. Du har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift och behärskar såväl svenska som engelska. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och hur du kompletterar arbetsgruppen. MSB ska vara en öppen, kompetent och drivande myndighet. Vårt arbete med jämställdhet och mångfald präglas av detta och är inriktat mot att skapa en arbetsplats där skiftande erfarenheter och bakgrund tas tillvara.

Sammanfattning

Liknande jobb


Brandskyddsansvarig till Stockholmshem

7 maj 2024

Brandingenjör

Brandingenjör

3 maj 2024

Teknikområdesansvarig brand och säkerhet till Micasa Fastigheter

Teknikområdesansvarig brand och säkerhet till Micasa Fastigheter

22 april 2024