Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Avd för samordning och insats

Just nu finns det 18st lediga jobb på företaget Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Avd för samordning och insats.

Enhetschef insatser

18 juni 2010

Handläggare, utveckling av minhanteringsinsatser

11 juni 2010

Handläggare inom området farliga ämnen

12 april 2010

Sakkunnig klimat och miljöfrågor

8 april 2010

Tjänsteman i beredskap (TIB)

12 februari 2010

Tjänsteman i beredskap (TIB)

12 februari 2010

Strateg inriktn mot stabs- o ledningsstödsfrågor

2 februari 2010

Verksamhetsansv strategisk inriktn o utveckling

2 februari 2010

Strateg - EU och internationella frågor

2 februari 2010

Personalhandläggare internationella insatser

21 december 2009