Handläggare, utveckling av minhanteringsinsatser

Arbetsbeskrivning

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) utvecklar och stödjer samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Vi bidrar till att samhället förebygger händelser och att vi är beredda när de inträffar. Vi stöttar när olyckor inträffar och ser till att samhället lär sig av det inträffade. Arbetet omfattar allt från små olyckor i vardagen till stora katastrofer. ARBETSUPPGIFTER Myndigheten för samhällsskydd och beredskap genomför biståndsinsatser över hela världen inom områdena humanitära insatser, minhantering, tidig återuppbyggnad, stärkande av katastrofberedskap och stöd till fredsfrämjande insatser. Myndigheten har vidare et särskilt ansvar då många människor med hemvist i Sverige drabbas av en olycka eller katastrof i utlandet. Vidare stödjer myndigheten även kommunala och regionala myndigheter i hanteringen av vissa insatser i Sverige. Enheten för insatser ansvarar för att inrikta, utveckla och genomföra insatser inom myndighetens ansvarsområde i Sverige, inom EU och i världen i övrigt. I utvecklingsansvaret ligger ett ansvar för såväl verksamhetsutveckling för insatser som ansvar för generella teman som t.ex. miljö, genus och säkerhet för insatspersonalen. I genomförandeansvaret ligger bl.a. ett ansvar att säkerställa finansiering för insatser och samverka med uppdragsgivare och partners. Handläggaren arbetar som sakkunnig i Mine Action/humanitär minhantering och ansvarar för att inrikta och utveckla området minhantering i insatsverksamheten i ett helhetsperspektiv som omfattar hela katastrofcykeln. Handläggaren stödjer även enhetsledningen i att samordna minhanterings¬insatser inom dessa områden. Vidare ansvarar handläggaren för att kompetensutveckla övriga handläggare. Då behov finns arbetar handläggaren även som projektledare för insatser. I ansvaret ingår även att vårda och utveckla såväl nationella som internationella yrkesmässiga kontaktnät. Beredskapstjänstgöring kan komma att ingå i befattningen. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har relevant akademisk examen eller motsvarande samt några års erfarenhet av internationellt arbete med ledning och koordinering av humanitär minhantering inom FN eller annan organisation aktiv inom minhantering. Du ska även ha erfarenhet av kvalificerat utrednings- och utvecklingsarbete. Vi söker dig som har: . Mycket goda kunskaper om FN och andra internationella organisationer och deras engagemang inom minhantering. . Mycket goda kunskaper inom EOD, IEDD, MDD samt manuell och maskinell minröjning. . God kunskap om svensk biståndspolitik . God förmåga att arbeta övergripande, målinriktat och analytiskt . God förmåga att arbeta såväl självständigt som i grupp . God förmåga att förmedla resultat i såväl tal som skrift . Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, kunskaper i andra språk är meriterande Som person är du framtidsorienterad och prestigelös. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och hur du kompletterar arbetsgruppen. MSB ska vara en öppen, kompetent och drivande myndighet. Vårt arbete med jämställdhet och mångfald präglas av detta och är inriktat mot att skapa en arbetsplats där skiftande erfarenheter och bakgrund tas tillvara.

Sammanfattning

Liknande jobb


Handläggare vårdgaranti

Handläggare vårdgaranti

17 maj 2024

Beredskapshandläggare

Beredskapshandläggare

17 maj 2024

Civila utredare till utredningsjoursektionen, Stockholm

Civila utredare till utredningsjoursektionen, Stockholm

17 maj 2024

Administrativ handläggare

17 maj 2024