Sakkunnig klimat och miljöfrågor

Arbetsbeskrivning

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) utvecklar och stödjer samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Vi bidrar till att samhället förebygger händelser och att vi är beredda när de inträffar. Vi stöttar när olyckor inträffar och ser till att samhället lär sig av det inträffade. Arbetet omfattar allt från små olyckor i vardagen till stora katastrofer. Myndigheten genomför biståndsinsatser över hela världen inom områdena humanitära insatser, minhantering, tidig återuppbyggnad, stärkande av katastrofberedskap och stöd till fredsfrämjande insatser. Myndigheten har vidare ett särskilt ansvar då många människor med hemvist i Sverige drabbas av en olycka eller katastrof i utlandet. Vidare stödjer myndigheten även kommunala och regionala myndigheter i hanteringen av vissa insatser i Sverige. Enheten för insatser ansvarar för att inrikta, utveckla och genomföra insatser inom myndighetens ansvarsområde i Sverige, inom EU och i världen i övrigt. Enheten är placerad i Karlstad. ARBETSUPPGIFTER Handläggaren ska arbeta som sakkunnig i miljö- och klimatfrågor och utveckla enhetens arbete med att beakta miljö- och klimatperspektivet i planering, genomförande och uppföljning av olika insatser. I detta ligger ett ansvar att bl.a. utveckla inriktningar och riktlinjer, genomföra egna analyser inför insatser samt stödja övriga handläggare. Handläggaren arbetar huvudsakligen inom Enheten för insatser med miljöintegrering och kompetensutveckling i planering och ledning av insatser, och stöttar även Enheten för insatspersonal med rekrytering, utbildning och träning av miljökunnig insatspersonal samt Enheten för materiel med utveckling och inköp av insatsmateriel. KVALIFIKATIONER .Bred miljöbakgrund med relevant akademisk examen eller motsvarande kunskaper/erfarenheter som arbetsgivaren finner likvärdiga. .Erfarenhet av arbete med att integrera miljö- och klimatperspektiv i projekt. .Erfarenhet av arbete med insatsverksamhet inom någon eller några av enhetens insatstyper är meriterande. .God kunskap om FN, EU och andra internationella organisationer är meriterande. .God kunskap om områdena katastrofbistånd, samhällsskydd och beredskap är meriterande. .God förmåga att arbeta övergripande, målinriktat och analytiskt. .God förmåga att arbeta självständigt och samverka med andra. .Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift är ett krav, och har du kunskaper i andra språk är det meriterande (främst franska, spanska, arabiska och ryska. MSB ska vara en öppen, kompetent och drivande myndighet. Vårt arbete med jämställdhet och mångfald präglas av detta och är inriktat mot att skapa en arbetsplats där skiftande erfarenheter och bakgrund tas tillvara.

Sammanfattning

Liknande jobb


Handläggare på Enheten för miljöprövning

20 mars 2024

Naturvårdshandläggare inriktning områdesskydd

13 mars 2024

Miljöhandläggare inom tillsyn, visstid

5 mars 2024