Verksamhetsansv strategisk inriktn o utveckling

Arbetsbeskrivning

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) utvecklar och stödjer samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Vi bidrar till att samhället förebygger händelser och att vi är beredda när de inträffar. Vi stöttar när olyckor inträffar och ser till att samhället lär sig av det inträffade. Arbetet omfattar allt från små olyckor i vardagen till stora katastrofer. ARBETSUPPGIFTER Avdelningen för samordning och insatser Avdelningsstöd Avdelningsstödet bistår avdelningschefen och enhetscheferna med att inrikta, utveckla och följa upp avdelningens samlade verksamhet. Avdelningsstödet ansvarar för vissa löpande processer av enhetsöverskridande karaktär och håller t.ex. samman arbetet med avdelningens långsiktiga strategiska utveckling, arbetet med avdelningens planering, budgetering och uppföljning samt förberedelserna inför och arbetet efter avdelningens ledningsmöten. Avdelningsstödet bistår även avdelningschefen med att löpande prioritera och planera aktiviteter som kräver avdelningschefens personliga engagemang. Befattningen är placerad i Stockholm. Som verksamhetsansvarig för strategisk inriktning och utveckling ska du hålla samman arbetet i avdelningschefens stödfunktion. Du kommer även att arbeta aktivt i samtliga processer som stödfunktionen ansvarar för. Vid strategiskt viktiga utvecklingsuppdrag eller andra aktiviteter (remissvar, regeringsuppdrag etc.) som påverkar avdelningens framtid ska du kunna leda de enhetsöverskridande arbetsgrupper som sätts samman för att lösa uppgiften. Du stödjer även avdelningschefen med att sätta agenda för, samt upprätthålla kontinuitet mellan, möten i avdelningens ledningsgrupp. KVALIFIKATIONER Utbildning och arbetserfarenhet Akademisk examen med samhällsvetenskaplig inriktning Flerårig erfarenhet av att leda komplexa projekt, utrednings- och utvecklingsuppdrag Erfarenhet av arbete med verksamhetsplanering, budgetering och uppföljning Erfarenhet av att förbereda ledningsmöten och upprätthålla kontinuitet mellan möten Erfarenhet från arbete på andra myndigheter och/eller departement är meriterande Chefserfarenhet är meriterande Kunskaper och färdigheter Mycket goda kunskaper om svensk krisberedskap, internationella insatser, EU:s arbete inom området samhällsskydd och beredskap samt stabs- och ledningsfrågor Mycket god förmåga att analysera, strukturera och skapa överblick Mycket god förmåga att se sammanhang och urskilja strategiskt viktiga frågor Mycket god förmåga att skapa delaktighet och inspirera grupper God förmåga att förmedla resultat i såväl tal som skrift Goda kunskaper i engelska Personliga egenskaper Öppen, kompetent och drivande enligt MSB:s värdegrund

Sammanfattning

Liknande jobb


Handläggare vårdgaranti

Handläggare vårdgaranti

17 maj 2024

Beredskapshandläggare

Beredskapshandläggare

17 maj 2024

Civila utredare till utredningsjoursektionen, Stockholm

Civila utredare till utredningsjoursektionen, Stockholm

17 maj 2024

Administrativ handläggare

17 maj 2024