Strateg - EU och internationella frågor

Arbetsbeskrivning

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) utvecklar och stödjer samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Vi bidrar till att samhället förebygger händelser och att vi är beredda när de inträffar. Vi stöttar när olyckor inträffar och ser till att samhället lär sig av det inträffade. Arbetet omfattar allt från små olyckor i vardagen till stora katastrofer. ARBETSUPPGIFTER Avdelningen för samordning och insatser Avdelningsstöd Avdelningsstödet bistår avdelningschefen och enhetscheferna med att inrikta, utveckla och följa upp avdelningens samlade verksamhet. Avdelningsstödet ansvarar för vissa löpande processer av enhetsöverskridande karaktär och håller t.ex. samman arbetet med avdelningens långsiktiga strategiska utveckling, arbetet med avdelningens planering, budgetering och uppföljning samt förberedelserna inför och arbetet efter avdelningens ledningsmöten. Avdelningsstödet bistår även avdelningschefen med att löpande prioritera och planera aktiviteter som kräver avdelningschefens personliga engagemang. Befattningen är placerad i Stockholm. Som strateg med inriktning mot EU- och internationella frågor stödjer du avdelningens ledningsgrupp och avdelningschefen som person i inriktningen och utvecklingen av avdelningens samlade verksamhet. Fokus ligger på EU- och internationella frågor. Du bidrar till att identifiera behov av nytt utvecklingsarbete, att följa upp pågående utvecklingsarbete samt att vid behov delta i och leda utvecklingsarbete av enhetsöverskridande karaktär. Vidare stödjer du avdelningschefen med att överblicka och prioritera bland europeiska och internationella evenemang och möten som kräver avdelningschefens personliga närvaro, samt bistår i förberedelserna inför, samt under dessa evenemang och möten. KVALIFIKATIONER Utbildning och arbetserfarenhet Relevant akademisk examen eller andra motsvarande kunskaper/erfarenheter som arbetsgivaren finner likvärdiga. Erfarenhet av strategiskt utvecklingsarbete med fokus på EU och internationella frågor Erfarenhet från arbete på andra myndigheter och/eller departement Kunskaper och färdigheter Mycket god kunskap om europeiskt och internationellt samarbete Mycket god kunskap inom avdelningens samlade verksamhetsområde Mycket god förmåga att se sammanhang och urskilja strategiskt viktiga frågor Mycket god förmåga att skapa delaktighet och inspirera grupper God förmåga att förmedla resultat i såväl tal som skrift Mycket goda kunskaper i engelska, kunskaper i andra språk är meriterande Personliga egenskaper Öppen, kompetent och drivande enligt MSB:s värdegrund

Sammanfattning

Liknande jobb


Handläggare vårdgaranti

Handläggare vårdgaranti

17 maj 2024

Beredskapshandläggare

Beredskapshandläggare

17 maj 2024

Civila utredare till utredningsjoursektionen, Stockholm

Civila utredare till utredningsjoursektionen, Stockholm

17 maj 2024

Administrativ handläggare

17 maj 2024