Enhetschef insatser

Arbetsbeskrivning

MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga, hantera och lära av olyckor och kriser. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, landsting, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer - från lokalt till globalt. ARBETSUPPGIFTER Enheten ansvarar för att utveckla och genomföra nationella stödinsatser och insatser inom humanitärt bistånd, katastrofriskreducering, tidig återuppbyggnad samt fredsfrämjande insatser. Insatserna genomförs i Sverige, inom EU och i världen i övrigt. I utvecklingsansvaret ligger ett ansvar för såväl verksamhetsutveckling för insatser som ansvar för till exempel miljö och genus. I genomförandeansvaret ligger bland annat ett ansvar att fatta beslut om insatser samt att samverka med uppdragsgivare och partners inom exempelvis länsstyrelser, kommuner, EU och FN. Tjänsten är placerad i Karlstad men inbegriper många resor, framförallt till Stockholm men även internationellt. Som chef för insatsenheten har du ansvar för verksamhet, personal, ekonomi och ingår i avdelningens ledningsgrupp. I uppgiften ingår att utveckla, planera och prioritera för en effektiv verksamhet. Du ska leda och styra verksamheten med myndighetens uppdrag och mål som utgångspunkt. En viktig uppgift är att inhämta kunskap om, och analysera våra målgruppers behov, såväl nationellt som internationellt. I chefskapet ligger ett ansvar att samverka inom avdelningen, inom MSB och med externa aktörer. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har kunskap om internationellt utvecklingssamarbete samt nationell och internationell katastrof-, risk- och krishantering. Du ska ha förmågan att sätta enhetens verksamhet i ett större sammanhang och att förhålla dig till det: inom avdelningen, inom MSB och i omvärlden. Du har tidigare chefserfarenhet, gärna från en föränderlig miljö och en organisation i utveckling samt akademisk utbildning eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren finner likvärdig. Det är en fördel om du har uppbyggda nätverk inom området. Du har en respektfull inställning till de människor som MSB:s insatser syftar till att bistå och en förståelse för de humanitära principerna. Som person är du strukturerad och resultatinriktad med god förmåga att prioritera, besluta och avsluta samt att verka för kontinuitet i arbetet, såväl i vardag som i kris. Ditt ledarskap präglas av engagemang både för verksamhetens frågor och för dina medarbetares arbetsmiljö och utveckling. Det är viktigt att dina medarbetare får återkoppling på sitt arbete och känner att du har förtroende för deras förmåga och kompetens. Du är en god lagledare med förmåga att stödja och utmana dina medarbetare. Ditt arbetssätt är prestigelöst, öppet, rättvist och konsekvent. Du är van att förhandla och kan ta plats när det behövs. Dessutom har du mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och i skrift såväl på svenska som på engelska. MSB ska vara en öppen, kompetent och drivande myndighet. Vårt arbete med jämställdhet och mångfald är inriktat mot att skapa en arbetsplats där skiftande erfarenhet och bakgrund tas tillvara.

Artiklar i detta ämnet

  1. Bra ledare som chef

Sammanfattning

Liknande jobb


Sektionschef samordning

Sektionschef samordning

19 april 2024

27 mars 2024

15 februari 2024