HR-chef

HR-chef

Arbetsbeskrivning

Är du intresserad av att bidra till samhällsutveckling i en politisk styrd organisation genom att driva och utveckla Miljöförvaltningens HR-funktion? Då har vi arbetet för dig!

Miljöförvaltningen ansvarar för stadens myndighetsuppdrag inom miljötillsyn, livsmedelskontroll, alkohol- och tobakshandläggning. I förvaltningens uppdrag ingår också miljöstrategiskt arbete så som natur- och vattenvård samt att stödja konsumentintressena och uppmuntra hållbar konsumtion genom att erbjuda energi-, klimat-, konsumenträtt-, budget- och skuldrådgivning. Förvaltningen är aktiv i stadens samhällsplaneringsprocess och deltar i andra gemensamma processer i staden. Miljöförvaltningen arbetar för att förbättra boråsarnas livsmiljö och hälsa i linje med stadens miljömål och Visionen om framtidens Borås om en långsiktigt hållbar utveckling.

Miljöförvaltningen har cirka 80 medarbetare och är indelad i sju avdelningar: Tillstånd, livsmedelskontroll, två avdelningar för Miljötillsyn, Miljöstrategiska, Konsument Borås och samt två nya stödfunktioner, ekonomifunktion samt HR-funktion. Vi söker därför nu en HR-chef för den nyinrättade tjänsten chef för HR-funktionen.

HR-funktionen samlar förvaltningens resurser inom områdena HR, kvalité och administration. Funktionen stödjer förvaltningen både strategiskt och operativt i dessa frågor.

Som HR-chef ansvarar du för förvaltningens HR-funktion samt håller ihop och utvecklar förvaltningens arbete kring HR, kvalité och administrativa frågor. Du kommer att vara ett viktigt konsultativt stöd i både strategiska och operativa frågor inom hela HR-området till förvaltningens chefer. Det innebär ett varierande arbetsinnehåll med fokus på arbetsmiljöfrågor, lönebildning, kompetensförsörjning, organisationsutveckling samt arbetsrättsliga ärenden. Som HR-chef är du en strategisk partner åt förvaltningsledningen inom ditt område med fokus på förändringsarbete, kulturutveckling och systematiskt arbetsmiljöarbete. Dessutom har du det övergripande ansvaret för förvaltningens kvalitetsarbete och administrationsstöd. Du kommer att tillsammans med chefen för ekonomifunktionen ansvara för att de båda nya stödfunktionerna har ett nära samarbete och att alla stödbehov synliggörs.

Inom ramen för ett aktivt ledarskap skapar du förutsättningar för medarbetarna att utvecklas tillsammans med verksamheten och du arbetar för en god arbetsmiljö som stimulerar till samarbete såväl inom funktionen som för hela förvaltningen.

Du ingår i Miljöförvaltningens ledningsgrupp och har genom det ett övergripande ansvar för att leda och utveckla hela förvaltningen tillsammans med övriga medlemmar. Här ska du verka för en sammanhållen förvaltning med samarbete över avdelningsgränserna. Detta för att bidra till att vi levererar med rätt kvalitet till dem vi är till för. I ditt uppdrag företräder du Miljöförvaltningen och sätter in din verksamhet i ett "hela staden"-perspektiv. I rollen som HR-chef deltar du på förvaltningens nämndmöten. Du rapporterar till förvaltningschefen.

Vi söker dig som har en akademisk examen med inriktning mot HR. Du har sedan tidigare minst fem års erfarenhet av såväl operativt som strategiskt HR-arbete i kommunal sektor och har erfarenhet av ledningsgruppsarbete. Det är starkt meriterande om du har erfarenhet av HR-arbete inom förvaltningens verksamhetsområden, har tidigare erfarenhet av kvalité och systematiskt kvalitetsarbete och av administrativt arbete inklusive ärendehanteringsprocessen.

Som person har du lätt för se saker ur ett helhetsperspektiv, är driven och bekväm med att fatta beslut. Du har ett situationsanpassat förhållningssätt gentemot mot de olika personer och funktioner du möter i rollen. Genom din approach har du lätt för att kommunicera och nå fram till andra människor, oavsett mottagare. Du utvecklar dina medarbetare och din verksamhet genom delaktighet och samverkan. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

I din roll formulerar du handlingar och beslut till bland annat nämnd, du behöver därför behärska svenska väl i både tal och skrift. Du är en van IT-användare och har grundläggande kunskaper inom Officepaketet.
Fackliga företrädare nås också via Borås Stads växel, tfn 033-35 70 00.

I Borås Stad arbetar vi aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö, vi erbjuder olika former av friskvård och tillämpar rökfri arbetstid.
Intervjuer kan komma att ske löpande.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Borås Stad
  • 1 plats
  • Tills vidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 20 maj 2022
  • Ansök senast: 5 juni 2022

Besöksadress

Se vår hemsida www.boras.se
None

Postadress

Stadsdelsförvaltningen Öster
1490, 50180

Liknande jobb


5 juli 2022

HR Chef

HR Chef

4 juli 2022