HR-chef till vikariat

HR-chef till vikariat

Arbetsbeskrivning

Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet! Vi vågar tänka stort, visa handlingskraft och med tillit låta nya idéer växa till hållbara lösningar. Vill du vara med och skapa framtiden med oss?


På kommunkontoret, som är kommunstyrelsens förvaltning, arbetar cirka 260 medarbetare med att stödja politiska nämnder och förvaltningar i kommunen. Inom kommunkontoret finns kommungemensamma funktioner som HR, ekonomi, kommunikation, IT, strategisk utveckling och näringsliv.HR-funktionen i Lunds kommun står inför en spännande transformation i syfte att göra verksamhet och chefer ännu bättre.

En ny HR-organisation tar form som ska säkerställa ett strategiskt partnerskap till förvaltningarna samt vara med och utveckla och forma uppdrag, ansvar och roller inom HR för att bättre möta verksamheternas behov.

Vi söker nu en vikarierande HR-chef som ska vara med och utveckla det strategiska ledningsstödet till förvaltningsdirektörerna och deras ledningsgrupper inom Serviceförvaltningen och Miljöförvaltningen. Vikariatet gäller from snarast möjligt tom siste dec 2021.

Som HR-chef är du organisatoriskt knuten till kommunkontorets HR-avdelning, med HR-direktören som chef. Du rapporterar även till berörda förvaltningschefer och är fysiskt placerade i de förvaltningar du arbetar för.

Uppdrag

Arbetet som HR-chef är brett och innebär såväl operativt som strategiskt arbete. Det professionella HR-stödet till cheferna i förvaltningen är centralt och du och dina medarbetare möter samtliga chefers behov av verksamhetsstöd inom HR-området. Du arbetar proaktivt och förebyggande med att identifiera utvecklingsbehov och bidrar genom analys, implementering och uppföljning till utveckling och förbättring av verksamheten.

Som HR-chef är du högst delaktig i den förändring som HR står inför och bidrar till att skapa förutsättningar för dina medarbetare i denna förändring. Du har fullt budget-, personal- och verksamhetsansvar för 3 medarbetare. Du medverkar i HR-rådet (HR-direktörens beredande och beslutande grupp) med ansvar för att vara länken mellan HR-råd och förvaltningsledning och ansvarar för implementering av de beslut som fattas i rådet.

Vi söker dig som

Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning inom HR, beteendevetenskap, kommunikation, ekonomi, juridik, eller liknande. Du har erfarenhet av att arbeta som chef eller i en tjänst/uppdrag som krävt ledarskap utifrån ett lednings- och styrningsperspektiv. Du har flerårig erfarenhet av brett operativt HR-arbete, som även omfattat strategiska frågor, och har erfarenhet av att leda i förändring.

Vi ser gärna att du ingått i ledningsgrupp och därmed arbetat med kvalificerat HR-arbete på strategisk nivå. Har du erfarenhet av arbete i en matrisorganisation med politisk styrning ser vi det som meriterande.

Vi söker dig som är kommunikativ med pedagogisk förmåga, för att säkerställa att budskap når fram och kan anpassas till målgrupp. Du är mål- och resultatorienterad och har förmåga att skapa engagemang och delaktighet. Du har en strategisk förmåga och förstår frågors långsiktiga betydelse och vidare konsekvenser.

Som HR-chef har du möjlighet att genom gott ledarskap och tydligt verksamhetsfokus bidra till att lyfta det viktiga HR-arbetet ytterligare. Välkommen till Lunds kommun!

Din ansökan vill vi ha senast den 3 februari. För ytterligare information samt frågor är du välkommen att kontakta Boel Lundell vid People Impact, som hjälper oss i denna rekrytering, telefon +46 708 41 70 40#

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Kommunkontoret
  • 1 plats
  • 6 månader eller längre
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 19 januari 2021
  • Ansök senast: 2 februari 2021

Liknande jobb


5 mars 2021

HR- och kommunikationschef

HR- och kommunikationschef

5 mars 2021

HR Business Partner

HR Business Partner

5 mars 2021

4 mars 2021