Hyllievångens förskola söker Förskollärare

Arbetsbeskrivning

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Med över 21 500 medarbetare är Malmö stad en av de största arbetsgivarna i Skåne. Vi har över 400 yrkeskategorier representerade inom 18 förvaltningar. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar stad. Vill du vara med att påverka?

Varje dag går nästan 19 000 barn till våra 300 förskolor i Malmö.

I Förskoleförvaltningen, som sjösattes 1 juli, finns omkring 4 300 medarbetare och 130 ledare som varje dag strävar efter att utveckla barnens bästa förskola.
Förskoleförvaltningens huvuduppdrag handlar om att lägga grunden för ett livslångt lärande. Inte minst genom att öka måluppfyllelsen och säkerställa likvärdigheten för barn i staden.
Det vill vi göra tillsammans genom ett effektivt och gott samarbete i hela Malmö stad. Chefer och medarbetare ska verka för att Malmös samtliga förskolor är attraktiva för barn och föräldrar.

I fokus finns våra tre huvudutmaningar;
Kvalitet: Att säkerställa en god och likvärdig kvalitet på samtliga förskolors verksamhet
Kompetens: Att säkerställa en högkvalitativ och långsiktig kompetensförsörjning
Kapacitet: Att säkerställa att utbyggnad av ändamålsenliga lokaler sker utifrån behov

Alla medarbetare har till uppgift att skapa en verksamhet som är rolig, trygg, lärorik och som samtidigt kan erbjuda barnen god och utmanande pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.
Vår arbetsmiljö ska kännetecknas av trygghet för barn och medarbetare. Öppenhet och en stark vilja att skapa goda relationer är centralt. Förskoleförvaltningen ska medverka i arbetet med att Malmö stad ska vara en kommunikativ organisation. Våra arbetsplatser är kända för att ge de allra bästa förutsättningarna för det pedagogiska uppdraget och ledarskapet.

-----------------------------------------------------------------------------

Nu söker vi dig som vill vara med och forma barnens bästa förskola!


ARBETSUPPGIFTER
Du ska med stöd av dina arbetskollegor planera, genomföra och dokumentera såväl det enskilda barnets utveckling som verksamhetens. Du kommer att ha ett nära samarbete med föräldrarna och arbeta utifrån barnens förutsättningar och behov. Du kommer även att arbeta med värdegrundsarbete och utveckla barnens lärmiljöer.

Hyllievångens värdegrund: Tillit – Engagemang - Lärande
På Hyllievångens förskola skapar vi ett tillåtande klimat präglat av Tillit. Detta gäller mellan alla såväl vuxna som barn. Vi vill ge alla barn möjlighet att växa och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Vi vill grundlägga tilliten vid det första mötet och vid inskolningen.

Vi vill också arbeta för ett öppet och tillitsfullt förhållningssätt mellan oss vuxna som arbetar på förskolan där det finns möjlighet till utveckling och växande inom yrkesrollen.
Med Engagemang skapar vi arbetsglädje. Genom en varierad pedagogik och tro och förståelse på det vi gör, vill vi skapa en lärorik miljö. Vi vill att alla barn ska känna glädje över att komma till förskolan.
På Hyllievångens förskola vill vi fånga Lärandet genom att ta tillvara på barnens nyfikenhet och intresse. Vi vill väcka barnens lust att lära genom att utforska vardagen. Som vuxna behöver vi våga vara flexibla och lyhörda för att se vad som pågår här och nu.

Hyllievångens förskola ligger på nedre plan i en av MKB fastigheter nära Kroksbäcksskolan och ett stort grönområde. Förskolan har 66 förskoleplatser uppdelade på fyra avdelningar. Förskolan har nära tillgång till ett naturområde i Kroksbäcksparken. Inom gångavstånd finns också en multiarena, en äventyrslekplats och världens första puckelbollplan. Vi som arbetar här har förmånen att möta barn och föräldrar från många olika länder och spännande kulturer. Verksamheten ska skapa en trygg och harmonisk miljö för barnen. På olika sätt arbetar förskolan med att skapa lärande lekmiljöer så att förskolans uppdrag görs synlig i vardagen.
Vi erbjuder en god arbetsmiljö, kontinuerlig fortbildning, planeringstid och möjligheter till utbyte med kolleger inom området.
Hyllievångens vision är följande: ” På Hyllievångens förskola väcks barnens lust att lära i en engagerad och tillitsfull miljö!”

Vi arbeta efter arbetstidsmodellen ”flexibel arbetstid”. Detta flexsystem ökar flexibiliteten för medarbetarna att själva påverka sina arbetstider utifrån verksamhetens krav och individuella önskemål.


Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.
Du söker denna tjänst digitalt, genom Malmö stads hemsida malmo.se eller platsbanken.se.

Ansökningarna kommer att behandlas utifrån de uppgifter som registreras i Din digitala ansökan, så var noga med att föra in alla meriter Du vill göra gällande på ett korrekt sätt innan ansökan skickas iväg.

Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till 0771-704 704. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen.

KVALIFIKATIONER
I första hand vänder vi oss till dig som har godkänd förskollärarutbildning men har du annan likvärdig pedagogisk utbildning är det även av intresse för oss.

Vi söker dig som gillar att tänka i nya banor – som ser till möjligheter och är intresserad av förändringsarbete. För oss är det viktigt att göra barnens lärmiljöer roliga, varierande och lärorika samt göra materialet mer tillgängligt för barnen.

Vi sätter stort värde på ditt intresse och engagemang för uppdraget och vi förväntar oss att du har ett professionellt förhållningssätt till såväl barn som föräldrar. Då vi betonar helheten i barnens utveckling ser vi därför föräldrasamarbetet som en viktig del i vårt arbete.

Vi förutsätter att du är intresserad av att arbeta på en förskola i ett mångkulturellt
område och att du är ansvarstagande, flexibel med en helhetssyn som utgår från barnet och dess familj. På förskolan är värdegrundarbetet viktigt och vi arbetar utifrån barnens förutsättningar och behov. Din yrkesroll som pedagog och god förebild är därför väldigt viktig. Vi förväntar oss att du kan uttrycka dig väl på svenska, såväl i tal som i skrift.

Stor vikt läggs vid god samarbetsförmåga.

Artiklar i detta ämnet

  1. Skolans ansvar för fostran
  2. Utbildningsmaterial för att skydda barns hörsel

Kontaktpersoner på detta företaget

Christina Johansson
040-343354
Ulla Frank
040-343006
Carine Stefansson

Anna Ubysz

Förskolechef Sofie Holmqvist
0708-72 40 30
Förskolechef Birgitta Kopelman
0705-80 71 60
Förskolechef Gunilla Gustafsson
0709-70 69 29
Förskolechef Kerstin Torssell
0704-34 65 11
Lärarförbundet Ulla-Britt Frank
040-343006
Förskolechef Christina Johansson
040-343354

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Malmö stad, FskF Förskoleområde H
  • 1 plats
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Enligt avtal.
  • Heltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde augusti 2014 eller enligt överenskommelse.
  • Publicerat: 13 maj 2014

Besöksadress

August Palms plats 1 Malmö
None

Postadress

August Palms plats 1
Malmö, 20580

Liknande jobb


3 december 2021

Extrajobb som Lärarvikarie

Extrajobb som Lärarvikarie

3 december 2021

Förskollärare - Sehlstedtsgatans förskola

3 december 2021

Förskollärare till Föräldrakooperativet Kottarna

Förskollärare till Föräldrakooperativet Kottarna

3 december 2021