Intendent

Intendent

Arbetsbeskrivning

Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss?


På kommunkontoret arbetar cirka 300 medarbetare inom strategiska funktioner. Tillsammans säkerställer vi att kommunen är en effektiv och modern organisation. Just nu befinner vi oss på en spännande utvecklingsresa med målet att fungera som en motor i utvecklingen av hela organisationen. Där vi tar ansvar för helheten, och sätter medborgarnas bästa i fokus.Nu söker vi en Intendent, en ny roll som har tillkommit för att optimera, samordna, korrdinera och effektivisera intendenturen för våra gemensamma lokaler inom sju förvaltningar.

Under 2023 går dessa förvaltningar över till ett aktivitetsbaserat kontor och i rollen ligger uppdraget att utveckla våra gemensamma arbetsplatser avseende lokaler och inredning och tillhörande teknik. Som stöd i detta finns våra specialister inom till exempel fastighetsförvaltning och IT /digitalisering. Vill du vara med och skapa morgondagens bästa arbetsplats?

Om oss
Avdelningen Stöd- och servicecenter ansvarar för att utveckla "en väg in" och en gemensam servicekultur för kommunkontoret. Avdelningens verksamhet riktar sig till hela kommunorganisationen samt medborgare. Stöd- och servicecenter består av sex enheter: ekonomiservice, Habo konferenscenter, intern service, IT-service, HR-systemstöd samt löneservice. Avdelningen har även en central funktion som består av strateger och administrativa koordinatorer. Vi samarbetar och samverkar med såväl varandra som med verksamheter i hela kommunen och tillsammans är vi som bäst.

Arbetsuppgifter
Den interna servicen ska underlätta för kommunens tjänstepersoner i vardagen och omfattar därför de bastjänster som krävs för en bra fysisk arbetsmiljö med goda möjligheter till effektivt arbete på våra kontor. Modellen är uppbyggd för att möjliggöra systematiskt och kvalitetssäkrad internservice.

Processägarrollen som intendent omfattar ett brett uppdrag där höga krav ställs på god kommunikation, ledarskap, helhetssyn och samarbetsförmåga. Som processägare för intendenturen har intendenten, på uppdrag av beställaren som är Kommunledningskontoret, mandat och ansvar att leda, samordna och utveckla intendenturens tjänster. Genom systematisk uppföljning med tydliga indikatorer som följs över tid uppnås ett faktabaserat underlag för styrning och utveckling av kommunens interna service.

Förvaltningsdirektörer för de ingående förvaltningarna utgör styrgrupp för intendenturen och beslutar om avtal, tjänsteleveranser, större förändringar, ekonomiska frågor och framtida behov. Intendenten rapporterar till förvaltningsdirektörsgruppen.

Processgruppen för intendenturen utgörs av intendenten och intendenturens samtliga resursägare, där du som intendent leder och sammankallar gruppen.  Processgruppen arbetar med uppföljning av kvalitet och ekonomi samt utveckling av tjänsteleveranser. Gruppen tar även fram underlag om förändringsbehov, rapporter eller utvecklingsförslag.  Omvärldsbevakning på området kring arbetsmiljö och arbetsplatsutformning är en del av förarbetet inför framtagande av underlag.

Som Intendent driver du det operativa arbetet och ansvarar för kunddialoger samt genomför uppföljningar och rapporter. Som intendent ansvarar du även för ekonomiska transaktioner mellan leverantörer, interna såväl som externa, och kommunledningskontoret samt säkerställer ekonomisk uppföljning och nyckeltal.

I uppdraget ingår det även att driva projekt för utveckling/förbättring av kontorens utformning som bidrar till effektivitet, smarta lösningar och förbättrad arbetsplatsservice. Du arbetar även strategiskt med att förvaltning av kontoren och du upprättar avtal och samarbeten med parter, tex leverantörer, hyresvärdar och hyresgäster.

Systematiskt arbetsmiljöarbete och systematiskt brandskyddsarbete ingår även i uppdraget där rutiner ska följas upp och åtgärdsplaner åtgärdas.

Du har avdelningschefen för Stöd och servicecenter som närmaste chef.

Vi söker dig som
har öga för detaljer, är snabbfotad och trivs i en dynamisk miljö. Du gillar utmaningar och har förmågan att växla tempo när det behövs. Du har ett kreativt sinne och förmåga och se lösningar framför problem.

Uppdraget kräver minst eftergymnasial utbildning alternativt gymnasial utbildning i kombination med minst 3 års erfarenhet från likvärdigt arbete. Det är meriterande om du har relevant utbildning inom uppdragsområdet, så som facility management, fastighetsförvaltning eller ekonomistyrning samt utbildning i projekt eller processledning. 

Vi ser gärna att du har erfarenhet från ett likvärdigt uppdrag eller inom service management och/eller fastighetsförvaltning och då gärna från offentlig sektor eller från en större organisation.

I tidigare roller ska du ha haft budgetansvar samt erfarenhet från uppföljningsarbete där nyckeltal är en del av uppföljningsverktygen.

Du har kunskap och erfarenhet från systematiskt arbetsmiljöarbete och brandskyddsarbete.

Du är analytisk och är inte rädd för att fatta beslut utifrån en helhetssyn där ditt fokus är verksamhetens bästa.

Du har ledarskapsförmåga där du leder, motiverar och ansvarar för att effektivt nå gemensamma mål. Din strategiska och strukturerade förmåga medför att du når resultat i rätt tid och med hög kvalitet där service och samarbete är två viktiga ledord för dig.

Vi erbjuder dig 
en utvecklande tjänst med många samarbetsytor där du ges möjlighet att påverka såväl
form som innehåll. Vi månar om varandra, vår arbetsmiljö och hälsa och med kunskap, kompetens och engagemang levererar vi service av god kvalité. Välkommen till oss!

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Lunds kommun
  • 1 plats
  • Tills vidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 23 januari 2023
  • Ansök senast: 12 februari 2023

Liknande jobb


Samordnare för framtidens vårdmiljöer

Samordnare för framtidens vårdmiljöer

26 maj 2023

25 maj 2023

KMA SAMORDNARE

23 maj 2023

Kvalitetsansvarig till ATMP-centrum, Skånes universitetssjukhus i Lund

Kvalitetsansvarig till ATMP-centrum, Skånes universitetssjukhus i Lund

17 maj 2023