IT-direktör till Region Gävleborg

IT-direktör till Region Gävleborg

Arbetsbeskrivning

Region Gävleborg ansvarar för och bidrar till den regionala utvecklingen i hela länet och uppdraget är att verka för att ge människor i alla delar av länet en god livsmiljö och en god hälsa.
Gävleborg ska vara ett attraktivt län, dit människor vill flytta och bo kvar. Gävleborgs län består av cirka 287 000 invånare. Region Gävleborg omsätter 10 miljarder kronor och är en av länets största arbetsgivare med cirka 7 500 medarbetare.
IT-förvaltningen driver utveckling, drift, förvaltning och support av alla IT-tjänster till Region Gävleborgs samtliga verksamheter. Uppdraget är komplext då IT ska stödja och förenkla en omfattande och mångfacetterad verksamhet inom vård, kollektivtrafik, kultur, regional utveckling mm.
IT-förvaltningen sysselsätter ca 130 medarbetare fördelade i 3 avdelningar.

Vi erbjuder konkurrenskraftig lön, flexibel arbetstid, ett attraktivt förmånspaket, goda möjligheter till kompetensutveckling m m. Inom Region Gävleborg ser vi en ökad mångfald som tillgång, både vad gäller kön, ålder och etnisk bakgrund. Avgörande vikt läggs vid personlig lämplighet.

I denna rekrytering samarbetar vi med SOURCE Executive Recruitment. Formell ansökan till tjänsten registrerar du via www.regiongavleborg.se senast den 30 okt 2020. Handlingar som inkommer till Region Gävleborg blir en allmän handling.
För en inledande konfidentiell dialog kring tjänsten, ring eller skriv till Ann Peyron, mobil 0708-78 42 26, ann.peyron@source-executive.se eller Karin Fransson, mobil 0704 - 93 72 70, e-post karin.fransson@source-exeutive.se
Din intresseanmälan gör du via www.source-executive.se


ARBETSUPPGIFTER
Tillsammans med dina medarbetare sätter du riktningen för Region Gävleborgs IT-verksamhet. Ditt fokus blir att förtydliga en långsiktig strategi samtidigt som det är viktigt att inte tappa tempo i pågående utvecklingsprojekt eller sänka ambitionen vad gäller kvalité och tillgänglighet. Processer, styrning, system och kompetenskrav ska linjeras med strategiska beslut och målsättningar för Region Gävleborg och de strategiska målen ska även bilda underlag för ett resultatinriktat och mätbart arbete.

Utvecklingen går snabbt och användarnas förväntningar på tillgängliga, enkla och relevanta digitala tjänster ökar stadigt. Det finns därför ett stort behov av att samordna IT, verksamhetsutveckling, automatisering och digitalisering. Att arbeta proaktivt och framåtriktat med moderna och relevanta system in-house och externt är en självklarhet.

Viktigt för oss är att du är beredd att tillämpa ett tillitsbaserat förhållningssätt i samarbetet med medarbetare, kollegor och övriga intressenter.

Du företräder IT-verksamheten i externa nätverk och samarbetar regionalt och nationellt i gemensamma frågor.

Som chef har du ansvar för medarbetare och ekonomi samt ett uppföljningsansvar för verksamheten. Utgångspunkten är våra politiska mål som omsätts i strategi samt blir till operativa planer. Som IT-direktör kommer du att finnas i koncernledningen och rapportera direkt till regiondirektören.


KVALIFIKATIONER
Du har förmågan att betrakta frågor ur ett helhetsperspektiv och behöver kunna omsätta politiska mål till såväl strategiska som operativa planer för verksamheten. Uppdraget kräver ett stort personligt engagemang och egen drivkraft att leda verksamheten mot uppsatta mål, en utvecklad förmåga att skapa och upprätthålla goda relationer samt en stark kommunikativ förmåga.

Som person bör du vara strukturerad och analytisk samt ha dokumenterat goda ledaregenskaper. Du har förmåga att nå resultat och du når dessa genom ett inkluderande och förtroendeskapande ledarskap som får medarbetare och kollegor att vilja bidra till helheten.


Vi söker dig som har:
• dokumenterad, 5-7 års erfarenhet av strategiskt arbete med IT-frågor i komplex verksamhet
• gedigen erfarenhet av ledarskap i förändring i en större komplex miljö gärna inom offentlig verksamhet/politiskt styrd organisation.
• erfarenhet av utvecklingsarbete med stöd av digitalisering med god inblick i och förståelse för digitaliseringens möjligheter, konsekvenser och utmaningar.
• förmåga att betrakta frågor ur ett helhetsperspektiv, kan omsätta en politisk målbild till strategiska såväl som operativa planer och verkställighet
• ett inkluderande ledarskap som främjar öppenhet och dialog, vilket får medarbetarna att använda sin fulla kompetens.
• förmåga att skapa och upprätthålla ett förtroendefullt klimat för samarbete och samverkan både internt och externt.
• Mycket god skriftlig o muntlig förmåga i svenska, god förmåga i engelska.
Meriterande
Du har en lämplig akademisk utbildning.
Det är meriterande med erfarenhet från offentlig förvaltning samt att du är förtrogen med arbete i en politiskt styrd organisation.ÖVRIGT
Region Gävleborg är en proaktiv samhällsaktör med erfarenheter som sträcker sig över 150 år. Vi bidrar till att skapa välfärd och livskraft för våra invånare och sätter deras bästa i fokus genom vår historia, vår framtidstro och dagens arbete. Vår värdegrund är professionalism och ansvar, respekt och ödmjukhet samt öppenhet och ärlighet.

Vi erbjuder hög kvalificerad kompetens inom hälso- och sjukvård, regiontrafik, kulturutveckling, folkbildning och regional utveckling som tillsammans ökar attraktionskraften för vår region.

Vi ger människor goda förutsättningar för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Det gör oss till en modern och livskraftig aktör som är under ständig utveckling och som visar på en stark framtidstro.

Med cirka 6 650 medarbetare är vi regionens största arbetsgivare som driver samhällsutvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Välkommen till oss!

Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Region Gävleborg, IT-förvalting
  • 1 plats
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 15 oktober 2020
  • Ansök senast: 30 oktober 2020

Liknande jobb


Avdelningschef till Barn- och ungdomspsykiatrin i Karlskrona

Avdelningschef till Barn- och ungdomspsykiatrin i Karlskrona

25 november 2020

Enhetschef Järfälla Rehab

Enhetschef Järfälla Rehab

25 november 2020

Chef för den publika avdelningen

20 november 2020