Junior handläggare Arkeologi

Junior handläggare Arkeologi

Arbetsbeskrivning

Vill du växa och utvecklas tillsammans med oss? Då kan du det vara dig som vi söker som vår nya kollega.

Länsstyrelsen arbetar för att Norrbotten ska utvecklas. Det gör vi på uppdrag av regeringen och vårt ansvarsområde är brett myndighetsutövning, utveckling, förvaltning och samordning av länets olika intressen inom många områden. Det vi gör skapar samhällsnytta, och vi ser till att nationella mål och beslut får genomslag i länet. Vi har stor kunskap och många specialister. Vi kan och förstår Norrbottens olika intressen. Med vår bredd och sakkunskap kan vi göra samlade bedömningar för Norrbottens bästa. Tillsammans gör vi skillnad genom att bidra till en hållbar utveckling.

Som medarbetare på Länsstyrelsen kan vi erbjuda dig:
• meningsfulla och utvecklande arbetsuppgifter
• möjlighet att bidra till samhällsnytta
• kompetenta och engagerade kollegor
• goda utvecklingsmöjligheter och en hållbar arbetsmiljö
• individanpassade anställningsvillkor och hälsofrämjande aktiviteter

Du kommer att arbeta på enheten för Samhällsplanering och kulturmiljö, som idag består av cirka 20 medarbetare och är en av tre enheter inom avdelningen Näringsliv. Vi som arbetar med kulturmiljöfrågor har en viktig roll för att hänsyn tas till kulturmiljöer i samhällsutvecklingen och vi arbetar utifrån ett helhetsperspektiv.


ARBETSUPPGIFTER
I uppgifterna ingår särskilt att arbeta för att vårt kulturarv och våra kulturmiljöer vårdas, bevaras och utvecklas. Inom enheten verkar vi därutöver tillsammans för långsiktiga och hållbara lösningar och för att skapa attraktiva livsmiljöer. Enheten ansvarar förutom för kulturmiljö även för samordningen av statliga intressen, riksintressen och allmänna intressen enligt miljöbalken samt plan och bygglagen, tillsyn inom plan- och byggområdet, samråd och prövning av beslut om kommunala översikts- och detaljplaner samt statliga stöd till bostadssektorn inklusive energi- och radonbidrag. Vi vill att de två områdena samhällsplanering och kulturmiljö utvecklas tillsammans och vi tror att hänsyn i tidiga skeden kan skapa stora mervärden i slutresultatet.

I arbetet ingår:
• att du ansvarar för/deltar i ärendehandläggningen inom arkeologiområdet (bl.a. hantering av tillståndsansökningar, tillstånd till metallsökare, skogsärenden).
• att du ansvarar för att ta fram underlag inför upphandlingar av arkeologiska utredningar och undersökningar
• internsamråd rörande tillståndsprövningar enligt kulturmiljölagen, plan- och bygglagen samt miljöbalken m.m.
• registrering av inkomna handlingar, ajourhålla register med flera administrativa moment.
• bereda beslut i ärenden.
• ge råd och anvisningar till sökande inom ditt ansvarsområde
• att genomföra/delta i besiktningar och tillsyn av arkeologiska beslut och granskning av rapporter.

Arbetet innebär tidiga kontakter och samråd med verksamhetsutövare, kommuner och myndigheter samt med andra verksamheter internt på Länsstyrelsen. En viktig del av arbetet är även samverkan med arkeologiska undersökare och institutioner.

Det kommer att finnas möjlighet att få handledning i att utföra arbetsuppgifterna.

Arbetet är i ständig utveckling och utifrån Länsstyrelsen uppdrag kan arbetsuppgifterna komma att förändras över tid. Du behöver därför kunna hantera förändringar och vara öppen för nya arbetsuppgifter. Det ger dig samtidigt också möjligheter att utvecklas och både bredda och fördjupa din kompetens hos oss.

Tjänsten innebär resor i länet främst under barmarksperioden.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har:
• akademisk kandidat eller magisterexamen, med inriktning på arkeologi eller annan utbildning samt erfarenhet
som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• kännedom om kulturmiljölagen inklusive förordningar och kunskap om det uppdragsarkeologiska systemet.
• erfarenhet av arkeologiskt fältarbete
• erfarenhet av att arbeta med GIS verktyget.
• god förmåga att kommunicera och informera vårdat, enkelt och begripligt både skriftligt och muntligt på svenska
• körkort för personbil

Arbetet ställer krav på förmåga att arbeta självständigt efter instruktion eller med handledning och du har lätt för att samarbeta och bygga goda relationer. Vidare är du driven, flexibel och strukturerad och har förmåga att slutföra de uppgifter du tar dig an.

Det en fördel om du har:
• erfarenhet av arbete inom offentlig verksamhet t.ex. länsstyrelse och museum.
• erfarenhet av inventeringar och/eller undersökningar i norrländska miljöer eller liknande miljöer.
• erfarenhet av att arbeta med uppdragsarkeologi som utförare eller beställare.

Länsstyrelsen fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Då vissa tjänster hos Länsstyrelsen i Norrbotten ställer krav på säkerhetsprövning kan du innan en anställning behöva genomgå en säkerhetsprövning som bland annat innebär samtal och registerkontroll. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster. .

ÖVRIGT
Vi ser mångfald bland våra medarbetare som en självklarhet. Vi sätter också stort värde på dina kunskaper i lulesamiska, nordsamiska, meänkieli och finska eftersom de nationella minoritetsspråken finns representerade i vårt län.

I och med denna annons så har Länsstyrelsen slutligt bestämt val av annonsmedia.

Sammanfattning

Liknande jobb


Arkeologer sökes till fältsäsong 2022

21 januari 2022

Arkeolog, säsongsanställning (AAS/22)

Arkeolog, säsongsanställning (AAS/22)

20 januari 2022

13 januari 2022

Arkeolog med specialistkompetens inom makrofossilanalys

Arkeolog med specialistkompetens inom makrofossilanalys

13 januari 2022