Kanslichef

Kanslichef

Arbetsbeskrivning

Verksamhetschef / Kanslichef 100%
Vi söker en kommunikativ ledare som har hjärtat i samhällsutveckling!
Leader Sjö, skog och fjäll är en ideell förening som har i uppdrag att förverkliga förutsättningar för en god samhällsutveckling i och tillsammans med kommunerna Härjedalen, Berg, Östersund, Krokom och Åre genom att bevilja projektidéer via Landsbygdsprogrammets stödform Leader. Nu tänker vi öka takten, profilera uppdraget tydligare och göra en kraftsamling inför kommande programperiod 2023-2027.
Vill du vara med på vår resa så kanske du är den vi söker som kapten och kan styra oss rätt utifrån vår nuvarande och kommande strategi. Som kanslichef ansvarar du för och arbetar med den operativa verksamheten och innehar personalansvar för våra anställda knutna till två kansli placerade i Funäsdalen och Ås. Din arbetsplats blir där du bäst finner den i vårt verksamhetsområde. Frihet under ansvar är vår paroll!
Huvuduppgiften för kanslichefen, nedan kallad KC, är att skapa de bästa förutsättningarna för att den befintliga och den kommande organisationen blir enkel och arbetet effektivt. Idag styrs verksamheten av Leader Sjö, skog och fjälls strategi 2016-2022 och i din roll kommer du också sätta organisationen på plats för nya föreningen Leader Grogrund som sjösätts i samband med den kommande programperioden.
Övergripande specificering för Kanslichef (KC);
Ansvarar för att kansliet har rätt bemanning och har personalansvar.
Innehar kunskaper och kompetens i arbetsrätt.
Arbetar nära styrelsen i strategiska frågor och fungerar som den sammanhållande länken för verksamheten och styrelsen.
Planerar inför styrelsemöten, sammanställer handlingar, ansvarar för att beslutsmässigt underlag finns till styrelsens förfogande och genomför styrelsens beslut samt är rapportansvarig till styrelsen.
Arbetar med förbättringar i syfte att målfokusera och optimera vår egen organisation.
Arbetar med framtidsspaning och omvärldsanalys.
Ansvarar för att upprätta en kommunikationsstrategi för de parallella verksamheterna Leader Sjö, skog och fjäll samt GRogrund med avsikt att stärka vårt varumärke och öka kännedomen om vår roll och verksamhet.
Kan initiera övergripande projekt och projektidéer.
Innehar en viktig uppgift i att se till så vi genomför informations- och utbildningsinsatser i syfte att möjliggöra för att goda projektansökningar kommer in från hela Leaderområdet och får stöd i genomförandet.
Skapar och underhålla goda kontakter med myndigheter och organisationer. Syftet är att vara en naturlig och respekterad part med de myndigheter och organisationer som ingår i vårt verksamhetsområde.Kvalifikationer
Du har erfarenhet av att arbeta med och i EU-projekt, där erfarenhet av Leader är meriterande.
Du har ett brett nätverk och är väl förtrogen med regionala och europeiska styrdokument som är av relevans för arbetet.
Du har mycket god kunskap om offentlig och privat förvaltning, liksom goda kunskaper om EU-program samt olika stödformer och redovisningsprinciper.
Du har högskoleutbildning inom det samhällsvetenskapliga området.
Du bör ha dokumenterad erfarenhet av ledarskap och ekonomihantering och erfarenhet av att arbete med/i styrelse och god kännedom om hur arbetet i en förening bedrivs..
Du har ett brett nätverk och förmåga att vidga det.
Du är lyhörd, utåtriktad och en god kommunikatör.Utöver de kvalifikationer vi pekar ut ovan är det även önskvärt att du har mycket goda förmågor och intressen på följande sätt:
Du är en driftig och handlingskraftig person som har god kunskap om olika samhällsaktörer, deras roller och ansvarsområden - från EU till byalag. Du har en väl fungerande förmåga att entusiasmera och engagera samverkansparter samt kunna bygga nätverk. Du har en kommunikativ förmåga i både svenskt och engelskt tal och skrift. Är van att arbeta med IT-verktyg för distansmöten. Du har mycket goda kunskaper i Office-paketet och har god kännedom om och kompetens i ekonomisystemet Fortnox.


- Körkort och tillgång till bil erfordras eftersom arbetsuppgifterna innebär resor.
- Tjänsten är tillsvidare på 100%.
- Arbetsplats: Flexibel och går att kombinera med distansarbete. Kansli i Ås (Östersund) och Funäsdalen.
- Kollektivavtal via Fremia.
Frågor om tjänsten besvaras av ordförande Nina Andersson 070-6091938.
Vi vill ha din ansökan senast 5:e juni.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Leader Sjö Skog & Fjäll
  • 1 plats
  • Tills vidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 24 maj 2022
  • Ansök senast: 23 juni 2022

Liknande jobb


21 januari 2010

KANSLICHEF/KLUBBCHEF

21 januari 2010

Kanslichef

19 april 2010

Platschef Fryshuset i Malmö

17 maj 2010