Kommunarkivarie

Kommunarkivarie

Arbetsbeskrivning

Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

Om arbetsplatsen

Tjänsten som kommunarkivarie är organisatoriskt placerad på kommunledningsförvaltningens administrativa sektion. Sektionen är sekretariat till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess utskott, beredningar och råd, vilket innebär att sektionen har en nyckelfunktion i samarbetet mellan tjänstemannaorganisationen och de förtroendevalda. Vidare ansvara sektionen för kommunens arkiv, registratur och allmänutredningar. Sektionens samordnar också kommunens arbete med nationella minoriteter och finskt förvaltningsområde.

Inom sektionen finns bland annat registratorer, kommunsekreterare, nämndsekreterare, utredare utvecklingsledare, objektledare och arkivarier.

-

Huddinge kommun söker en ny kommunarkivarie med arbetsledande funktion och ansvar för det dagliga arbetet i kommunarkivet.

Kommunarkivariens och arkivfunktionens primära uppdrag är att ansvara för sedvanliga arkivuppgifter, vilket bland annat innebär:

. att besvara frågor från allmänheten;
. att lämna ut allmänna handlingar;
. att biträda och stödja den kommunala organisationen i arbetet med att ta fram arkivbeskrivningar och dokumenthanteringsplaner;
. att ta emot leveranser till kommunarkivet;
. att ordna och förteckna arkiv;
. att utföra gallringsutredningar; samt
. att medverka i arbetet med att utarbeta riktlinjer och vägledningar.

Kommunarkivarien har vidare i uppdrag att samverka med olika aktörer och organisatoriska enheter inom kommunen i syfte att utveckla och förbättra kommunens arkivverksamhet. Inom ramen utvecklingsarbetet förväntas kommunarkivarien och arkivfunktionen arbeta proaktivt genom att informera och utbilda medarbetare på förvaltningarna (t ex registratorer) i olika arkivrelaterade frågor. Vidare ska kommunarkivarien kunna ge grundläggande vägledning i frågor om handlingsoffentlighet.

Huddinge kommun står i begrepp att upphandla ett nytt e-arkiv och kommunen kommer därför att rekrytera en e-arkivarie som ska ingå i arkivfunktionen. Kommunarkivarien kommer tillsammans med e-arkivarien att ha en central roll i kravställning och implementering av det nya e-arkivet.

Du som söker tjänsten som kommunarkivarie har ett genuint intresse av arkiv- och dokumenthanteringsfrågor, en högskoleexamen med minst 60 hp i arkivvetenskap och goda kunskaper i samt erfarenhet av arbete med arkiv- och dokumenthanteringsfrågor. Du har också god kännedom om offentlighet- och sekretesslagstiftningen samt arkivlagstiftningen i övrigt. Härutöver har du erfarenhet från arkivarbete i offentlig sektor.

Det är meriterande om du har erfarenhet av att leda och fördela arbete. Det är även önskvärt att du har arbetat med e-arkiv.

På det personliga planet söker vi en kollega som har integritet och en utpräglad servicekänsla. Du är lyhörd, noggrann, strukturerad och du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och uppdrag. Vidare har du förmåga att prioritera. Självfallet har du god samarbetsförmåga, arbetar gärna i team och du har lätt för att skapa goda relationer, samtidigt som du kan arbeta självständigt. Du är också bra på att kommunicera i såväl tal som i skrift och du kan obehindrat formulera dig korrekt och lättbegripligt. Du är positiv, engagerad och vill arbeta i en miljö där arbetsuppgifterna kan variera.

Vi kommer att fästa stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner

Facklig kontaktperson För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack

Välkommen med din ansökan!

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Huddinge kommun
  • 1 plats
  • Tills vidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 29 september 2022
  • Ansök senast: 23 oktober 2022

Liknande jobb


Arkivarie

Arkivarie

1 augusti 2022

Arkivarie

Arkivarie

8 augusti 2022

Arkivarie

Arkivarie

8 augusti 2022

24 augusti 2022