Kommunekolog

Arbetsbeskrivning

Askersunds kommun ligger vid norra Vätterns skärgård. Vår vision är att Askersunds kommun ska vara en plats där det är attraktivt att leva och hållbart bo och verka i. Vi ska bidra till våra invånares möjligheter att ha en bra vardag.

Askersunds kommun vill erbjuda dig som medarbetare ett meningsfullt arbete med goda villkor. Du bidrar med delaktighet i utvecklingen av verksamheten och känner stolthet över det du gör. Vi är övertygade om att engagerade medarbetare skapar trivsel på arbetsplatsen och bra resultat. Kommunens ledord är lust, mod och engagemang!

Det finns goda pendlingsmöjligheter från Örebro och Motala med omnejd.

Samhällsbyggnad Sydnärke är en gemensam förvaltningen för de tre sydnärkekommunerna Askersund, Laxå och Lekeberg och är en del i Askersunds kommuns organisation. Samhällsbyggnad Sydnärke ansvarsområden är miljöfrågor, livsmedel, miljöstrategiskt arbete, naturvård och plan- och byggfrågor och är en viktig del i kommunernas arbete med attraktivitet och hållbarhet. På förvaltningen finns 30 medarbetare och inom avdelningen miljö är vi 15 personer.
ARBETSUPPGIFTER
Du kommer driva kommunernas miljöarbete och vara deras resurs och expert i naturvårdsfrågor. Arbetsuppgifterna innefattar såväl fältarbete vid inventeringar, fältbesök och tillsyn. Du får jobba både självständigt och i grupp samt ansvara för att ge service och rådgivning till olika delar av våra kommuner och dess invånare, tjänstemän, företag och politiker.

Du får ett varierat arbete med många olika arbetsuppgifter såsom att driva naturvårdsprojekt (LONA- och LOVA-projekt) och tillsyn av samt bildande av kommunala naturreservat.

Du bidrar med ekologisk kunskap vid bl.a. fysisk planering (detaljplaner, ÖP, etc.), handläggning av PBL- och strandskyddsärenden, handläggning inom miljöskydd (främst vid prövning och remisser), kommunernas grönyteskötsel, naturvårdsplaner etc. Dessutom svarar du för naturvårdens intressen i frågor som rör kommunen, t.ex. vid remisser.

Vi har en flexibel organisation vilket innebär att att arbetsuppgifterna med tiden kan komma att förändras. Att arbeta digitalt är en självklarhet för dig och du har en god datorvana.

KVALIFIKATIONER
Relevant högskoleutbildning inom ekologi, biologi eller naturvård. Artkunskap för att kunna utföra naturinventeringar och göra översiktliga naturvärdebedömningar. Kunskap om miljöbalken, kommunallagen och förvaltningslagen.

Vi lägger stor vikt vikt vid dina personliga egenskaper. Som person är du strukturerad, självständig, serviceinriktad och kommunikativ.

Körkort B är ett krav. Kunskap om ärendesystemet Ecos är meriterande.

ÖVRIGT
Observera! Annonsen vänder sig endast till dig som är intresserad av att arbeta i Askersunds kommun, och är inte en inbjudan till annonsförsäljare att ta kontakt. Vi väljer själva var och hur vi annonserar!

Sammanfattning

Liknande jobb


Reservatsförvaltare

Reservatsförvaltare

26 maj 2021

Projektanställning inventering grönstruktur

26 april 2021