Kommunekolog, stadsbygggnad Örebro kommun

Kommunekolog, stadsbygggnad Örebro kommun

Arbetsbeskrivning

Vill du vara med och förvalta naturreservat som t.ex. Oset och Rynningeviken som är Örebros finrum och bygga en attraktiv stad med goda möjligheter till rekreation? 

Om tjänsten 
vårt arbete på Stadsbyggnadskontoret är att utveckla en attraktiv, ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar miljö i samhället, vilket ställer krav på smart stadsplanering. Örebro är inne i en intensiv tillväxt vilket innebär flera utmaningar. Vi planerar för både nya bostäder och verksamheter samtidigt som vi satsar på att skydda natur och utveckla friluftslivet nära örebroarna. Örebro kommun har fyra gånger blivit utsedda till Sveriges Friluftskommun, vill du vara en del av det och fortsätta utveckla vårt arbete? Du kommer att ingå i naturvårdsenheten i ett team med fem kollegor, vi är en av enheterna på Mark- och exploateringsavdelningen. Vi arbetar bl.a. med att utveckla och förvalta våra 21 kommunala natur- och kulturreservat.

Naturvårdsenheten arbetar aktivt med planering för ett hållbart samhälle. Naturvårdsfrågorna innehåller flera utmanande delar som att bevara och utveckla biologisk mångfald, utveckla attraktiva rekreationsmiljöer och folkhälsa. 

Vill du vara med och förvalta naturreservat som t.ex. Oset och Rynningeviken som är Örebros finrum,  bygga en attraktiv stad med goda möjligheter till rekreation, avväga olika intressen (t.ex. grönstruktur, strandskydd, bygglov och exploatering), utveckla och förvalta kommunens natur- och friluftsvärden?

Då kan du vara den vi söker

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Du kommer att ingå i ett team och arbeta med många spännande och varierade arbetsuppgifter inom naturvård och stadsplanering.

I arbetsuppgifterna ingå att


• förvalta och utveckla natur- och kulturreservat
• planera och genomföra konkreta investeringar (tex. stigar, raststugor m.m.)
• delta med ekologisk kompetens i stadsbyggnadsprocessen (t.ex. delta i detaljplan)
• självständigt kunna handlägga naturvårdsärenden som remisser av t.ex. bygglov, strandskydd och vattenverksamhet
• bemöta allmänhetens förslag och klagomål
• formulera beslutshandlingar och föredra i nämnden 

Kompetenskrav


• akademisk examen som biolog eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• erfarenhet av arbete med naturvårdsfrågor
• B-Körkort 

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Meriterande

• erfarenhet av arbete som kommunekolog
• erfarenhet av skötsel av värdefull natur, tex. våtmark, strandängar och bete
• erfarenhet av att planera och genomföra konkreta investeringar (t.ex. anlägga en stig)
• erfarenhet av arbete inom politiskt styrd organisation
• erfarenhet av att söka miljöersättningar
• GIS-kunskaper 

Omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100%

Tillträde: enligt överenskommelse

Antal tjänster: 1

Om arbetsplatsen
Vill du vara med och påverka utvecklingen av det framtida Örebro? Stadsbyggnadskontoret söker dig som vill ha spännande utmaningar och hjälpa till att driva planeringen av Örebro framåt. Vi erbjuder ett kreativt, utmanande och stimulerande arbete tillsammans med kompetenta och engagerade medarbetare där du får vara med och utforma lösningar för det framtida Örebro!

Stadsbyggnad arbetar i nya aktivitetsbaserade lokaler med modern teknik i centrala Örebro. Tillsammans med förvaltningarna inom samhällsbyggnadsområdet, vilket ger goda förutsättningar till samverkan.

Att utveckla en attraktiv, ekologiskt, ekonomiskt och social hållbar miljö i samhället ställer krav på smart stadsplanering. Örebro är inne i intensiv tillväxt vilket innebär flera utmaningar. Vi planerar för både nya bostäder och verksamheter samtidigt som vi satsar på att skydda natur och utveckla friluftslivet nära örebroarna. Örebro kommun har arbetat mycket med effektiva och smarta arbetssätt och fått en viktig roll i den nationella debatten, vill du vara en del av det och fortsätta utveckla vårt arbete?

Stadsbyggnad ansvarar för översiktlig planering, detaljplanering, planering av stadmiljöinvesteringar, markförsörjning och exploatering, trafikplanering, naturvård, kulturmiljövård, bygglov, fastighetsbildning, GIS och kartframställning.

Övrig information
Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på orebro.se/jobb.

Intervjuer kommer att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.

Ansökan

Sista ansökningsdag är 10 januari 2021.

Välkommen med din ansökan!

Kontaktpersoner på detta företaget

Peter Örbring, Enhetschef
   019- 21 38 74
Kerstin Awad, Distriktsköterska
   019-21 49 44
Eva Cading, Enhetschef Barn och familj
   019-21 27 11
Ann-Sofie Vennerstrand, Rektor
   019-21 20 52
Emelie Rådström Sipinen, Enhetschef
   019-21 25 35
Peter Thermaenius, Rektor
   070-631 44 90
Mona Hansen, Förskolechef
   019-21 40 84
Johanna Gancarz, Utvecklingsledare
   019-21 32 23
Mona Öhrn, Kontorschef
   076-551 39 76
Anna Lorinius, Rektor
   019-21 49 67

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Örebro Kommun
  • 1 plats
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 9 december 2020
  • Ansök senast: 9 januari 2021

Besöksadress

12345 12345 Örebro
None

Postadress

Box 30000
Örebro, 70135

Liknande jobb


Projektanställning inventering grönstruktur

26 april 2021

Kommunekolog

22 april 2021

Miljöstrateg med inriktning ekologi

Miljöstrateg med inriktning ekologi

21 april 2021

Kommunekolog

Kommunekolog

16 april 2021