Kommunikationschef till Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen

Kommunikationschef till Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen

Arbetsbeskrivning

Om Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen är kommunens största förvaltning med ca 6 000 medarbetare som arbetar med barn, unga och vuxna i alla skolformer från förskola till vuxenutbildning samt med arbetsmarknads- och integrationsinsatser. I takt med att Linköping växer och antalet barn och unga blir fler växer också verksamheten och förvaltningens organisation.
Förvaltningens fokus är att fortsätta förbättra kunskapsresultaten samt att öka likvärdigheten i skolan för att motverka segregation. Vårt mål är också att alla ska nå gymnasieexamen och egen försörjning.
Utbildnings och arbetsmarknadsförvaltningen befinner sig i en utvecklingsprocess där målbilden är att skapa en central förvaltningsledning som bättre stödjer förvaltningsdirektörs och avdelningschefers förutsättningar att kunna leda och styra verksamheten samt även möta framtidens ledningsbehov utifrån ett växande Linköping.
Ett viktigt instrument för att nå förvaltningens mål är att ta tillvara kommunikationsarbetets möjligheter till en stark relation med såväl medarbetare inom förvaltningen som med våra kommuninvånare. Din roll är därför mycket viktig för vår fortsatt framgång!
Arbetsbeskrivning
Uppdraget innebär att du kommer att ha det övergripande ansvaret för förvaltningens kommunikationsarbete som sträcker sig från att förvaltningens egna och kommungemensamma strategiska mål uppfylls, till att leda det operativa arbetet inom enheten. Arbetet sker i nära samarbete med övriga chefer inom förvaltningen och kommunledningen.
Kommunikationschefen är i den nya organisationen direkt underställd biträdande förvaltningsdirektör som förutom kommunikation även har ett direkt ansvar för samordning och ledning av funktionerna ekonomi, HR och utveckling. I din roll leder du en egen enhet om fem medarbetare och du har fullt ansvar för resultat, personal och budget.
Kvalifikationer
Vi söker dig med relevant akademisk utbildning och gedigen erfarenhet inom kommunikationsområdet. Du har även flerårig erfarenhet som chef och ledare.
Du är därför van att leda specialister och att arbeta med eget ansvar över resultat, personal och ekonomi. Vi värdesätter också om du har erfarenhet av att ha arbetat i offentlig verksamhet och då företrädesvis inom kommun, men vi ser inte detta som ett absolut krav om du för övrigt känner igen dig i vår profil.
Din erfarenhet är viktig, men vi värdesätter lika mycket dina egenskaper där god helhetssyn, prestigelöshet och samarbetsförmåga är viktigt liksom att du arbetar framåtriktat och proaktivt med mycket energi. Ditt ledarskap utgår från ett tillitsbaserat synsätt som både utmanar och ställer krav på ett tydligt sätt, men du visar också på hög grad av omtanke och månar om det goda arbetsklimatet.
Om du lockas av att vara en viktig del av Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen fortsatta utveckling så erbjuder vi ett riktigt utvecklande och viktigt uppdrag. Välkommen!

Mer information

För mer information ring Conny Besterman (conny.besterman@asb-executive.se), 0706-181162.
Ansök senast den 2021-05-30.

Kontaktpersoner på detta företaget

Eva Högsberg
0706-181158
Jan Schröder
0706-181161
Conny Besterman
0706-181162
Rikard Arenius
0706-181160
Mikael Jacobsson
0725-13 06 90
Emelie Törnvall
013-244980
Emelie Törnvall
070-618 11 58
Lena Eklöf
013-244980

Sammanfattning

Besöksadress

Kungsgatan 41 58218 Linköping
None

Postadress

Kungsgatan 41
Linköping, 58218

Liknande jobb


Områdeschef till Kommunikationsenheten

22 juni 2021

16 juni 2021

16 juni 2021