Kurator

Kurator

Arbetsbeskrivning

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.Arbetsplatsbeskrivning
Högalidsskolan är en kommunal grundskola belägen i Hornstull på västra Södermalm.

I skolan har ca 1000 elever i årskurserna F-9 sin arbetsplats. Till skolan hör två centrala grupper med särskild inriktning ( CSI ). Personalen på hela enheten består av ca 150 personer. Skolledning består av rektor, fem biträdande rektorer samt en administrativ chef. Organisatoriskt är skolan indelad i årskursvisa arbetslag. Skolans två CSI-grupper, CSI Högalid 1 – 6 och CSI Högalid 6 – 9, utgör två separata arbetslag. Elevhälsan är organiserad i ett arbetslag som består av två skolsköterskor, psykolog, kurator och studie- och yrkesvägledare. Rektor ansvarar för elevhälsan, men en av de biträdande rektorerna har personalansvar och det operativa ansvaret för elevhälsan. Skolans specialpedagogiska stöd är organiserat i ett arbetslag. Biträdande rektor som arbetsleder elevhälsan leder även detta arbetslag.

Arbetsbeskrivning
Som kurator på Högalidsskolan är du en viktig del av skolans elevhälsoteam och bidrar med psykosocial och social kompetens inom elevhälsans arbete för samtliga årskurser F-9 och CSI-grupperna. Arbetets fokus är hälsofrämjande och förebyggande. Du har ett nära samarbete med elevhälsoteamet, skolledningen, pedagogerna, vårdnadshavarna och verkar nära eleverna på skolan i vardagen utifrån ett psykosocialt perspektiv. Kuratorn arbetar främjade och förebyggande genom aktiviteter riktade till klasser och grupper av elever, samt genom samtal med enskilda elever. I uppdraget ingår åtgärdande arbete vid t.ex. konflikter mellan elever och stödjande samtal med enskilda elever.
En viktig del av kuratorns uppdrag är att tillföra psykosocial kompetens i det pedagogiska arbetet och bidra med kunskap om risk- och skyddsfaktorer för elevers hälsa, sociala situation, lärande och utveckling. Kuratorn leder, tillsammans med biträdande rektor för elevhälsan, skolans trygghetsarbete och arbete mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Kuratorn samverkan med socialtjänst, fältassistenter, barn- och ungdomspsykiatri, habilitering och polis.

Kvalifikationer
Socionomexamen och flerårig erfarenhet av arbete med barn och ungdomar 

Övrigt
Högalidsskolan har ett pågående arbete med att implementera programmen Agera tillsammans och MVP, så erfarenhet av dessa är meriterande. Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Artiklar i detta ämnet

  1. Verbal aggression

Sammanfattning

Liknande jobb


16 april 2021

Kurator med delad tjänst på Linnéskolan och Röinge skola

Kurator med delad tjänst på Linnéskolan och Röinge skola

16 april 2021

Skolkurator, grundskola F-9

15 april 2021