Kurator

Kurator

Arbetsbeskrivning

Det är något speciellt med Avesta!
Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också styrka och mod, handlingskraft och framtidstro. Vi växer och utvecklas. Vi ska bli 25000 invånare och ha ett ännu kraftfullare näringsliv som grund för en ännu bättre välfärd. Vi tror att det är möjligt för vi vågar tänka nytt och annorlunda. Tillsammans bygger vi Avestas framtid – vill du vara med?

Johan-Olovskolan i Horndal är en F-9 skola med ca 290 elever. Skolan ligger i den norra delen av Avesta kommun, nära till grönområden, simhall och bibliotek. På skolan finns fritidshem, förskoleklass och vi samverkar med den närliggande förskolan. På Johan-Olovskolan arbetar vi medvetet och systematiskt med skolutvecklingsfrågor med fokus på kvalitetshöjande insatser samt ett långsiktigt arbete kring trygghet och trivsel. Vi anser att samarbete och kollegialt lärandet är nyckeln till att höja och stärka kompetensen hos våra medarbetare på Johan-Olovskolan. På vår skola ingår därför våra medarbetare i arbetslag och i ämneslag där var och en spelar en viktig roll i vårt gemensamma arbete med och strävan mot att utveckla skolans verksamhet.

ARBETSUPPGIFTER
Johan-Olovskolan söker en skolkurator. Skolkuratorn ska verka för att främja elevernas psykosociala hälsa och arbetsmiljö i samverkan med skolans pedagoger, elevhälsa och skolledning. Skolkuratorn ska driva och vidareutveckla det elevhälsofrämjande arbetet, i syfte att bidra till en skolmiljö där elever känner välmående, trygghet och trivsel. Där ingår även att finnas som en stödjande och handledande resurs för eleverna och bidra till att de utvecklas så långt som möjligt mot kunskapsmålen.

Exempel på arbetsuppgifter och ansvar i verksamheten:
Att ingå i skolans elevhälsoteam och krisgrupp samt att bistå trygghetsteamet i dess utredande funktion vid kränkningsärenden.
I samverkan med elevhälsan, fortlöpande genomföra elevvårdande samtal på individ- och gruppnivå.
Att bistå som utredande funktion vid skolsociala bedömningar.
Att bistå pedagogisk personal i elevvårdsfrågor.
Att samverka med vårdnadshavare, personal samt yttre aktörer såsom myndigheter och organisationer.

Vara delaktig i skolans fortlöpande arbete för likabehandling - att arbeta med skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling.
Vara delaktig i skolans fortlöpande systematiska kvalitetsarbete mot kränkningar och mobbning. Detta innefattar bland annat fortlöpande dokumentation och statistikföring vilket förutsätter att du har god förmåga att uttrycka dig i skrift. Tillsammans med skolledning driva systematiskt kvalitetsarbete för likabehandling över tid.

Delta i skolans elevhälsoteam och vid elevhälsomöten.
Arbeta förebyggande utifrån likabehandlingsplaner, elevhälsans rutiner och utifrån uppdrag från elevhälsoteamet på skolan.
Delta i kommunens nätverk för kuratorer samt regelbunden handledning.
Befogenhet att i samråd och samverkan med skolledning och elevhälsa, initiera och driva åtgärdande insatser.

Kuratorstjänsten innefattar arbete på skolorna i norra skolområdet; Johan-Olovskolan - Horndal, By skola samt Fors skola med huvudsaklig placering på Johan-Olovskolan. Pedagogiska luncher ingår i arbetet.

KVALIFIKATIONER
Utbildning - Krav
Adekvat utbildning krävs, socionom eller motsvarande. Meriterande är kompletterande utbildning i samtalsmetodik, KBT, ART, övriga adekvata utbildningar och juridik.

Kunskaper och förmågor - Önskvärt
Du drivs av en vilja att hjälpa barn med olika förutsättningar att ta till sig kunskap och utvecklas som individ i skolan. Du har ett intresse för relationsskapande och arbete för att främja god psykosocial arbetsmiljö. Du tycker om utmaningar, nära kontakter med barn/ungdomar och möten med människor i olika åldrar och från olika kulturer.
Det är av stor vikt att du har en förmåga att tillsammans med kollegor och i nätverksgrupper, planera och genomföra utvecklingsarbete för att främja psykosocial arbetsmiljö i kommunens skolor. Det är även viktigt att du är självgående genom att ta initiativ, initiera åtgärder, strukturera angreppssätt och driva processer och aktiviteter vidare där målet är att uppnå goda resultat.

Då du kommer att arbeta i en grundskola med barn i olika åldrar med olika behov och förutsättningar, är det viktigt att du bär förmågan att vara lugn, stabil och kontrollerad i stressade situationer. Erfarenhet av samtal med barn är därför meriterande. Vidare är det viktigt att du har kunskap om beteenden knutna till olika situationer, som till exempel krisreaktioner. Kunskap om traumamedveten omsorg, TMO är meriterande, då vi har elever som är i behov av denna form av stöd där kunskap om olika former av samtalsmetodik är nödvändiga. Goda kunskaper om dokumentation och sekretess är av stort värde då verksamheten till största delen är reglerad i lag, adekvat kunskap i relevant juridik är därför av vikt. Vi förväntar oss att du aktivt håller dig uppdaterad rörande aktuell forskning, metod för att nyttja denna i egen praktik.

En andel elever inom skolområdet är nyanlända, varför erfarenheter av möten med andra kulturer och språk är meriterande. Vi värdesätter därför att du bär kunskap om olikheter och förstår hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar en själv och andra. Du har förmågan att beakta detta i beräkningen när beslut fattas och handlingssätt väljs.

Övrigt
Möjlighet att i samråd med chef, vid enstaka tillfällen förlägga arbetstid vid annan tid på dagen, för nätverksträffar, föräldramöten, fortbildningsinsatser och liknande.

ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Avesta kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har Avesta kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Artiklar i detta ämnet

  1. Verbal aggression

Kontaktpersoner på detta företaget

Tf Rektor Johan OlovSkolan Lisbeth Frejd
0226-64 59 41
Btr. Rektor Johan OlovSkolan Lisbeth Frejd
0226-64 59 27

Sammanfattning

Besöksadress

77481
None

Postadress

Kyrkbacksvägen 5
Horndal, 77467

Liknande jobb


Skolkurator till Enskedefältets skola

Skolkurator till Enskedefältets skola

28 mars 2020

Skolkurator till Elevhälsan

Skolkurator till Elevhälsan

27 mars 2020

Kurator till Elevhälsan i Hällefors

Kurator till Elevhälsan i Hällefors

27 mars 2020

Kurator sökes!

Kurator sökes!

26 mars 2020