Kurator sökes till Bräckegymnasiet, individuellt alternativ

Kurator sökes till Bräckegymnasiet, individuellt alternativ

Arbetsbeskrivning

Vår vision är att Göteborg ska vara en internationellt ledande utbildnings- och kunskapsstad. Utbildningsförvaltningen i Göteborg bedriver verksamhet inom kommunal gymnasieskola, vuxenutbildning, yrkeshögskola, anpassad gymnasieskola, komvux som anpassad utbildning, studie- och yrkesvägledning, modersmål samt skolutveckling.

I vårt arbete har vi ett tydligt elevfokus som sätter kunskap och färdigheter i ett sammanhang där inre motivation, medskapande och lust att lära är viktiga ingredienser. Vi arbetar utifrån alla människors lika värde och rättigheter. Tillsammans skapar vi en arbetsmiljö där både elever och medarbetare är delaktiga och verkar för varandras framgång.

ARBETSUPPGIFTER
Hos oss på Bräckegymnasiets, individuellt alternativ går ca 210 elever som inte har fått betyg från grundskolan av olika orsaker. Vårt gemensamma projekt på skolan är att bygga upp eleverna, deras språk, deras kunskaper, deras studieteknik och deras tro på sig själv. Det gör vi genom att erbjuda trygga miljöer, tydliga strukturer och undervisning anpassad efter elevernas behov. Vi tar det i deras takt, ett framsteg i taget tills de känner sig redo för nästa nivå. Vårt arbete kännetecknas av en vilja att skapa positiva sammanhang för våra elever. Det gör vi genom strukturerade skoldagar, anpassad praktik och aktiviteter som möjliggör en aktiv och meningsfull fritid.

Som kurator är du en del av elevhälsans gemensamma arbete. Du bidrar med psykosocial kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete.
Du arbetar förebyggande och främjande med elevernas sociala miljöer både i och utanför skolan. Det innebär bland annat att arbeta uppsökande där eleverna rör sig i skolan för att bygga relationer och finnas tillgängliga i elevernas sammanhang och miljöer.

Du genomför samtal, såsom stöd-, motivations- och krissamtal liksom utredande och rådgivande samtal med enskilda elever och deras familjer relaterade till skolsituationen. En del i uppdraget är att träffa elever i grupp för att belysa och arbeta med bland annat värdegrunds- och likabehandlingsfrågor, trygghet och trivsel, kränkningar och frågor kring sexualitet, samtycke och relationer.
Som kurator ger du handledning och konsultation till skolans personal utifrån din kunskap om risk- och skyddsfaktorer för elevers hälsa, sociala situation, lärande och utveckling. Du samverkar också med aktörer utanför skolan t ex socialtjänst, BUP m m.
Som kurator är du en viktig del i skolans gemensamma arbete att stödja utvecklingen av strukturer som främjar elevernas hälsa, motivation och lärande.
Tillsammans med rektor delta i arbetet med att utreda kränkningar. Stödja pedagoger/mentorer i att kartlägga, utreda och följa upp problematisk skolfrånvaro.

Det är viktigt att du vill arbeta både i det lilla sammanhanget med enskilda elever men du behöver också vara bekväm med att arbeta med grupper eller klasser tillsammans med övriga elevhälsoteamet och lärarkollegor.
Du kommer att ansvara för den psykosociala kompetensen i elevhälsoteamet och på skolan. I tjänsten ingår att arbeta med såväl stöd som rådgivning till elever och konsultativa insatser.KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en socionomutbildning. Du har erfarenhet av att jobba med barn och unga.

Du kan överblicka ditt eget ansvarsområde samt sätta den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang. Du visar intresse för och samverkar i övergripande frågor för att skapa mervärde. Du tar hänsyn till olika informationskällor och perspektiv samt kan anpassa andras idéer till den egna verksamheten.

Du har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Du har en mycket god kommunikativ kompetens, tycker om att arbeta i arbetslag, är samtidigt självständig samt målmedveten och flexibel. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat. Du förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten.

Du ska även ha en utpräglad servicekänsla och vara noggrann. Stora krav ställs på personlig lämplighet såsom flexibel, tålamod samt kontakt- och samarbetsförmåga. Vi värdesätter om du har erfarenhet av att arbeta i en mångkulturell miljö, arbete inom socialtjänsten och arbete i skolverksamhet.

Du agerar på egen hand utifrån vad situationen kräver utan att behöva stöd av andra. Du har förmåga att ta självständiga beslut inom ramen för ditt uppdrag. Det är viktigt att du kan och vill arbeta på så väl individ-, grupp- som organisationsnivå.

Du ser möjlighet till förändringar och skapar situationer där nya idéer och förslag kan utvecklas. Du motiverar och beskriver pedagogiskt förändringar samt hanterar kritik mot förändring på ett konstruktivt sätt. Du driver långsiktigt och uthålligt förändringsarbete, både på lokal och övergripande nivå.ÖVRIGT
Till din intervju behöver du ha med dig pass/nationellt id och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.

Med hänvisning till lagarna som reglerar registerkontroll så måste den som erbjuds denna tjänst uppvisa utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtal kan upprättas.

Artiklar i detta ämnet

  1. Verbal aggression

Sammanfattning

Liknande jobb


22 september 2023

Skolkurator

Skolkurator

20 september 2023

Skolkurator till Kvarnsvedens och Amsbergs skolor

20 september 2023

ELEVHÄLSOSAMORDNARE | 6-9

ELEVHÄLSOSAMORDNARE | 6-9

14 september 2023