Lärare grundskolans senare år. Tyska, engelska.

Arbetsbeskrivning

Eslöv är en populär bostadsort med närmare 31 000 invånare, belägen i Öresundsregionen. I Eslöv är det nära till det mesta, inte minst tack vare de goda tågförbindelserna med övriga delar av Skåne och Köpenhamn. I kommunen finns småstadens lugn, närhet och levande landsbygd, men också tillgång till kultur och affärsutbud. I Eslövs kommun tar vi tillvara alla medarbetares kompetens, oavsett olikheter såsom kön, etnicitet eller funktionshinder. Kommunen är certifierad enligt standarden Investors in People, IiP, som förenar verksamhetsutveckling med delaktighet och utveckling för medarbetarna. Barn och Familj är en förvaltning som består av en förskoleavdelning, en grundskoleavdelning, och en resursavdelning. Genom bland annat tron på det aktiva nyfikna barnet och individens kraft, delaktighet och att vi är en lärande organisation strävar vi efter att alla barn ska få en trygg uppväxt och ett lärande som leder till goda resultat och ett självständigt liv. Norrevångsskolan 7-9 är en grundskola med ca 380 elever i åldrarna 13-15 år. På skolan finns fyra arbetslag. Arbetslagen arbetar mycket självständigt och har ett stort socialt och kunskapsmässigt ansvar för elevernas utveckling. ARBETSUPPGIFTER Undervisning i årskurs 7-9 i ämnena tyska och engelska. Mentor/klassföreståndare i åk. 8 med tillhörande arbetsuppgifter. KVALIFIKATIONER Du som söker tjänsten har lärarexamen för äldre barn i grundskolan med behörighet att undervisa i tyska och engelska. Du trivs med att arbeta med barn och ungdomar. Du är väl förtrogen med skolans uppdrag och styrdokument. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Enligt lagen Lag (2000:873) om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg skall du vara beredd att lämna ett registerutdrag (högst ett år gammalt) ur polisens belastningsregister. Utdraget beställs av den arbetssökande själv från Rikspolisstyrelsen. Blankett kan hämtas på www.police.se eller på närmaste polisstation. Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.

Artiklar i detta ämnet

  1. Skolans ansvar för fostran
  2. Utbildningsmaterial för att skydda barns hörsel

Kontaktpersoner på detta företaget

Martin Erberth
0413-622 18
Per Persson
0413-62745
Fredrik Gustafsson
0413- 628 01
Susanne Svensson
0413-62316
Per Persson

Susanne Svensson

Rektor Susanne Svensson

Lärarnas Riksförbund Per Persson

Lärarförbundet Fredrik Gustafsson
0413- 628 01
Lärarnas Riksförbund Per Persson
0709-318859

Sammanfattning

Besöksadress

24180
None

Postadress

None
ESLÖV, 24180

Liknande jobb


Specialpedagog/speciallärare Ref nr 2010-209

21 augusti 2010

Lärare

20 augusti 2010

Lärare 4-9, sv/so med kompetens inom IT

20 augusti 2010

Lärare i svenska och so

23 augusti 2010