Lärare i grundskolans i svenska och tyska

Arbetsbeskrivning

Eslöv är en populär bostadsort med närmare 31 000 invånare, belägen i Öresundsregionen. I Eslöv är det nära till det mesta, inte minst tack vare de goda tågförbindelserna med övriga delar av Skåne och Köpenhamn. I kommunen finns småstadens lugn, närhet och levande landsbygd, men också tillgång till kultur och affärsutbud. I Eslövs kommun tar vi tillvara alla medarbetares kompetens, oavsett olikheter såsom kön, etnicitet eller funktionshinder. Kommunen är certifierad enligt standarden Investors in People, IiP, som förenar verksamhetsutveckling med delaktighet och utveckling för medarbetarna. Barn och Familj är en förvaltning som består av en förskoleavdelning, en grundskoleavdelning, och en resursavdelning. Genom bland annat tron på det aktiva nyfikna barnet och individens kraft, delaktighet och att vi är en lärande organisation strävar vi efter att alla barn ska få en trygg uppväxt och ett lärande som leder till goda resultat och ett självständigt liv. Ölyckeskolan, i sin nuvarande form, byggdes 1994 och fick nya salar till bild och musik 2009. I skolan integreras 6-årsverksamhet, grundskola år 1-9, fritidshem, fritidsgård och bibliotek. Skolan arbetar med små basarbetsgrupper om cirka 20 elever. Pedagogerna samarbetar mycket i arbetslag och andra konstellationer för att, i perioder, kunna arbeta mer ämnesintegrerat och tematiskt. Man använder sig också av ett laborativt undersökande arbetssätt och den enskilde eleven står alltid i fokus. ARBETSUPPGIFTER Undervisning i svenska och tyska i år 7-9, alt enbart i tyska på 50%. Deltagande i arbetslag samt mentorsansvar i år 8. KVALIFIKATIONER Förmåga och vilja till samarbete över ämnesgränser samt förmåga till självständigt arbete eftersom ämneskolleger saknas i tyska. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Enligt lagen Lag (2000:873) om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg skall du vara beredd att lämna ett registerutdrag (högst ett år gammalt) ur polisens belastningsregister. Utdraget beställs av den arbetssökande själv från Rikspolisstyrelsen. Blankett kan hämtas på www.police.se eller på närmaste polisstation. Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt. Erfarenhet av undervisning i år 7-9 är önskvärt men inget krav.

Artiklar i detta ämnet

  1. Skolans ansvar för fostran
  2. Utbildningsmaterial för att skydda barns hörsel

Kontaktpersoner på detta företaget

Susanne Sandqvist
0706-215902
Åsa Svensson
0413-641 65
Rektor Susanne Sandqvist
0706-215902
LR Håkan Johansson
0413-641 69
Lärarförbundet Petra Roslund

Avdelningschef för Förskoleavdelningen och tillför Ann-Marie Mattsson
0413-628 13
Förskolechef Lennart Svensson
0413-641 52
Vision

Rektor Truls Katsler
0413-64 151
Biträdande rektor Marianne Börjesson
0413-641 54

Sammanfattning

Besöksadress

24180
None

Postadress

None
ESLÖV, 24180

Liknande jobb


Specialpedagog/speciallärare Ref nr 2010-209

21 augusti 2010

Lärare

20 augusti 2010

Lärare 4-9, sv/so med kompetens inom IT

20 augusti 2010

Lärare i svenska och so

23 augusti 2010