Lärare i omvårdnadsämnen samt social omsorg till vård- och omsorgsprogramme

Lärare i omvårdnadsämnen samt social omsorg till vård- och omsorgsprogramme

Arbetsbeskrivning

Vår vision är att Göteborg ska vara en internationellt ledande utbildnings- och kunskapsstad.

Utbildningsförvaltningen i Göteborg bedriver verksamhet inom kommunal gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning, yrkeshögskola, gymnasiesärskola, studie- och yrkesvägledning, modersmål samt skolutveckling.

I vårt arbete har vi ett tydligt elevfokus som sätter kunskap och färdigheter i ett sammanhang där inre motivation, medskapande och lust att lära är viktiga ingredienser.

Vi arbetar utifrån alla människors lika värde och rättigheter. Tillsammans skapar vi en arbetsmiljö där både elever och medarbetare är delaktiga och verkar för varandras framgång.

ARBETSUPPGIFTER
I tjänsten som lärare undervisar du och arbetar du mot en elevgrupp som under sin gymnasietid förbereds inför arbete inom sjukvården. Din roll, utöver att undervisa, är att också stötta eleverna som mentor genom att ha kunskap om deras behov, följa deras studier samt vara delaktig i målet att de skall nå gymnasieexamen.
Du har erfarenhet och en god förmåga att samverka med lärare, elevhälsa, arbetslivet och hemmet för elevens bästa.
Som lärare på vård- och omsorgsprogrammet kommer du vara en del av en helhet där vi tillsammans arbetar för att eleverna skall nå sin fulla potential både i skolan och i sin yrkesutövning.
Du ska vara tydlig och strukturerad. Dessutom behöver du en god social kompetens, vara flexibel, ha stort tålamod och vara envis. Du behöver ha en förmåga att motivera och övertyga samt kunna hitta nya vägar såväl som lösningar för att hjälpa eleverna att nå målet. För att jobba med ungdomar är det viktigt att du är en förebild och gränssättande vuxen.
Kommande läsår finns vård- och omsorgsprogrammet på både Burgårdens gymnasium samt Katrinelundsgymnasiet. Detta innebär att du i din tjänst antingen kommer att tillhöra ett arbetslag som arbetar med eleverna på Burgården, eller ett arbetslag som arbetar med eleverna på Katrinelund.

Vi utlyser fyra tjänster på heltid till vård- och omsorgsprogrammet. Av dessa fyra är det både tillsvidaretjänster och tidsbegränsade tjänster (1 år).

KVALIFIKATIONER
Lärarbehörighet/behörighet för undervisning på gymnasiet i omvårdnadsämnen eller inom social omsorg är ett krav.

För att lyckas i rollen som lärare på vård- och omsorgsprogrammet har du flerårig erfarenhet av någon typ av liknande arbete och du känner dig trygg i din yrkesutövning. Vi ser gärna att du tidigare har arbetat inom gymnasieskolan. Som lärare har du tålamod och förståelse för alla individers olika förutsättningar. Du är också duktig på att hitta individanpassade lösningar för att eleven ska nå sina mål. Som medarbetare är du flexibel och självgående, men trivs också med att jobba i team med övriga kollegor. Du brinner för att hjälpa elever att strukturera sitt arbete och utveckla sin potential.


ÖVRIGT
Till din intervju behöver du ha med dig pass/nationellt id och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.

Med hänvisning till lagarna som reglerar registerkontroll så måste den som erbjuds denna tjänst uppvisa utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtal kan upprättas.

Artiklar i detta ämnet

  1. Utbildningsmaterial för att skydda barns hörsel

Sammanfattning

Liknande jobb


Vård- och omsorgslärare till Kommunvux

Vård- och omsorgslärare till Kommunvux

23 juni 2022