Lärare senare år, refnr Oxie 39-10

Arbetsbeskrivning

Oxie är en stadsdel med bykänsla och med närheten till den stora stadens utbud. Med pågatåget är man på Malmö central på tolv minuter. Oxie har en fin boende- och uppväxtmiljö med möjligheter till naturupplevelser och rekreativa aktiviteter. Detta tar stadsdelen till vara i det hälsofrämjande arbetet, som genomsyrar våra verksamheter. From 1 januari 2010 har Oxie stadsdelsförvaltning rökfri arbetstid för alla medarbetare. Detta innebär att vår arbetstid, inklusive kortare pauser, är helt rökfri. Lunchrasten räknas inte som arbetstid och berörs inte av beslutet. Rökning är inte tillåten i direkt anslutning till arbetsplatsen, tex utanför entreer. ARBETSUPPGIFTER Ansvara för och undervisa i Oxievångsskolans och Blankebäcksskolans musik/mediaprofil och musikundervisning. Ingå i ett arbetslag. Planera och genomföra musikprojekt som lucia, konserter m.m. Du ska arbeta utifrån skolans styrdokument med mål att alla elever ska utvecklas positivt. Stimulera och motivera elevers framgång. KVALIFIKATIONER Lärarbehörighet i ovanstående ämne. Vara väl insatt i skolans styrdokument. Arbetet kräver att du har god samarbetsförmåga, initiativrikedom, ett flexibelt förhållningssätt och en positiv elevsyn. Du ska arbeta med övrig skolpersonal för en god skolmiljö för såväl elever som personal.

Artiklar i detta ämnet

  1. Skolans ansvar för fostran
  2. Utbildningsmaterial för att skydda barns hörsel

Sammanfattning

Liknande jobb


Lärare i spanska/engelska

14 april 2010

Grundskollärare för årskurs 7-9 MA/NO

19 januari 2010

Lärare 4-9, Sv/So 100%

8 december 2010

Lärare 4-9, matematik

20 maj 2010