Lärare Svenska SO/ Friskolan i Skutskär

Arbetsbeskrivning

Älvboda Friskola - skolan med det stora engagemanget

På Dalälvens västra strand, i Skutskär, inrymd i det gamla ålderdomshemmet ligger Älvboda Friskola. Vår friskola är, som alla friskolor, avgiftsfri och öppen för barn från 6 till 16 år.
Vi arbetar efter den läroplan som gäller i Sverige för år F-9. Grunden för vårt arbete är att ge eleverna mycket goda läs-, skriv- och matematikkunskaper. Målsättningen är att ingen elev ska lämna skolan utan att behärska dessa färdigheter.
Skönlitteraturen är en av skolans profiler. Vi betonar lärarens berättande roll samtidigt som vi vill bejaka elevers olika inlärningsstilar. Varje klass har klasslärare och ett eget hemklassrum. Våra lärare undervisar i de ämnen de är utbildade för och kan bäst.

Så hälsar vi våra elever
Våra inspirerande lärare har höga och positiva förväntningar på dig som elev. För oss är goda relationer och ett gott samarbete viktigt. Tillsammans skapar vi en trygg och utmanande skola. Med modern teknik leder vi skolutvecklingen för nutidens och framtidens behov. Här på Älvboda Friskola får alla lyckas.

Artiklar i detta ämnet

  1. Skolans ansvar för fostran
  2. Utbildningsmaterial för att skydda barns hörsel

Kontaktpersoner på detta företaget

Rektor Johan Sennerfeldt
026-667428 070-34 179 73
Siv Arnström

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Älvboda Friskola
  • 1 plats
  • 6 månader eller längre
  • Heltid
  • Lön enligt avtal
  • Lärare i svenska och SO
  • Publicerat: 13 maj 2014

Besöksadress

GÄVLEV 58
SKUTSKÄR

Postadress

GÄVLEV 58
SKUTSKÄR, 81441

Liknande jobb


Lärare i spanska/engelska

14 april 2010

Lärare senare år, refnr Oxie 39-10

17 juni 2010

Grundskollärare för årskurs 7-9 MA/NO

19 januari 2010

Lärare 4-9, Sv/So 100%

8 december 2010