Lärare till Barn & Fritid sökes till Studium

Lärare till Barn & Fritid sökes till Studium

Arbetsbeskrivning

Vår vision är att Göteborg ska vara en internationellt ledande utbildnings- och kunskapsstad.

Utbildningsförvaltningen i Göteborg bedriver verksamhet inom kommunal gymnasieskola, vuxenutbildning, yrkeshögskola, gymnasiesärskola, särvux, studie- och yrkesvägledning, modersmål samt skolutveckling.

I vårt arbete har vi ett tydligt elevfokus som sätter kunskap och färdigheter i ett sammanhang där inre motivation, medskapande och lust att lära är viktiga ingredienser.

Vi arbetar utifrån alla människors lika värde och rättigheter. Tillsammans skapar vi en arbetsmiljö där både elever och medarbetare är delaktiga och verkar för varandras framgång.

ARBETSUPPGIFTER
När vi frågar vår personal vad som utmärker Studium framhävs den speciella Studium-stämningen. Här råder glödande mångfald, kollegial värme och ett stort engagemang. Vi brinner för undervisning och bedriver den på tre attraktiva adresser runt om i staden. Förutom att vara en viktig funktion i samhället berikas kvaliteten på undervisningen av en bred kompetens, gott om resurser för både elever och personal. Som lärare jobbar du under ansvarsfull frihet i engagerade arbetslag med möjligheter till överskridande samarbeten och utveckling, som en del av någonting större och viktigt. Utifrån elevfokus som en grundbult finns möjlighet till balans mellan planeringsarbete och undervisning med stöd och förtroende från en kompetent och supportande ledning.

Hos oss på Barn & Fritid känns tiden meningsfull. Med frihet och stor tillit till varandra utbildar vi framtidens förskolepersonal i acceptans och gemenskap. Här är kompetens och engagemang en självklarhet och vi utvecklas varje dag i samarbeten och spännande möten. Vi lär nytt, är tillåtande och möter nya utmaningar i ett kollegialt lärande i ständig rörelse och stöttning. Vår gemensamma människo- och elevsyn bygger det uppmuntrande och positiva arbetsklimat som vi alla bidrar till och trivs i, jämsides med en ledning som fångar upp när det behövs. Välkommen till oss på Barn och Fritid, så skapar vi framtidens förskolepersonal tillsammans!

Vi behöver en behörig barn-och fritidslärare med erfarenhet från vuxenutbildning. Om du dessutom har erfarenhet av att arbeta med språkstödsutbildningar och har behörighet inom svenska som andra språk så är det en merit.
Dina arbetsuppgifter kommer bestå av:
• Undervisning och annat pedagogiskt arbete
• Vara med i utvecklingen av utbildningen barnskötare med språkstöd
• Dokumentation och avstämning av resultat och kvalitet
• Administrativa uppgifter rörande uppdraget
• Samarbete inom arbetslaget och samverkan internt och externt

KVALIFIKATIONER
Du är behörig lärare inom barn-och fritid med aktuell erfarenhet av vuxenutbildning. Vi ser det som meriterande om du även har lärarlegitimation i svenska som andra språk och erfarenhet från arbete inom förskolan.

Du är van användare av olika digitala hjälpmedel. Du är givetvis intresserad av att fortsätta utveckla lärandet med digitalt stöd för dina elever och delta i ett kollegialt lärande inom området. Du får energi av att bidra till andras lärande och du skapar förutsättningar för att lärande ska kunna ske. Med en förmåga att förklara problem och information för olika mottagare ur olika perspektiv uppmuntrar du till dialog, delaktighet och engagemang.

Att visa respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll är för dig en självklarhet. Du utgår ifrån allas lika värde och skapar en god atmosfär i mötet. Med en öppen och positiv attityd har du elevernas och verksamhetens behov som utgångspunkt för ditt agerande.
Du är utåtriktad och socialt aktiv i jobbsammanhang och skapar goda relationer med personer som är viktiga för din yrkesroll. Du trivs i mötet med andra och har en förmåga att hitta möjligheter till relevanta samarbeten. Du har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat. Du förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten.

Du är varmt välkommen till en lyhörd organisation full av kunskap! Studium är en del av Göteborgs Stad och utförare av Kommunal vuxenutbildning, inkl. svenska för invandrare och olika yrkesutbildningar samt särskild utbildning för vuxna. Vi finns på tre adresser runt om i staden och bredden inom vår verksamhet gör att vi har stora möjligheter till kompetensutveckling, stöd & samarbete. Vi tror på vår personal och har infört en extra förmånlig friskvårdssatsning med möjlighet till både gratis träning och massage utöver friskvårdsbidraget. Läs mer om oss på Studium och den utbildning vi bedriver på studiumgbg.se

ÖVRIGT
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Artiklar i detta ämnet

  1. Utbildningsmaterial för att skydda barns hörsel

Sammanfattning

Liknande jobb


Vårdlärare till Växjö Fria Vuxenutbildning

Vårdlärare till Växjö Fria Vuxenutbildning

11 maj 2021

11 maj 2021