Lektorer i socialt arbete

Arbetsbeskrivning

Södertörns högskola är ett dynamiskt lärosäte med unik profil. Vi bedriver forskning och utbildning inom humaniora, samhällsvetenskap, naturvetenskap, teknik och utbildningsvetenskap. Sedan starten har vi byggt upp en struktur med hög akademisk kvalitet och stark koppling mellan grundutbildning och forskning. Här finns idag 13 000 studenter och 840 anställda. Högskolan har sitt campus i en kunskapsintensiv och expansiv miljö i Flemingsberg i södra Stockholm. Vi eftersträvar att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.

Programmet Socialt arbete med storstadsprofil startade vid Södertörns högskola hösten 2009. Programmet, och ämnet Socialt arbete, ingår som ett av totalt åtta ämnen, 14 kandidatprogram och cirka 150 medarbetare vid Institutionen för samhällsvetenskaper. Programmet växer stadigt och ämnets forskningsmiljö är under uppbyggnad varför vi är i behov av fler medarbetare. Vi söker nu ytterligare lektorer för utveckling och undervisning vid ämnet och programmet socialt arbete. Då ämnet har en övervikt av män bland medarbetarna ser vi gärna kvinnor som sökande.

Arbetsuppgifter
Anställningen innefattar i första hand undervisning, examination och kursutveckling inom programmet. I uppgifterna ingår även kursadministration och utvecklingsarbete kring socialt arbete med storstadsprofil i samverkan med det omgivande samhället. Undervisningen inom programmet bedrivs på svenska.
Under förutsättning att erforderliga medel erhålls kan egen forskning ingå i anställningen.

Behörighet
Behörig att anställas är den som har visat pedagogisk skicklighet, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller har motsvarande kompetens samt har avlagt doktorsexamen inom ämnet Socialt arbete eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter. Dessutom krävs för denna anställning dokumenterad forskning inom socialt arbete och erfarenheter av undervisning på svenska.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen gälla. Vetenskaplig skicklighet visas genom egen forskning. Pedagogisk skicklighet ska visas genom dokumenterad och väl vitsordad erfarenhet av genomförande och utveckling av utbildning samt skriftligt redovisad pedagogisk grundsyn. Den sökande ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl.

Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet ska viktas lika. För denna anställning har dessutom följande bedömningsgrunder fastställts (i rangordning):
• Dokumenterad skicklighet av undervisning inom det sociala arbetets kärnområden
• Dokumenterad forskning kring insatser för att mildra, undanröja och förebygga social utsatthet
• Dokumenterad skicklighet av kursutveckling
• Dokumenterad skicklighet av samverkan med det omgivande samhället
• Dokumenterad skicklighet av kursadministration.

Anställningen
Anställningen är tillsvidare på heltid med tillträde snarast. Provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 18 maj 2015.

Ytterligare upplysningar
Programansvarig Arne Ek, tel: 08-608 42 37, e-post: arne.ek@sh.se
Avdelningsföreståndare Ali Hajighasemi, tel: 08-608 48 87, e-post: ali.hajighasemi@sh.se
Personalhandläggare, Catarina Lindgren, tel: 08-608 40 48, catarina.lindgren@sh.se


Välkommen med din ansökan.

För att få mer information om anställningen och för ansökan via högskolans webbplats var vänlig klicka på länken 'ansökan via extern webbplats'

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Södertörns Högskola
  • 3 platser
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Individuell lönesättning
  • Heltid/ Ej specificerat
  • Publicerat: 9 mars 2015

Liknande jobb


Biträdande universitetslektor i Riskhantering

Biträdande universitetslektor i Riskhantering

28 september 2021

Lektor i idéhistoria

Lektor i idéhistoria

27 september 2021