Mark-och exploateringschef till Mariestads kommun

Arbetsbeskrivning

Mariestad är framtidskommunen med tydlig riktning, vi ska växa! Här finns jobb, grön omställning, god kommunal service och framtidstro. Detta genomsyrar hela vår verksamhet.
Mariestad står i startgroparna för en mycket spännande resa med planerade storsatsningar inom flera områden. Etableringarna kommer att innebära stora möjligheter för platsen och organisationen att växa och utvecklas.

I Mariestads kommun arbetar 2 500 kommunanställda från 170 yrkesgrupper inom 120 verksamheter. Här förvaltar och utvecklar vi några av samhällets viktigaste uppdrag: barns lärande, god omsorg och hållbar samhällsutveckling.

Låter det intressant? Bli en del av vårt lag när vi formar framtidens Mariestad tillsammans!

Bilden är tagen av Jesper Anhede

Om rollen

Mariestads kommun är inne i ett mycket expansivt läge där i första hand samtliga samhällsprocesser står inför mycket spännande utmaningar med anledning av stora företagsetableringar i kommunen och även i övriga Skaraborg. Kommunen planerar därför för två nya stadsdelar med ca 4000 nya bostäder och tillhörande samhällsservice. Stor del kommer att ske i exploatörsdrivna processer där det kommunala åtagandet handlar om dialog, avtalshantering och myndighetsutövning. Kommunen har också ett stort markinnehav. Enheten för mark och exploatering ansvarar för förvärv och försäljning av fastigheter samt förvaltning av långsiktigt markinnehav.

Vi söker en mark- och exploateringschef som på ett affärsmässigt sätt kan driva och utveckla vår externa dialog tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningens övriga enheter och säkerställa kommunens exploateringsprocess med god ekonomi utifrån kommunens långsiktiga tillväxtplaner. I mark- och exploateringsenheten finns mark- och exploateringsingenjör, projektledare samt handläggare. Enheten behöver växa och står inför en rad nyrekryteringar och behov av att knyta till sig konsultstöd med specifik kompetens. Som mark- och exploateringschef har du ansvar för att enhetens utveckling ligger i linje med kommunens expansion och du säkerställer expertkunskaper inom områdena avtalsjuridik, exploateringsekonomi och teknik.

Du leder och samordnar arbetet i ett team och ansvarar för förhandlingar, avtal, kalkyler och ekonomisk uppföljning samt framtagandet av strategiska styrdokument inom området. Enheten upprättar markanvisnings- och exploateringsavtal och ser till att avtal förhandlas fram rörande arrenden, nyttjanderätter, servitut, tomträtter samt hanterar även kommunens tomtkö.

Du kommer att tillhöra samhällsbyggnadsförvaltningen och där har du ett nära samarbete med de övriga enheterna strategi och hållbarhet, plan och mät, näringsliv samt miljö- och bygg.

I din roll är du en del av Samhällsbyggnadsförvaltningens ledningsgrupp och du rapporterar till samhällsbyggnadschefen.

Du har personal-, budget och arbetsmiljöansvar och planerar och följer upp ditt och din grupps arbete samt kommunens exploateringsredovisning

Vem söker vi ?

Vi söker dig som vill vara med och bygga framtidens Mariestad på ett affärsmässigt och strategiskt sätt. Du får gärna ha erfarenhet från stadsutveckling på strategisk nivå och av att leda komplexa exploateringsprojekt. Du bör även ha erfarenhet av att leda i förändring samt erfarenhet av att driva förändrings- och utvecklingsarbete. Meriterande är om du har universitets- eller högskoleutbildning inom fastighetsekonomi, fastighetsjuridik, samhällsbyggnad eller lantmäteri.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och ser gärna att du är en person som är strukturerad och trygg i ditt sätt att arbeta. Att du tänker och agerar affärsmässigt samt har förståelse för en politisk styrd organisation. Du arbetar mot mål och fokuserar på resultat. Du sätter upp och håller tidsramar. I din roll som chef ansvarar du för personal- och verksamhetsfrågor genom att du planerar och säkerställer framdrift för verksamheten. Du arbetar nära din grupp, agerar bollplank och är vägledande i det dagliga arbetet med kommunens mark och exploateringsfrågor. Du leder gruppen genom coachning, engagemang och god sakkunskap.

En helhetssyn och att ta hänsyn till det större perspektivet är viktigt för oss. Du förstår din roll, men ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. Du har mycket god förmåga att uttrycka dig tydligt och pedagogiskt. Du socialt kompetent.

Övrigt


Välkommen med din ansökan senast 2023-04-11. Urval sker löpande.

I den här rekryteringen samarbetar Mariestads kommun med Chefspoolen För mer information om tjänsten, kontakta Håkan Olsson 0705–817918 hakan.olsson@chefspoolen.se Fackliga organisationer nås via kommunens växel, 0501-750000.

Tjänsten innebär att säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer att genomföras innan anställning.

Mariestads kommun arbetar aktivt för jämställdhet och mångfald i arbetslivet och vill därmed tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald kan tillföra verksamheten.

Med hänsyn till medarbetares, kollegors, kunders och brukares hälsa tillämpar Mariestads kommun rökfri arbetstid.

Livet i Skaraborg är en webbplats som visar möjligheterna som finns i Skaraborg. På www.livetiskaraborg.se kan du läsa mer om fritidsaktiviteter, boende och mycket annat.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Chefspoolen i Sverige
  • 1 plats
  • Tills vidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 19 mars 2023
  • Ansök senast: 11 april 2023

Liknande jobb


Avdelningschef för kansli och kvalitet

Avdelningschef för kansli och kvalitet

18 maj 2023