Mark - och exploateringschef till Partille kommun

Mark - och exploateringschef till Partille kommun

Arbetsbeskrivning

Partille växer och är i ett spännande skede med flera stora utvecklingsprojekt på gång, allt från att skapa naturreservat till natursköna Jonsereds herrgårdsområde, simhallskvarter, stadsgata och en rejäl centrumutveckling. Vi är en lagom stor kommun vilket gör det lätt att samarbeta mellan förvaltningar och att prata och ta kontakt i alla led. En stabil politik som samarbetar över blockgränser och har Partilles bästa för ögonen och en ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbar kommun med en ekonomi i balans, gör det enklare att komma framåt i arbetet. Vi fokuserar på leverans.

Mark och exploateringsenheten ansvarar för det kommunala markinnehavet, exploateringsfrågor samt GIS- och mätfrågor.

ARBETSUPPGIFTER
I Partille kommun vill vi ha nytänkande chefer som vågar leda och driva utveckling tillsammans med våra medarbetare för att klara framtidens utmaningar och skapa attraktiva verksamheter i framkant.

Som mark och exploateringschef företräder du kommunen som markägare och ansvarar för den strategiska planeringen av kommunens markanvändning samt GIS- och mätfrågor. Tillsammans med planeringsenheten har mark- och exploateringsenheten central betydelse för hur Partille utvecklas och växer. Du arbetar för att Partille kommuns markinnehav tas till vara på bästa sätt, nu och i framtiden och bevakar de juridiska och ekonomiska förutsättningarna som krävs för att bygga här. Du företräder kommunen som markägare i kontakten med exploatörer som vill investera i Partille och matchar rätt exploatör med rätt projekt för att säkerställa en hållbar samhällsutveckling. Du skriver exploateringsavtal och hanterar gatukostnader osv. Du ansvarar också för kommunens grundkarta och för att vidareutveckla användandet av geodata för att kunna sammanställa och visualisera stora mängder information digitalt, till exempel kartdata, befolkningsstatistik, bebyggelsestruktur och olika mätbara flöden inom Partille.

Som mark och exploateringschef ingår du i samhällsbyggnadskontorets ledningsgrupp och tillsammans med samhällsbyggnadschef och övriga professioner i ledningsgruppen tar du ett gemensamt ansvar för den strategiska utvecklingen på kommunnivå avseende samhällsbyggnad. Du har budget- och personalansvar för en grupp på ca 10 personer, som du leder genom ett modernt och tydligt ledarskap där du skapar förutsättningar och delaktighet för dina medarbetares och verksamhetens utveckling genom feedback och gemensamma mål. Förutom den egna enheten förväntas du också bygga kontaktnät och relationer med övriga förvaltningar, politik, näringsliv och bostadsbolag.

Med intresse och engagemang driver du och deltar i förändringsarbete på kort och lång sikt, tillsammans med kollegor och medarbetare med stort fokus på utveckling och framåtanda. Du kommer att arbeta strategiskt och samtidigt agera operativt, för att nå uppsatta mål. Genom närvarande och coachande ledarskap skapar du förutsättningar för engagemang, arbetsglädje och utveckling hos dina medarbetare.


KVALIFIKATIONER
Vi söker en trygg och tydlig ledare som tar initiativ, sätter igång processer och uppnår resultat. Vi vill att du har akademisk utbildning på minst kandidatnivå och flerårig chefserfarenhet med budget- och personalansvar inom exploatering. Du behöver ha kunskap inom fastighetsjuridik och ekonomi samt arbetat med köp och försäljning av mark och fastigheter på en strategisk nivå i kommunal verksamhet. I ditt arbete kommer du att skriva avtal och utforma budget så det är viktigt att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift. Har du erfarenhet av att jobba med förändringsarbete är det meriterande.

Du arbetar bra med andra människor, relaterar dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Vidare är du utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang, skapar kontakter och underhåller relationer. Du har en god förmåga att förbli motiverad och effektiv och arbetar på tills projekt är avslutade eller resultat uppnådda.

ÖVRIGT
Formell ansökan gör du här via Partille kommuns rekryteringsverktyg Visma. I denna rekrytering har Partille kommun valt att samarbeta med SOURCE. För en inledande konfidentiell dialog eller frågor kring tjänsten kontakta rekryteringskonsulterna Karin Rudhag 0704140010, karin.rudhag@source-executive.se eller My Boman 070-8447471, my.boman@source-executive.se. Sista ansökningsdag är den 20 oktober 2023.

Sammanfattning

Liknande jobb


Enhetschef för digital utveckling

Enhetschef för digital utveckling

5 december 2023

Chef till Enheten för forskningsstöd och samverkan

4 december 2023