Markförvaltare skog och jord

Markförvaltare skog och jord

Arbetsbeskrivning

Västerås stad är Sveriges sjätte största kommun med cirka 156 000 invånare. Vi äger cirka 5 800 hektar mark, varav större delen består av jordbruksmark och skog. Skogen bedrivs med rationellt skogsbruk och jordbruksmarken är till största delen utarrenderad. Hos oss på Mark och exploatering har du förmånen att förvalta stora delar av stadens mark- och vatteninnehav som utgör en förutsättning för Västerås expansion. Tillsammans formar vi Västerås till en attraktiv framtidsstad, välkommen att följa med på vår resa!

På vår enhet är vi idag 27 medarbetare som tillsammans arbetar med utmanande mål som kräver stora insatser. Vi förvaltar stadens markreserv (jord och skog) och tomträtter samt upplåter mark för exempelvis hamnändamål, industri och fritidshus. Vi ansvarar också för stadens exploateringsprojekt. Några av de större projekten vi driver just nu är byggnationen och omvandlingen av Mälarporten, Sätra, Gäddeholm och södra Källtorp.


ARBETSUPPGIFTER
Förvaltningen av stadens markinnehav fördelas på flera medarbetare inom enheten. I rollen som markförvaltare för jord och skog får du huvudansvaret för kommunens jordbruksarrenden, förvaltning av skog samt jakt och fiske. Det ingår också att vara stadens fastighetsägarrepresentant i vägsamfälligheter, häradsallmänningar, dikningsföretag och i övriga frågor som rör stadens mark utanför tätbebyggelsen. Med ett helhetsansvar för juridik och ekonomi förvaltar du mark- och vatteninnehavet, upprättar du nya avtal samt förvaltar befintliga.

Att arbeta med stadens markreserv innebär ett viktigt strategiskt tänkande. Olika ställningstaganden sker i samråd med övriga medarbetare inom enheten, andra kommunala förvaltningar samt kommuninvånare och myndigheter. Du föredrar dina ärenden inför fastighetsnämnden. Du gillar att arbeta utvecklingsinriktat och har en viktig roll i vårt utvecklings- och förbättringsarbete. Det här är ett spännande arbete i en expansiv kommun och du är välkommen att tillsammans med oss forma Västerås!


KVALIFIKATIONER
Du uppskattar att axla helhetsansvaret och aktivt arbeta med förvaltningen av jord- och skogsbruksfastigheter. Dina styrkor är din drivkraft, noggrannhet och förmåga till helhetsperspektiv. Du har god ekonomisk- och juridisk medvetenhet. I rollen möter du ofta kommuninvånare, föreningar och kollegor inom staden. Därför är det en självklarhet för dig att ge ett vänligt och professionellt bemötande i alla dessa sociala sammanhang.

Du har en akademisk examen inom areell näring såsom agronom, lantmästare eller motsvarande. Du behöver också ha flerårig gedigen arbetslivserfarenhet från markförvaltning och avtalsförhandling. B-körkort är ett krav för tjänsten då det ingår bilåkande. Varmt välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Välkommen till Västerås stad - Västmanlands största arbetsgivare. Vi är 11 000 kollegor som tillsammans får en hel stad att fungera. Vi vet att det är i våra möten vi kan göra skillnad, oavsett om det är i våra verksamheter eller digitalt. Därför är vår värdegrund Alltid bästa möjliga möte en viktig del i vårt uppdrag. För att få en stolt och välfungerande stad och nå vår vision om staden utan gränser vill vi också att våra medarbetare ska spegla mångfalden i samhället.

Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:
https://www.vasteras.se/jobbochkarriär

Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes.

Kontaktpersoner på detta företaget

Teamledare Morgan Eriksson
021-39 28 52
HR-konsult Helena Wallström
021-39 17 59
Verksamhetschef Kent Pergéus
021-39 22 02
Personalchef Eva-Lena Grääs
021-39 26 75
HR-konsult Alexander Brock
021-39 14 06

Sammanfattning

Besöksadress

72187
None

Postadress

Västerås
VÄSTERÅS, 72187

Liknande jobb


22 november 2021

22 november 2021

22 november 2021

22 november 2021