Medarbetare till Mark och exploateringsenheten

Medarbetare till Mark och exploateringsenheten

Arbetsbeskrivning

Skellefteå växer. Här ska många fler människor leva och bo och just nu pågår arbetet för att möta utvecklingen. Det byggs och planeras som aldrig förr. Nya bostäder, arbetsplatser och infrastruktur tar form. Utvecklingen innebär att kommunen behöver fler engagerade samhällsbyggare som banar väg för fortsatt tillväxt. Som medarbetare vid mark- och exploateringsenheten hos kommunen är du en av dem som ger Skellefteå skjuts mot 80 000 invånare.

Mark- och exploateringsenheten är en del av kommunledningskontorets avdelning för samhällsutveckling. Avdelningen samordnar, driver och utvecklar kommunens övergripande strategiska frågor för Skellefteås utveckling. Mark- och exploateringsenheten svarar för kommunens markförsörjning samt utveckling av mark för allt från bostäder till verksamheter och företag.

ARBETSUPPGIFTER
Arbetet hos oss på mark- och exploateringsenheten är omväxlande och innefattar hela bredden av exploateringsfrågor, både i större och mindre projekt. Våra mark- och exploateringsingenjörer ansvarar för förhandlingar, avtal, kalkyler, ekonomisk uppföljning och genomförande av exploateringsprojekt.

I samband med att vi nu utökar vår styrka med ytterligare medarbetare så öppnar vi upp för möjligheten att kunna specialisera oss inom olika områden och de specifika arbetsuppgifterna kommer därför att påverkas av ansökningsunderlaget. Några inriktningar som vi tänker skulle kunna vara aktuella är:

• Markförvaltning: handläggning av ärenden som rör skötsel och upplåtelser av mark och kan
inkludera frågor som rör överlåtelse av mark och tomter
• Tomtförsäljning: ansvar för kontakt med tomtintressenter och handlägga ärenden som rör tomtförsäljning för småhus- och företagstomter
• Markförhandling: ansvar för att köpa och sälja mark, göra upplåtelser och förhandla om rättigheter vid exploateringar samt förhandla om exploateringsavtal
• Markstrateg: en mer strategisk roll som rör mark- och exploateringsfrågor i översiktsplanering och projekt som Norrbotniabanan och markförhandlingar
• Exploateringsingenjör/projektledare: driva exploateringsprojekt genom hela processen

Oavsett inriktning på arbetet, så kommer du att ha kontinuerliga kontakter med våra kunder som innefattar privatpersoner, företag och myndigheter samt den politiska organisationen. Samarbete med andra delar inom kommunen är också en naturlig del av arbetet.

KVALIFIKATIONER
Eftersom vi ser en potential i att kunna specialisera oss och därmed göra förändringar i våra roller, så öppnar vi upp för sökande med olika utbildnings- och erfarenhetsbakgrund. Vi ser gärna sökanden med ingenjörsutbildning med inriktning mot lantmäteri, samhällsbyggnad och väg- och vatten men utifrån de inriktningar på arbetsuppgifter som vi beskrivit ovan så välkomnar vi även sökanden med annan bakgrund.

Det är meriterande om du har kunskaper inom fastigheter eller bygg- och anläggningssektorn samt de lagar och regler som vår verksamhet styrs av. Vi ser gärna att du har förhandlingsvana. Du är bra på att kommunicera både i tal och i skrift och att du kan anpassa din kommunikation beroende på situationen.

Som person är du drivande och resultatinriktad. Du har lätt för att ta kontakt med andra och bygga relationer som leder till ett gott samarbete. I kundkontakter är du serviceinriktad och lösningsfokuserad med en god portion personlig integritet. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.

B-körkort är ett krav.

ÖVRIGT
Kommunledningskontoret arbetar för att utveckla hela Skellefteå med dialog, samverkan och delaktighet som verktyg.

Här ligger ansvaret för en rad övergripande frågor. Det handlar bland annat om kommunikation, personal, ekonomi, planering, samhällsutveckling och näringslivsfrågor.

Utöver det ska kommunledningskontoret vara kompetensresurs för kommundirektören, ledningsgruppen, förvaltningschefer och vd:ar för våra kommunägda bolag, så att kommunkoncernen utvecklas utifrån gemensamma visioner, mål och uppdrag.

Läs mer om Skellefteå här: http://portal.skelleftea.se/

Kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag samt annonsförsäljare undanbeds.

Sammanfattning

Liknande jobb


Exploateringsingenjör

Exploateringsingenjör

25 november 2021

Mark- och exploateringsstrateg/ingenjör

22 november 2021

Projektledare exploatering

Projektledare exploatering

22 november 2021