Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

Arbetsbeskrivning

Som MAS och tillika verksamhetschef enligt HSL ansvarar du för att det finns rutiner, riktlinjer, uppföljning och kompetens som behövs för god kvalitet och säkerhet i hälso- och sjukvårdarbetet i kommunen. Du medverkar i det gemensamma utvecklingsarbetet inom Vårdsamverkan Skaraborg, samverkar med många samverkanspartners och är kommunens representant gentemot andra vårdgivare, patientnämnd m fl Du förankrar och implementerar nya rutiner och riktlinjer i verksamheten genom såväl planerade träffar som fortlöpande kontakter med sjuksköterskor, enhetschefer och, i paramedicinska frågor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter.Du genomför kvalitetsmätningar, medverkar i utbildningsplanering och i övergripande lednings- och utvecklingsarbete inom sektor Vård och Omsorg.MAS/Verksamhetschef är i den HSL-reglerade delen direkt underställd politisk ledning och i övriga frågor direkt underställd Vård- och Omsorgschef.Kvalifikationskrav: Leg sjuksköterska med påbyggnads/specialistutbildning. Goda kunskaper i de krav och intentioner som finns i HSL, SoL, LSS och Socialstyrelsens föreskrifter samt om olika vårdgivares ansvar och uppdrag.Bred erfarenhet av hälso- och sjukvårdarbete och hur man genomför kvalitetsarbete i dessa verksamheter.Som person ska du ha ett stort engagemang i utvecklingsfrågor och kunna förmedla och implementera utvecklings- och kvalitetsarbetet i verksamheten.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Götene Kommun
  • 1 plats
  • Heltid
  • Publicerat: 11 september 2009
  • Ansök senast: 28 september 2009

Liknande jobb


19 januari 2022

Verksamhetschef HSL

Verksamhetschef HSL

19 januari 2022