Nämndansvarig tjänsteman Vård- och omsorgsnämnden

Arbetsbeskrivning

Befattningen är placerad vid Kommunledningskontorets enhet Beställarkontoret, en av de centrala enheterna i Nyköpings kommun. Kommunen har sju verksamhetsnämnder och vi arbetar enligt beställare-utförarmodellen. Nämnderna har en eller flera sakkunniga tjänstemän som professionellt stöd och du kommer vara en av dem. Du kommer att arbeta åt Vård- och omsorgsnämnden

ARBETSUPPGIFTER
Vård- och omsorgsnämnden är ditt huvudsakliga ansvarsområde och även visst arbete åt andra nämnder kan förekomma. Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområden är myndighetsutövning och verksamheter för äldre personer och personer med funktionsnedsättning. Nämnden har avtal med interna och externa utförare och tillämpar LOV avseende hemtjänst.

Tillsammans med en kollega har du ansvar för och fungerar som:

- Nämndens kontakt- och förhandlingsperson, ansvara för kommunikation med interna och externa utförare samt fristående huvudmän.

- Beställa verksamhet genom internöverenskommelse med interna utförare och upprätta externa avtal efter upphandling.

- Planera nämndens årsplan och leda nämndprocess genom att bereda, skriva fram och föredra nämndärenden. Optimera nämndens förutsättningar för beslut genom kunskapsöverföring till nämnden.

- Ansvara för nämndens budgetprocess genom beredning i form av målformulering samt beräkning av volymer och ersättning. Följa upp måluppfyllelse och ekonomiskt resultat i budget samt analysera utfallet och föreslå åtgärder på nämndnivå. För Vård-och omsorgsnämnden är den ekonomiska redovisningen relativt omfattande och komplex varför ekonomikunskap med mål- och resultatstyrning samt analys av statistik är viktigt.

- Kvalitetsäkra verksamheten genom tydligt formulerade kravnivåer (reglemente, lagrum) på grunduppdrag och nämndmål inom prioriterade målområden.

- Utöva insyn i och tillsyn av interna och privata utförare

- Driva utveckling genom att leda och/eller delta i utvecklingsprocesser och centrala projekt.

- Ansvara för strategisk planering genom sakkunskap och omvärldsbevakning av lagar, regler, jämförelser och utveckling inom nämndens verksamhetsområden.

- Bereda och formulera remisser och yttranden.KVALIFIKATIONER
Du har relevant högskoleutbildning. Förståelse för och erfarenhet av att arbeta i en politisk styrd organisation och i kommunal verksamhet är meriterande. Du är van att hantera en mängd ärenden i komplexa sammanhang. Goda kunskaper i ekonomi är nödvändigt för att klara uppdraget liksom intresse av att arbeta med utvecklingsfrågor och samhällsbevakning.

Som person är du
- analytisk
- kan uttrycka dig väl i både tal och skrift
- lyhörd med god förmåga att samarbeta
- strukturerad


ÖVRIGT
Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En modern och snabbt växande kommun med god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare.

Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en spännande tillväxtfas. Bland annat planeras Sveriges första höghastighetsjärnväg - Ostlänken. Ett arbete som kommer påverka vår region positivt under många år framöver, både när det handlar om fler arbetstillfällen och god medborgarservice.

Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 000 personer och vår breda organisation med många yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets viktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Här är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. Välkommen till en arbetsplats där möjligheterna växer.

I denna rekrytering arbetar vi med avidentifierade ansökningar.

Om du önskar stöd i programmet Offentliga Jobb vänligen ring supporttelefon 0771-704 704.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Kontaktpersoner på detta företaget

Kajsa Nilsson
0155-24 84 04
Åsa Johansson
0155-24 81 83
Anna Möller
0155-24 85 59
Harriet Suomi-Forssblad
0155-45 75 19
Pekka Haapanen
0155-24 89 92
Per Norrhäll
0155-24 84 70
VD Nyköpings Arenor Caroline Dewoon Thorén
0155 – 45 74 20
Vision Åsa Johansson
0155-24 81 83
Akadermikerförbundet SSR Anna Möller
073-662 23 95
VD Nyköpings Arenor Caroline Dewoon Thorén
0155-45 74 20

Sammanfattning

Besöksadress

Stora Torget 1 61183 Nyköping
None

Postadress

None
Nyköping, 61183

Liknande jobb


Senior utredare till Regionfastigheter

Senior utredare till Regionfastigheter

14 maj 2021

Placeringshandläggare till Myndighetsavdelningen

Placeringshandläggare till Myndighetsavdelningen

14 maj 2021

14 maj 2021

14 maj 2021