Natt sjuksköterska på Stureby VOB

Natt sjuksköterska på Stureby VOB

Arbetsbeskrivning

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Enskede Årsta Vantör är en av 13 stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad. Som en del av Stockholms stad erbjuder förvaltningen förskola och fritid, omsorg om äldre och funktionsnedsatta, socialtjänst, förebyggande och trygghetsskapande arbete, stadsutveckling och parkskötsel till våra 100 000 stockholmare som bor i stadsdelsområdet.Vi står inför spännande utmaningar när Enskede Årsta Vantörs stadsdelsområde växer och helt nya stadsdelar byggs. Cirka 25 000 nya lägenheter planeras här till år 2030.Vi strävar hela tiden efter att Enskede Årsta Vantör ska vara ett stadsdelsområde för alla. Våra fokusområden är: Attraktiv arbetsgivare, jämställdhet och bemötande.Vi erbjuder dig möjlighet att arbeta i en visionsstyrd och utvecklingsinriktad verksamhet. Här kommer du att kunna bidra till samhällsnyttan i en växande stadsdel där vi ser olikheter och mångfald som en resurs.Arbetsplatsbeskrivning
Stureby Vård och Omsorgsboende är ett kommunalt äldreboende med demensinriktning inom Stockholm stad i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning.

Goda kommunikationer med T-bana (Svedmyra) och bussar. På Stureby VoB arbetar vi utifrån salutogent förhållningssätt där fokus ligger på att skapa en känsla av sammanhang; KASAM för såväl boende som medarbetare. För att uppnå denna känsla av sammanhang är det essentiellt att vi alla har Begriplighet till vad vårt uppdrag är och ansvarstagande. Hanterbarhet till hur varje medarbetare ska utföra sitt uppdrag och använda samt dela resurser i teamet med ledningen. Vi utvecklar oss och reflekterar om arbetsresultat i teamarbete i samråd med boende och närstående så att varje medarbetare finner Meningsfullhet i arbetet. En personcentrerad vård och omsorg med fokus på den enskilda boende är en förutsättning för att uppnå de förväntningar vi har på oss själva i vårt arbete. Utöver Stureby Vård och Omsorgsboende ingår Tussmötegårdens VoB, Finskt äldrecentrum, Enskede nya servicehus, Enskededalens servicehus, Skogsläntans VoB, Enskededalens gruppbostad socialpsykiatri, Gamlebo, Enskede gruppbostad samt Årsta VoB i ditt arbetsområde.

Arbetsbeskrivning
Nattsjuksköterskans huvuduppgift är akuta HS-insatser och för boende planerade nödvändiga HS-insatser. Nattsjuksköterskan ansvarar för att göra bedömningar och fatta beslut om boende behöver ett akut besök under natten, om boende behöver skickas in till sjukhus med ambulans, när jourläkare skall kontaktas och i vilka fall det är tillräckligt med telefonkonsultation med berörd enhet. Nattsjuksköterskan ansvarar för att dokumentera, i Vodok 2.0/ICF, alla insatser som görs under natten enligt HSL. Nattsjuksköterskan ansvarar för att en säker hälso- och sjukvård upprätthålls utifrån: 1) Sjuksköterskans ansvarsbeskrivning enligt HSL och funktionsbeskrivning för nattsjuksköterskan. 2) Socialstyrelsens rekommendationer avseende den legitimerade sjuksköterskans yrkeskunnande, kompetens och förhållningssätt. Tjänstebil med alkolås, B-kort, finns för besök på andra enheter som ingår i ditt ansvarsområde. Av våra nattsjuksköterskor beskrivs arbetet som omväxlande, intressant och utmanande med sina olika inriktningar: demens, somatik och LSS.

Kvalifikationer
Legitimerad sjukskötersk. Legitimationskontroll sker med Socialstyrelsen. Det är meriterande om du har en specialistutbildning inom demensvård, psykiatri eller vård av äldre. Även BPSD utbildning värderas.Goda kunskaper i svenska språket. Du är trygg i din roll som sjuksköterska. Ett professionellt bemötande, stresstålighet och en förmåga att strukturera arbetet samt personlig lämplighet är essentiella förmågor och färdigheter.

Övrigt
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Artiklar i detta ämnet

  1. Sjukskrivningsepidemi i Sverige

Kontaktpersoner på detta företaget

Agga Mirota
0850814841
Jenny Eriksson
0850820551
Eva Johanson
0850814726
Johanna Huuki
0850814265
Jenny Eriksson
08-50820551
Jeanette Wåhslen
0850820618
Evelina Grandell Rosenlund
0850814502
Birgitta Hansson
0850820688
Bitti Vik
0850814453
Avdelningschef Leif Kananen
0850814171

Sammanfattning

Besöksadress

Slakthusplan 8A
None

Postadress

Slakthusplan 8A
Stockholm, 11221

Liknande jobb


Sjuksköterskor sökes schemalagd dag/kväll eller natt.

Sjuksköterskor sökes schemalagd dag/kväll eller natt.

15 januari 2021