Nösnäsgymnasiet söker lärare i Matematik och Naturkunskap

Nösnäsgymnasiet söker lärare i Matematik och Naturkunskap

Arbetsbeskrivning

Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum.

Stenungsunds kommun är en expanderande kustkommun med ca 27 000 invånare, ett starkt näringsliv, boendemiljöer nära havet och goda kommunikationsmöjligheter. Kommunen har ett välutvecklat kultur- och föreningsliv samt bra förutsättningar för friluftsliv och rekreation. Helhet, öppenhet, delaktighet och insyn är kommunens ledord.

Kommunens vision är att vi ska bli 35 000 invånare år 2035. Stenungsunds kommun ingår i Göteborgsregionens kommunalförbund som är ett forum för samarbete och erfarenhetsutbyte samt i ett antal andra mellankommunala samarbeten.

Kommunen är organiserad i en förvaltning med fyra sektorer. Sektor Utbildning omfattar förskolor och grundskolor med tillhörande skolbarnomsorg, grundsärskola, gymnasium, vuxenutbildning samt Kultur- och fritid.

Stenungsund värnar om barns och ungdomars rättigheter och arbetar för att de ska ha en god uppväxtmiljö. Vi erbjuder mycket goda möjligheter till utbildning och arbete eller annan sysselsättning. I Stenungsunds kommun utbildar vi världsmedborgare som står väl rustade för framtidens alla utmaningar.

Nösnäsgymnasiet är en skola med stort utbildningsutbud, många möjligheter, kompetens och engagemang. Vi erbjuder en blandning av högskoleförberedande program, yrkes- och introduktionsprogram samt lärlingsutbildning och gymnasiesärskola. Nösnäsgymnasiet har en positiv utveckling med attraktiva utbildningar och ett ökande elevunderlag. 2017 fick vårt Teknikcollege Göteborgsregionens utmärkelse för bästa samverkan mellan skola och arbetsliv. Den vackra miljön runt skolan med lummig grönska och utsikt över Hakefjorden är inspirerande. I skolans centrala delar ligger servicecenter, café och vårt bibliotek som i tre år i rad fått utmärkelsen ”Skolbibliotek i världsklass”. I nära anslutning till skolan ligger nybyggda Stenungsund Arena som är kommunens största motionsanläggning med bl.a. ishall och simhall. Det är också här som våra fem idrottsinriktningar bedrivs.

Nösnäsgymnasiets mål är att elever, personal, vårdnadshavare och besökare skall uppleva skolan som en välkomnande och trygg plats att vistas på. En del i vårt trygghetsarbete är att elever och personal har försetts med passerkort till skolan. På detta sätt förhindrar vi att obehöriga personer vistas på skolan som inte är en allmän plats.

Besök oss gärna på:
www.stenungsund.se/nosnasgymnasiet

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker nu dig som vill vara med och bidra med din kompetens och engagemang! Ditt huvudsakliga uppdrag blir att undervisa och planera undervisning i matematik och naturkunskap samt mentorskap. Du kommer att tillhöra SA-arbetslaget på skolenhet 2 som även omfattar programmen BF, FT och VO. På enheten finns ett stort engagemang och utvecklingsfokus. Vi har ett nära samarbete med det lokala näringslivet och andra lokala aktörer. Arbetet bedrivs i arbetslag och i nära samarbete med skolans elevhälsoteam och övriga lärare på skolan. Som mentor kommer du att ansvara för att uppmärksamma frånvaro, social situation och studieresultat för dina elever. Mentorskapet innebär också att tillsammans med vårdnadshavare, berörda lärare och övrig personal på skolan vara ett stöd och skapa en skolsituation som möjliggör för eleverna att nå målen.

Vi erbjuder:
- En kommun som är på frammarsch och växer.
- En arbetsplats som präglas av högt i tak, en omvittnad trivsel och välkomnande atmosfär.
- Ett kollegium där du både kan inspirera och inspireras.
- Härliga elever som ständigt utmanar oss att bli bättre.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är behörig att undervisa i matematik och naturkunskap.
Vi vill att du:
- tycker om att arbeta tillsammans med kollegor och skolledning i ett öppet och nära samarbete mot gemensamma mål.
- gillar att driva och delta i skolutveckling.
- möter alla elever utifrån deras individuella förutsättningar.
- har förmåga att skapa långvariga och goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.


ÖVRIGT
Intervjuer kan komma att ske löpande. Vänta därför inte med att skicka in din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.
Varmt välkommen med din ansökan!

Artiklar i detta ämnet

  1. Utbildningsmaterial för att skydda barns hörsel

Kontaktpersoner på detta företaget

Rektor Ulla Falk
0303-738021
Rektor Magnus Fagerström
0303-73 28 35
Tf Rektor Nösnäsgymnasiet Ulf Edman
0303-732601
Rektor Martin Carbe
0303-738197
Rektor skolenhet 4 Niclas Brattefors
0303-738172
Rektor Skolenhet 3 Ulla Falk
0303-738021
Biträdande rektor Pär Holmertz
0303-73 29 33
Tf rektor Pär Holmertz
0303-73 29 33
Tf biträdande rektor Skolenhet 1 Katarina Lycke
0303-73 80 42
Tf rektor Skolenhet 1 Pär Holmertz
0303-73 29 33

Sammanfattning

Besöksadress

Gymnasiev. 2 44447 Stenungsund
None

Postadress

Strandvägen 15
Stenungsund, 44482

Liknande jobb


16 september 2021

Lärare i Engelska

Lärare i Engelska

16 september 2021

Lärare i matematik till gymnasieskolan

Lärare i matematik till gymnasieskolan

16 september 2021

16 september 2021