Parkingenjör / arbetsledare

Arbetsbeskrivning

Eslöv är en populär bostadsort med närmare 31 000 invånare, belägen i Öresundsregionen. I Eslöv är det nära till det mesta, inte minst tack vare de goda tågförbindelserna med övriga delar av Skåne och Köpenhamn. I kommunen finns småstadens lugn, närhet och levande landsbygd, men också tillgång till kultur och affärsutbud. I Eslövs kommun tar vi tillvara alla medarbetares kompetens, oavsett olikheter såsom kön, etnicitet eller funktionshinder. Kommunen är certifierad enligt standarden Investors in People, IiP, som förenar verksamhetsutveckling med delaktighet och utveckling för medarbetarna. Barn och Familj är en förvaltning som består av en förskoleavdelning, en grundskoleavdelning, och en resursavdelning. Genom bland annat tron på det aktiva nyfikna barnet och individens kraft, delaktighet och att vi är en lärande organisation strävar vi efter att alla barn ska få en trygg uppväxt och ett lärande som leder till goda resultat och ett självständigt liv. Eslövs kommun i samarbete med Primärvården Skåne kommer att inrätta en familjecentral beläget på Tåbelunds vårdcentral. Inom familjecentralen kommer flera yrkeskategorier att samverka som mötesplats för familjer. Basen är den allmänna barnhälsovården i samverkan med öppna förskolan samt en förebyggande individ och familjeomsorg. ARBETSUPPGIFTER Stödja föräldrarna i sitt föräldraskap. Arbeta hälsofrämjande. Erbjuda en god pedagogisk gruppverksamhet. Ge föräldrar råd och vid behov slussa vidare till berörd myndighet. I arbete ingår även ett samordningsansvar avseende veckomöten, övergripande planering samt metodutveckling. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som är utbildad förskollärare och som har erfarenheter av arbete på familjecentral, öppen förskola eller liknande verksamhet. Det är viktigt för oss att du har förmåga att samarbeta med olika aktörer och skapa goda relationer, bidra till ett positivt arbets- och utvecklingsklimat, vara flexibel, självgående, initiativrik och nytänkande. Enligt lagen Lag (2000:873) om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg skall du vara beredd att lämna ett registerutdrag (högst ett år gammalt) ur polisens belastningsregister. Utdraget beställs av den arbetssökande själv från Rikspolisstyrelsen. Blankett kan hämtas på www.police.se eller på närmaste polisstation. Kunskaper i föräldrautbildning och föräldrastöd är meriterande.

Artiklar i detta ämnet

  1. Skolans ansvar för fostran
  2. Utbildningsmaterial för att skydda barns hörsel

Kontaktpersoner på detta företaget

Förskolechef Soffi Domefalk
0413-622 11
Förskollärare Jana Belokozovska
0413-642 23
Lärarförbundet Åsa Mårtensson
0413-642 23
Lärarförbundet Linda Strandberg
0413-624 14
Avdelningschef för Förskoleavdelningen (Kontaktas Ann-Marie Mattsson
0413-628 13
Personal-och Bemanningschef (Kontaktas från och me Åsa Gustafsson

Lärarförbundet
0413-624 44
Förskolechef Soffi Domefalk

Förskollärare Malin Kennerberg
0413-624 71
Lärarförbundet Nathalie Rasmussen
0413-624 71

Sammanfattning

Besöksadress

24180
None

Postadress

None
ESLÖV, 24180

Liknande jobb


Förskollärare

12 augusti 2022

Förskollärare/grundlärare förskoleklass/fritidshem

Förskollärare/grundlärare förskoleklass/fritidshem

12 augusti 2022

Förskollärare/pedagog till Skogsbacken

Förskollärare/pedagog till Skogsbacken

12 augusti 2022

12 augusti 2022