Pedagogisk handledare till Gråbo förskolor

Arbetsbeskrivning

Enheten Gråbo förskolor består av totalt 21 hemvister fördelade på sex förskolor; Fågelkärr, Rösekullen, Parasollen, Ljungvik, Olstorp och Bäckamaden. Vi är tre rektorer som i mycket nära samverkan leder vår enhet i en gemensam riktning.
Gråbo förskolor har under de senaste åren skapat en unik organisation som kännetecknas av en stark vi-känsla. Vi har en gemensam infrastruktur och väl strukturerade processer för såväl verksamhetens löpande kvalitetsarbete som för professionellt lärande och stöd genom regelbundna möten och nätverk.

Vi har ett pågående utvecklingsarbete där vi gemensamt fördjupar vår förståelse för pedagogisk dokumentation och projekterande förhållningssätt med ett gemensamt fokus kring "Det berättande barnet". Det innebär att vi strävar efter att alla barn oavsett ålder har rätt att få vara i sammanhang som skapar mening, där det känner sig respekterat och lyssnat på för sitt sätt att tänka och förstå världen. Vi menar att barn har rätt att få uppleva projekt som gör intryck och avtryck; där tankar får komma till uttryck och bearbetas på många olika kreativa sätt. Barnets nyfikenhet ska synliggöras som motorn i de sammanhang som byggs på förskolan och detta ska vara grunden för all planering i utbildningen.

Som pedagogisk handledare hos oss erbjuds du personliga digitala verktyg (dator, telefon och iPad). Du delar kontor med enhetens specialpedagog.

Goda bussförbindelser möjliggör lättillgänglig pendling från centrala Göteborg och övriga kranskommuner. Då du behöver kunna förflytta dig mellan våra sex förskolor finns tillgång till cykel som du med fördel nyttjar om du inte vill använda egen bil.

På vår officiella Facebooksida "Gråbo förskolor" kan du läsa mer om våra pågående processer.https://www.facebook.com/grabofsk/ARBETSUPPGIFTER
Du bidrar till ökad kvalitet och likvärdighet i utbildningen som bedrivs i enhetens sex förskolor. Arbetet ska utgå från Skollagen, Läroplan för förskolan och ha en tydlig riktning mot enhetens egna strategier i det systematiska kvalitetsarbetet, både på övergripande enhetsnivå och på lokal nivå ute på varje hemvist. Förskolan är barnens arena och du verkar alltid för deras bästa.

• Din främsta uppgift är att vara ett gott stöd för pedagoger att inta ett demokratiskt, projekterande förhållningssätt och att utveckla pedagogisk dokumentation. Tillsammans med pedagogerna lyssnar du aktivt efter vad barnen berättar, med alla sina olika uttryck, och bidrar till att barns nyfikenhet, utforskande och behov får stort utrymme i planeringen av undervisningen. För att detta ska vara möjligt arbetar du verksamhetsnära med handledning. Du är bollplank, inspiratör och ett gott föredöme i pedagogiskt förhållningssätt. Du befinner dig ofta mitt bland barn och arbetslag och deltar i undervisning och möter sedan pedagoger i reflektion.
• Ditt uppdrag innebär att stärka, bekräfta och uppmuntra goda ambitioner och positiv utveckling och samtidigt ställa mycket frågor och utmana pedagogerna i deras profession.
• Du bidrar till att hela organisationen (barn, pedagoger och ledning) tillsammans skapar en reflekterande kultur i en tänkande organisation som ifrågasätter det förgivettagna.
• Du planerar och leder viss kompetensutveckling på studiedagar och andra forum för kollegialt lärande.
• Du håller dig uppdaterad med ny forskning genom omvärldsbevakning.
• Du ingår i enhetens utvecklingsgrupp och styrgrupp tillsammans med rektorer och specialpedagog och bidrar till den övergripande utvecklingen för Gråbo förskolor.

Det finns goda möjligheter att under resans gång forma uppdragets upplägg tillsammans med oss i enheten. Vi hjälper varandra att lyckas!


KVALIFIKATIONER
• Förskollärarlegitimation.
• Erfarenhet av pedagogiskt arbete i förskola under minst 5 år är ett krav.
• Handledarutbildning och/eller pedagogistautbildning eller motsvarande är meriterande.
• Dokumenterad erfarenhet av handledning är meriterande.
• Du har mycket god förståelse för förskolans uppdrag och en väl utvecklad förmåga att systematiskt följa upp, utvärdera och utveckla pedagogisk verksamhet.
• Lyhördhet, lyssnande och nyfikenhet genomsyrar ditt förhållningssätt.
• Du är både modig och ödmjuk i din handledning för att kunna bidra till samtal och handlingar som gör skillnad.
• Du behärskar svenska språket väl i tal och skrift.
• Digital dokumentation är en del av uppdraget och därför behöver du ha en vana av att arbeta med digitala verktyg.


ÖVRIGT
Kommunens vision lyfter fram ledorden hållbarhet, kreativitet och inflytande vilket genomsyrar vårt arbete. Vi är cirka 3 000 medarbetare som tillsammans jobbar för att erbjuda god service och skapa välfärd för kommunens cirka 42 000 invånare.

Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling.

Vi vill främja en god arbetsmiljö där det går att kombinera arbete, föräldraskap och fritid. Vi erbjuder förmåner så som friskvård och personalvårdprogram.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ber vi dig skicka in din ansökan via den här länken, och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!

Inför den här rekryteringen har vi redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda. Vi undanber oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Artiklar i detta ämnet

  1. Skolans ansvar för fostran
  2. Utbildningsmaterial för att skydda barns hörsel

Kontaktpersoner på detta företaget

Karin Widegren
0302 521918
Agneta Tranberg
0302 521915
Administrativ Assistent Linda Eriksson
0302-52 19 06
Pedagog Ingegerd Holsten
0302-52 21 65
Förskolechef Agneta Tranberg
0302-52 19 15
Förskolechef Karin Widegren
0302-52 19 18
Förskolechef Andrea Skoglund
0302-52 19 17
Assistent Linda Eriksson
0302-52 19 06
Administrativ assistent Anna Grändborn
0302-52 19 06
Förskollechef Josefin Follin
0302-52 19 21

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Lerums kommun, Gråbo förskolor
  • 1 plats
  • Tills vidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 8 mars 2022
  • Ansök senast: 3 april 2022

Besöksadress

Brobacken 1 Lerum
None

Postadress

None
Lerum, 44380

Liknande jobb


Förskollärare till förskolorna i Granloholm

Förskollärare till förskolorna i Granloholm

16 april 2024

Legitimerad Förskollärare till föräldrakooperativet Blå Grodan, Bromma

Legitimerad Förskollärare till föräldrakooperativet Blå Grodan, Bromma

16 april 2024

Förskollärare till Omma (vikariat)

Förskollärare till Omma (vikariat)

15 april 2024