Plan- och bygglovschef till Hudiksvalls Kommun

Plan- och bygglovschef till Hudiksvalls Kommun

Arbetsbeskrivning

Mitt i Sverige, vid den vackra hälsingekusten, ligger Hudiksvalls kommun - eller kanske mer känt som Glada Hudik. Här lever 37 600 glada hudikbor, och mer än hälften av oss bor på landsbygden. I Hudiksvalls kommun är avstånden korta till det mesta man vill göra och det man behöver, och du får tid över till det som är viktigt i livet. Här finns närhet till kontrastrika miljöer, ett aktivt föreningsliv och ett näringsliv med stor handlingskraft - många världsledande företag har sitt säte i vår kommun. Hudiksvalls kommun är den största arbetsgivaren i kommunen. Tillsammans är vi 3 800 medarbetare, inom 300 olika yrken, som varje dag jobbar för att skapa värde för dem vi är till för - våra kommuninvånare.

Hos oss jobbar du i nyrenoverade, trivsamma och funktionella lokaler som vi delar med miljökontoret och tillståndsenheten för alkohol och tobaksfrågor. Från höjden där vi har vårt kontor ser vi ner över räddningstjänsten och tekniska förvaltningen och ut över Hudiksvallsfjärden. Alldeles bakom knuten finns härliga strövområden för lunchpromenader eller löprunda. Under stor frihet och eget ansvar tillämpas årsarbetstid. I tjänsten använder vi bilpoolens leasingbilar och våra tre elcyklar. Hos oss har alla sitt eget kontorsrum.
Hos oss på bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen arbetar vi tillsammans för att bidra till kommunens övergripande mål: samhällstjänster av högsta kvalitet, ett blomstrande näringsliv och en attraktiv och hållbar livsmiljö. Samverkan, samarbete och social gemenskap är viktigt för oss!
En helhetsseende och kommunikativ ledare med god kännedom om plan- och bygglovsprocessen 
 
Plan-och bygglovskontoret arbetar för byggnadsnämnden i Hudiksvalls kommun och är en del av bygg- miljö- och räddningsförvaltning. Planavdelningen upprättar planer för användningen av mark- och vattenområden i kommunen. Inom bygglovavdelningen sker prövning och tillsyn utifrån plan och bygglagen, samt strandskyddsärenden utifrån miljöbalken.
 
Du ansvarar för att på ett effektivt sätt leda, motivera, samordna, utveckla och följa upp processerna i enighet med gällande mål, direktiv och förväntade resultat. Du leder arbetet med ärendeberedning och arbetar för väl avvägda och tydliga beslut och beslutsunderlag inom bygglov, rivningslov, marklov, anmälningar, tillsyn, förhandsbesked och strandskydd. Du ansvarar för att hela bygglovskedjan genomförs optimalt utifrån förutsättningar tillsammans med dina medarbetare och nämnden. En avgörande faktor för goda resultat är ett nära samarbete, dialog och nätverkande med både interna och externa parter. Som verksamhetschef för plan och bygglov är du underställd förvaltningschefen och arbetar direkt mot byggnadsnämnden. Du är närmaste chef till femton skickliga medarbetare som arbetar i roller som  planarkitekt, bygglovshandläggare, administratör och koordinator.

 
 
Din bakgrund
Du har flerårig ledarerfarenhet och god kännedom om plan- och bygglovsprocessen. Du har en högskoleutbildning inom samhällsbyggnadsområdet eller motsvarande alternativt flerårig arbetslivserfarenhet som arbetsgivare bedömer likvärdig. Erfarenhet från att arbeta i politiskt styrd organisation är meriterande. Vi söker dig som motiveras av att leda genom andra och som med ledning och styrning kan skapa optimala förutsättningar för prestation och leverans mot gemensamma mål. Ditt ledarskap är situationsanpassat och du har lätt för skapa engagemang och delaktighet på helhetsnivå och visa vägen mot morgondagens arbetssätt.
 
Välkommen att visa intresse för att få vara med och göra skillnad i en framtidskommun där vi ser möjligheter!

Sammanfattning

Liknande jobb


HR-chef till Idrott & förening

HR-chef till Idrott & förening

3 december 2021

Bygglovschef till Mörbylånga Kommun

Bygglovschef till Mörbylånga Kommun

3 december 2021

TF Avdelningschef-  projektavdelningen

TF Avdelningschef- projektavdelningen

3 december 2021

Förvaltningschef kultur -och fritid

2 december 2021