Planhandläggare

Arbetsbeskrivning

Strängnäs kommun utvecklar individen, verksamheten och samhället! Våra 2 000 medarbetare verkar i en dynamisk organisation som gärna prövar nya vägar för att nå sina mål.
Kommunens 33 000 invånare bor i attraktiva tätorter som Strängnäs, Mariefred, Åker och Stallarholmen, eller i mindre orter med landsbygdskaraktär. Till Stockholm tar du dig på mindre än en timme.Strängnäs kommun är en av landets äldsta kulturbygder, är rik på vackra naturmiljöer och har ca 44 mil Mälarstrand.
Du kommer till ett Samhällsbyggnadskontor och en planenhet som arbetar med bl a översiktsplanering, detaljplanering. Vi är ett arbetsteam på 10 medarbetare, blandat kvinnor och män i olika åldrar med olika utbildningar och bakgrund. Vi har ett nära samarbete med medarbetare från andra inom förvaltningen, t ex bygg, miljö, trafik, park, exploatering, strateger och de kommunala driftbolagen.

I kommunen finns många intressanta och spännande planer och projekt på gång. Några exempel är planering av nytt resecentrum i Strängnäs, omvandling av regementsområdet P10, utveckling av tätortsstruktur kring Läggesta station, utveckling av ny stadsdelskärna Södra Tosterö och ny kommunövergripande översiktsplan och fördjupningar. Många projekt berör strandskyddsfrågor, kulturmiljöfrågor och övriga riksintressen.

ARBETSUPPGIFTER
Ditt uppdrag blir att:

• Handlägga och upprätta detaljplaner, med konsultstöd och i eget regi
• Arbeta med utredningar, som miljöbedömning och andra projekt kan ingå


Strängnäs kommun välkomnar mångfald och vill skapa arbetsplatser där kompetens från skiftande erfarenheter och bakgrund tas tillvara.

Vi tillämpar rökfri arbetstid inom Strängnäs kommun.

Det är ditt ansvar som sökande att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Som kommun omfattas vi av offentlighetsprincipen. Det innebär att om någon begär att få kopior på till exempel ansökningshandlingar är vi skyldiga att lämna ut dem.

Strängnäs kommun har gjort mediaval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster


KVALIFIKATIONER
Din kompetensprofil

Utbildning:

Du har en akademisk examen inom fysisk planering, arkitektur, samhällsplanering eller liknande som vi bedömer som likvärdig.

Erfarenhet:

Du har erfarenhet av detaljplanearbete.
Du har erfarenhet av att arbeta med AutoCad, GIS samt illustrations och layoutprogram mm.
Tillämplig lagstiftning (PBL; MB) är starkt meriterande.

Förmåga att:

Ha medborgarnas behov i centrum
Arbeta mål- och resultatorienterat.
Kommunicera och med respekt bemöta olika intressenter i plan- och byggprocessen samt kunna uttrycka dig väl i tal, skrift och skisser.
Arbeta med stad och landsbygd utifrån ett helhetsperspektiv.
Se möjligheter och ha ett förhållningssätt till uppdraget som ger bra förutsättningar för gott samarbete och trivsel, med utrymme över för humor.
Vara en engagerad och utåtriktad medarbetare.

Vilja och färdighet för att
Arbeta kreativt med en stark inre drivkraft

Du har B-körkort.

Kontaktpersoner på detta företaget

Planchef Gunilla Östling
0152-29310
Enhetschef/Bygglovschef Anders Solberg
0152-29320
Personalvetare Melissa Ojeda Mayta
0152-29364
Personalvetare Mats Elfdahl
0152-29197

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Strängnäs kommun, Plan- och byggenheten
  • 1 plats
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Månadslön
  • Heltid. Dagtid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse Provtjänstgöring kan komma att bli aktuellt.
  • Publicerat: 9 maj 2014

Besöksadress

Nygatan 10 64580 Strängnäs
None

Postadress

Nygatan 10
Strängnäs, 64580

Liknande jobb


Arbetsmarknadskonsulent

17 november 2021

17 november 2021

Utredare särskilt stöd

Utredare särskilt stöd

16 november 2021