Polismyndigheten söker förvaltningschef

Polismyndigheten söker förvaltningschef

Arbetsbeskrivning

Är du redo för en större uppgift?
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 37 000 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner och ett antal nationella avdelningar. Myndigheten befinner sig i en omfattande tillväxt som kommer att pågå de närmaste åren. Detta för att kunna möta framtidens utmaningar. Att arbeta för polisen är att skapa trygghet i människors liv. Varje dag.
Polismyndigheten ska bli betydligt fler medarbetare och har de senaste åren fått stora resurstillskott. Resurserna ska användas mer effektivt och administrationen ska förenklas. För att leda och styra det arbetet söker vi nu en förvaltningschef med övergripande ansvar för förvaltningsadministrativa frågor. Förvaltningschefen är chef för rikspolischefens kansli.


Rikspolischefens kansli
Rikspolischefens kansli ansvarar för stöd och strategisk rådgivning till rikspolischefen och den biträdande rikspolischefen. Kansliet ansvarar bland annat för samordning av de nationella avdelningarna i syfte att stärka myndighetens förmåga till strategisk styrning och ledning. En av de första uppgifterna för förvaltningschefen blir att göra en översyn av och utveckla stödet till myndighetsledningen.

Arbetsuppgifter


Uppdraget som förvaltningschef
Som förvaltningschef rapporterar du direkt till rikspolischefen samt ingår i Polismyndighetens strategiska ledningsgrupp där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens långsiktiga förändrings- och utvecklingsarbete.
En av de viktigaste uppgifterna för förvaltningschefen blir att säkerställa en mer effektiv styrning, användning och uppföljning av polisens resurser. Arbetsuppgifterna innefattar ett ansvar för styrningen och samordningen av förvaltningsfrågor och myndighetsövergripande administrativa frågor. Du ska under rikspolischefen samordna, öka och effektivisera stödet till kärnverksamheten
Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom att utöva ett uppriktigt, modigt och lyhört ledarskap med tillit till andras kompetens och förmåga. Som chef driver du utveckling genom att inspirera och uppmuntra till reflektion och återkoppling på ett sätt som utgår från att vi följer lagen och behandlar människor lika. Du skapar förutsättningar och verkar för goda relationer som bidrar till att vi agerar tillsammans utifrån vad som är bäst för medborgarna och uppdraget som helhet.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har förmåga att leda genom chefer. Du har förmåga att organisera och utveckla verksamheter och att kunna hantera komplexa frågor. Du förutsätts kunna samarbeta väl med andra och har mycket god förmåga att representera Polismyndigheten i externa sammanhang och möten. Du är en mycket god kommunikatör och har stor personlig integritet. Du kan hantera hög arbetsbelastning.


Detta är en möjlighet för dig som har:
flera års erfarenhet av att driva och leda i en komplex organisation genom och tillsammans med andra chefer
flera års erfarenhet av att, med goda resultat, ha arbetat mål- och resultatinriktat för såväl hela verksamhetsuppdraget som det egna ansvarsområdet
erfarenhet av att leda och driva stora och komplexa förändrings- och utvecklingsarbeten
ingått i ledningsgrupp på strategisk nivå
kunskap och förståelse för hur politiskt styrda organisationer fungerar
gedigen kunskap om statsförvaltningen samt kompetensfördelningen mellan regeringen och regeringens myndigheter
för funktionen relevant akademisk examen och/eller polisexamen
svenskt medborgarskap


Vi ser det som meriterande om du utöver detta även har:
gedigen erfarenhet av att ha arbetat i rättsväsendet
chefs- och ledarskapsutbildning för strategisk nivåNär vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar följande förmågor:
analys och helhetssyn
mål och resultat
utveckling och förändring
social säkerhet
muntlig och skriftlig kommunikation
skapa delaktighet och motivation


Läs mer om ledarkriterierna https://polisen.se/ledarkriterier/

Kontaktpersoner
Vid frågor kontakta Anna-Karin Gyllsdorff, HR-strateg på 010-563 89 65.
Parallellt med annonseringen sker upphandling av konsultstöd för en searchprocess. Kontaktuppgifter till konsulterna kommer att tillföras annonsen då upphandlingen är klar.


Övrig information:


Anställning
Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
Placering i StockholmSäkerhetsklassning
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning
Ansökan
Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 20 februari 2024 via e-post till jobb.chef@polisen.se. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med ref.nr. A062.111/2024 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 STOCKHOLM, eller kontakta ansvarig HR-konsult.
Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering
Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.
Varmt välkommen med din ansökan!

Artiklar i detta ämnet

  1. Bra ledare som chef

Sammanfattning

Postadress

Polhemsgatan 30
Stockholm, 11230

Liknande jobb


Enhetschef Fysisk planering

Enhetschef Fysisk planering

20 juni 2024

Chef för samhällsomställningskontoret Luleå kommun

Chef för samhällsomställningskontoret Luleå kommun

30 maj 2024

Gruppchef samordnad bemanning, Region Väst

Gruppchef samordnad bemanning, Region Väst

27 maj 2024

Stabschef till sektor lärande

Stabschef till sektor lärande

24 maj 2024