Polismyndigheten söker kanslichef till polisregion Mitt

Polismyndigheten söker kanslichef till polisregion Mitt

Arbetsbeskrivning

Är du redo för en större uppgift?
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 34 000 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli. Myndigheten befinner sig i en omfattande tillväxt som kommer att pågå de närmsta åren. Detta för att kunna möta framtidens utmaningar. Att arbeta för polisen är att skapa trygghet i människors liv. Varje dag.
År 2024 ska verksamheten ha vuxit till drygt 38 000 medarbetare från dagens 34 000. Vill du bidra i Polisens utveckling och bidra i det omfattande utvecklingsarbete som myndigheten genomgår? Då kan det här vara något för dig!
Polisregion Mitt består av Uppsala, Gävleborgs och Västmanlands län och har ca 2 300 anställda. Regionens huvudort är Uppsala. Verksamheten är organiserad i tre polisområden, en regional utredningsenhet, en regional operativ enhet, en underrättelsesektion och ett regionskansli.
Regionkansliet i region Mitt består av fem grupper: Kansligrupp 1 som arbetar med övergripande regionalkansliverksamhet och stöd åt regionsledningen, kansligrupp 2 vars fokus är kompetensförsörjningsfrågor, utrustningsfrågor och regional vapenhantering, Gruppen för skiljande- och disciplinärenden (GSD), en grupp som arbetar med verksamhetsstyrning och analys (VSA) där även Regionalt Driftcenter (RDC) ingår samt en intern servicegrupp för regional fordonshantering. Totalt arbetar cirka 60 medarbetare inom kansliet som och kanslichefen leder ledningsgruppen där de fem gruppcheferna ingår.
Arbetsbeskrivning
Som kanslichef i Region Mitt jobbar du övergripande i regionen och har ett viktigt uppdrag att utveckla verksamheten för regionens och polisens bästa. Det innebär att vi alltid ställer oss frågan vad som är bäst för helheten och samverkar över regionens gränser. Det vi gör ska vara bra för helheten, vilket innebär att du behöver vara prestigelös, ödmjuk samtidigt som du är tydlig med förväntningar och resultat. Du rapporterar direkt till regionpolischefen samt ingår i polisregionens strategiska ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens långsiktiga förändrings- och utvecklingsarbete. Regionens tillväxtarbete leds från regionskansliet.


En central del av arbetet som kanslichef är att bidra till polisens vision, ”Din polis – gör hela Sverige tryggt och säkert”. Detta ska bland annat ske genom att ytterligare öka polisens samlade förmåga till framgångsrik brottsbekämpning, en stark lokal närvaro samt att bidra till en attraktiv arbetsplats och samarbetsparter.
Region Mitt värnar om en god personalpolitik och arbetsmiljö vilket utgör viktiga grunder för vår polisverksamhet. Effektivitet, engagemang och tillgänglighet är den värdegrund som regionen utgår ifrån, liksom strävan efter mångfald och likabehandling Region Mitt förespråkar ett modernt ledarskap där det förståelsebaserade ledarskapet är i fokus och utgör grundvalar för helhetssyn och samverkan. Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom att utöva ett uppriktigt, modigt och lyhört ledarskap med tillit till andras kompetens och förmåga. Som chef driver du utveckling genom att inspirera och uppmuntra till reflektion och återkoppling på ett sätt som utgår från att vi följer lagen och behandlar människor lika. Du skapar förutsättningar och verkar för goda relationer som bidrar till att vi agerar tillsammans utifrån vad som är bäst för medborgarna och uppdraget som helhet.
Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
minst ett par års erfarenhet av att driva och leda i en komplex organisation genom och tillsammans med andra chefer
ett par års erfarenhet av att, med goda resultat, ha arbetat mål- och resultatinriktat för såväl hela verksamhetsuppdraget som det egna ansvarsområdet
erfarenhet av att driva och leda större förändrings-och utvecklingsarbeten
polisexamen eller akademisk examen som Polismyndigheten bedömer relevant
ingått i ledningsgrupp på strategisk nivåVi ser det som meriterande om du utöver detta även har chefs- och ledarskapsutbildning för strategisk nivå.
När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar följande förmågor:
Analys och helhetssyn
Mål och resultat
Utveckling och förändring
Social säkerhet
Muntlig och skriftlig kommunikation
Skapa delaktighet och motivationDu kan läsa mer om ledarkriterierna i följande länk https://bit.ly/3gJM38y . Som en del i urvalsprocessen kommer även tester att användas.


Övrig information
Anställning
Tillsvidareanställning som polismästare alt. sakkunnig med förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
Placering i UppsalaSäkerhetsklassning
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning
Ansökan
Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 23 juni 2021 via e-post till jobb.chef@polisen.se. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med ref.nr. A333.759/2021 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med ref.nr A333.759/2021 via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 Stockholm. Ansökningar kommer endast att tas emot på något av dessa två sätt.
Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering
Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.
Varmt välkommen med din ansökan!

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Polismyndigheten Uppsala Uppsala
  • 1 plats
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 9 juni 2021
  • Ansök senast: 22 juni 2021

Postadress

Svartbäcksgatan 49
Uppsala, 75332

Liknande jobb


Kanslichef

Kanslichef

24 november 2022

Kanslichef

Kanslichef

8 november 2022

19 oktober 2022