Postdoktor i biokemi

Postdoktor i biokemi

Arbetsbeskrivning

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.Det mesta av arbetet kommer att utföras vid MAX IV-laboratoriet, och CoSAXS-strålröret (https://www.

maxiv.lu.se/accelerators-beamlines/beamlines/cosaxs/), men tjänsten är formellt knuten till avdelningen för biokemi och strukturbiologi, vid kemiska Institutionen. För mer information om avdelningen, se: http://www.cmps.lu.se/biostruct/. CoSAXS är ett strålrör för lågvinkelspridning av röntgenstrålning (SAXS) som även har en separat detektor för att mäta vidvinkelspridning (WAXS).

Arbetsuppgifter
Detta är en tvåårig anställning som postdoktor med två huvudsakliga arbetsuppgifter.
1) Att deltaga i driften och vidareutvecklingen av CoSAXS-strålröret. Detta innefattar att vara med och dela ansvaret för driften, hjälpa externa användare, underhåll och vidareutveckling av strålröret i nära samarbete med arbetslaget vid CoSAXS.
2) Att vidareutveckla en specifik provmiljö för CoSAXS-strålröret, som tillåter optiska spektroskopiska mätningar (UV-VIS, fluorescence, Raman) samtidigt som man samlar SAXS och WAXS-data.

Här ingår även att optimera denna provmiljö för tidupplösta SAXS och bedriva aktiv forskning inom proteinaggregering i lösning. Detta innefattar även utveckling av data-analysrutiner för studier av proteinaggregeringskinetik. Långsiktiga forskningsmål är att förstå hur proteinfibriller bildas samt hur deras struktur påverkar deras egenskaper.

Dessa båda arbetsuppgifter motsvarar circa 50 % av heltid vardera.

Kvalifikationer

- Doktorsexamen i fysik, fysikalisk kemi eller motsvarande
- Flytande i engelska (både tal och skriftligt).
- Erfarenhet och kompetens rörande SAXS-studier på lösningar med biologiska eller syntetiska makromolekyler.
- Erfarenhet av datareduktion och dataanalys från SAXS-experiment.
- Erfarenhet från att hantera stora datamängder.
- Expertis i programmering i Matlab, Python eller C++.
- Förmåga att arbeta och samarbeta i grupp, och interagera med forskare och tekniker i ett dynamiskt lag

Meriterande

- Erfarenhet av instrumentkontroll och styrning (SAXS-utrustning, provmiljö etc.)
- Erfarenhet av HPLC, UV-VIS, Raman, Fluorescence spektroskopianalys.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare.

Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Kontaktpersoner på detta företaget

Tommy Nylander, professor
046-222 81 58
Tina Olsson, personalsamordnare
046-222 95 62, tina.olsson@science.lu.se
Martin Lundqvist, forskare
046-2228252, martin.lundqvist@biochemistry.lu.se
Tina Olsson, personalsamordnare
046-2229562, tina.olsson@science.lu.se
Tommy Nylander, professor
046-222 81 58, tommy.nylander@fkem1.lu.se
Marie Skepö, universitetslektor
046-222 33 66
Tina Olsson, personalsamordnare
046-222 95 62
Mikael Lund, universitetslektor
046-222 31 67
Anna Stradner, universitetslektor
+46 46 222 82 14; anna.stradner@fkem1.lu.se
Arkady Yartsev, universitetslektor
046-222 08 65, arkady.yartsev@chemphys.lu.se

Sammanfattning

Besöksadress

Box 118?
None

Postadress

Box 118?
Lund, 22100

Liknande jobb


Postdoc in engineering materials

Postdoc in engineering materials

22 januari 2021

Amanuens i VA-teknik

Amanuens i VA-teknik

22 januari 2021

Postdoc in Thermal Management for Road Vehicles

Postdoc in Thermal Management for Road Vehicles

22 januari 2021