Postdoktor i datavetenskap och psykiatrisk genomik

Postdoktor i datavetenskap och psykiatrisk genomik

Arbetsbeskrivning

Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?
Vi söker en postdoktor som kommer att arbeta på KI Psychiatric Genomics Institute (KI-PGI), som leds av Professor Patrick Sullivan och Dr Lu Yi.

KI-PGI är ett forskningsprogram på Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB), som tilldelats ett 10-årigt forskningsanslag från Vetenskapsrådet. KI-PGI utgår från grundläggande forskningsresultat inom genomik och kartlägger sedan dess implikationer för patienter, läkare och hjärnforskare. Prof Sullivan leder det internationella samarbetet inom Psychiatric Genomics Consortium (https://www.med.unc.edu/pgc/), som är en av de mest innovativa och produktiva forskningsinsatsen hittills inom psykiatrin. Vi har omfattande samarbeten och förutom de ca 150 institutioner involverade i PGC, har vi starka och aktiva samarbeten med ett 10-tal framstående forskargrupper inom genetik, psykiatri, neurovetenskap och funktionell genomik. Vi har etablerat långsiktiga samarbeten såväl inom KI som med forskningsinstitut i Europa, USA och Australien. Vi har flera stora nya dataset. Dessa nyligen publicerade artiklar beskriver våra insatser inom psykiatrisk genomik, funktionell genomik, identifiering av specifika celltyper i hjärnan som är associerade med schizofreni (initial studie och replikation) (Nat. Genet. https://www.nature.com/articles/s41588-018-0129-5, https://www.nature.com/articles/s41588-020-0610-9), PGC:s arbete och en genomgång av forskningområdet (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0092867419300480?via=ihub). Dessa är bara en del av de forskningsprojekt som pågår.

De övergripande målen för KI-PGI är: att på populationsnivå, förstå hur gener och miljö agerar och samverkar för att påverka risken för allvarliga psykiatriska störningar (t.ex. schizofreni, svår depressiv sjukdom). Med vilka molekylära och cellulära mekanismer verkar dessa gener? Vi har data från stora fall-kontrollstudier om schizofreni, där alla deltagare har utvärderats med omfattande genomvid SNP-array-analys, analys av kopienummervarianter (CNVs), samt helexom- och helgenomsekvensering. Större studier pågår som inbegriper bl.a. en utvidgning av den svenska schizofrenistudien (S3), Genomic Aggregation Project in Sweden (GAPS) och TRYGGVE2 (en satsning på att samordna psykiatrisk genomik och nationella registerdata i Danmark, Norge och Sverige). Dessa studier är finansierade av forskningsanslag från Vetenskapsrådet, NIH/NIMH och EU Horizon 2020.

Postdoktorer som har arbetat för professor Sullivan har givits goda förutsättningar att avancera i sin akademiska karriär. Nyligen har två av hans KI postdoktorer etablerat egna forskargrupper och under de senaste 15 åren har mer än 10 postdoktorer avancerat till biträdande lektor eller lektor med egen finansiering. För mer information, se e-postadress nedan.

Din roll
Vi söker en exceptionell och innovativ postdoktor till vårt team. Vi har en stor mängd data och behöver en data scientist på professionell nivå för att maximera vår förståelse för den data vi har samlat in och för att identifiera nya data som vi behöver skapa. Du bör ha ett starkt intresse och vilja att bidra till ökad kunskap om allvarliga psykiatriska sjukdomar och hur vi kan förbättra människors liv. Du kommer att vara en del av KI-PGI-teamet och bedriva forskning inom genomik och funktionsgenomik inom ramen för allvarliga psykiatriska sjukdomar, genom att dra nytta av "multi-omic"-metoder.

Vem är du?
Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Även sökande som inte avlagt doktorsexamen vid ansökningstidens utgång kan söka under förutsättning att alla krav för fullgjord examen uppfylls innan (avsett) anställningsdatum. Detta ska styrkas av sökandes huvudhandledare, studierektor eller motsvarande.

- Sökande skall ha en doktorsexamen i epidemiologi eller genetik.
- Sökande bör ha betydande tidigare erfarenhet av professionell analys av moderna genomiska dataset, inklusive erfarenhet av genomvid associationsanalys, familjebaserad studiedesign och särskilt av att använda polygeniska riskvärden på ett kreativt sätt.
- Sökande bör ha avancerade färdigheter i programmering (t.ex. R, python, SAS), användning av standardprogram (t.ex. PLINK) och flexibelt kunna hantera stora dataset.
- Kunskap om genomik för komplexa tillstånd/sjukdomar är mycket viktigt. Specifik kunskap om psykiatrisk genomik (främst kopplat till schizofreni, bipolär sjukdom, ätstörningar eller svår depressiv sjukdom) är nödvändig.
- Sökande ska vara kollegial och erfaren i att arbeta effektivt i ”team science” -sammanhang.
- För att vara en framgångsrik Sullivan-postdoktor behöver du ha exceptionella organisatoriska färdigheter och vara bra på att göra många saker samtidigt.
- Utmärkt muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga på engelska krävs samt god erfarenhet av vetenskapligt skrivande. Ansökan på engelska är önskvärd men inget krav.

Vad erbjuder vi?
En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som universitet är Karolinska Institutet även en statlig myndighet. Det innebär att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal, generös semester och en bra tjänstepension. Du får träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Placering: SolnaAnsökan
Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska eller svenska:

- En komplett CV inkluderande disputationsdatum, avhandlingens titel, tidigare akademiska befattningar, akademisk titel, nuvarande befattning, akademiska utmärkelser samt kommittéarbete
- En komplett publikationslista
- En sammanfattning av nuvarande arbete (maximalt en sida)

Varmt välkommen med din ansökan!

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi. 


Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Kontaktpersoner på detta företaget

Gustaf Edgren, associate professor, gustaf.edgren@ki.se
+46-708-18 68 62
Sofia Anderberg, personalhandläggare, sofia.anderberg@ki.se
08 524 870 02
Ann Almqvist, OFR
08-524 861 99
Gunnar Stenberg, SEKO
08-524 880 75
Ulrika Zagai, SACO
08--524 871 84
Kamila Czene, Professor, e-mail: kamila.czene@ki.se

Professor Nancy Pedersen, e-post nancy.pedersen@ki.se
08-524 874 18
Prof. Kamila Czene, email: kamila.czene@ki.se
08-524 86144
Sara Hägg
08-524 822 36
Catarina Almqvist Malmros, Professor and Pediatrician, E-mail: catarina.almqvist@ki.se
+46 (0)70 116 0852

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Karolinska Institutet, MEB
  • 1 plats
  • 6 månader eller längre
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 6 december 2021
  • Ansök senast: 20 december 2021

Besöksadress

Karolinska Institutet, Box 281
None

Postadress

Karolinska Institutet, Box 281
Stockholm, 17177

Liknande jobb


24 maj 2022

24 maj 2022

Formulation/Analytical Scientist

Formulation/Analytical Scientist

24 maj 2022

10 februari 2022