Regional Utvecklingsdirektör till Region Kronoberg.

Regional Utvecklingsdirektör till Region Kronoberg.

Arbetsbeskrivning

Om tjänsten
Uppdraget har en bredd och en komplexitet av frågeställningar som är unik. Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är den gemensamma vägvisaren för regionens framtid och sammanfattar inriktning och prioriteringar för det regionala utvecklingsarbetet. Arbetet spänner över flera kompetens- och verksamhetsområden.  Regional Utveckling består av Verksamhetsstöd, Folkhälsa och social utveckling, Kompetens och lärande, Hållbar tillväxt, Kultur samt driften av Grimslövs Folkhögskola.
Som Regional utvecklingsdirektör:
leder du förvaltningen för regional utveckling och arbetar på uppdrag av Regiondirektören. Du ingår i regionorganisationens ledningsgrupp. Du arbetar i en politiskt styrd organisation och arbetar tillsammans med ansvariga nämnder och förtroendevalda.
tar ut en tydlig färdriktning och ansvarar för att skapa goda förutsättningar för tillväxt och utveckling tillsammans med många aktörer i näringslivet, i kommunerna och i samhället i övrigt. Du har ett process- och omvärldsorienterat arbetssätt som leder till resultat.
har du ansvar för ett kontaktintensivt arbete som spänner över hela samhället lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.
förutsätter vi att du också skapar goda förutsättningar för underställda chefer att leda sina medarbetare på ett motiverande och effektivt sätt.
Rollen som Regional utvecklingsdirektör är en tillsvidareanställning i Region Kronoberg med ett chefsförordnande på 4 år.
Placeringsort är Växjö.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har chefs- och ledarskapserfarenhet och vi bedömer att det är lättare att lyckas om du framgångsrikt har drivit en ledningsgrupp bestående av andra ledare/chefer, gärna i en större organisation på koncernledningsnivå. Det är meriterande om du har erfarenhet av att jobba i politiskt styrda organisationer och förstår den komplexitet det innebär, inte minst avseende beslutsfattande.
Du har:
akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant och förmåga att leda, kommunicera och samarbeta utöver det vanliga.
ett visionellt och strategiskt tillvägagångsätt och är en skicklig kommunikatör som kan företräda Regional utveckling på kommunal -, regional - och nationell nivå, samt inom Region Kronobergs län.
erfarenhet från arbete och kontakter internationellt är betydelsefullt, liksom kunskap och förståelse för det regionala uppdraget.
en väl utvecklad strategisk, strukturerad, reflekterande och analytisk förmåga samt harlätt för att se helheten och är bra på att driva arbetet i rätt riktning framåt.
personlig mognad och integritet och har förmågan att skapa goda relationer och ett gott arbetsklimat samt god förmåga att verka i en politiskt styrd organisation genom lyhördhet.
Du:
som ledare bra på att motivera, engagera och stödja andra chefer, men du är även mån om att föregå med gott exempel och vara en närvarande och positiv förebild i hela organisationen.
besitter en inkluderande och tillitsbaserat ledarskapsstil.
är bra på att utveckla starka och långsiktiga relationer med olika sorters människor.
som person inger stabilitet, ödmjukhet, lugn och trygghet .
behärskar svenska språket på modersmålsnivå, både i skrift och tal.
B- körkort är ett krav.
Stor vikt kommer att läggas på personliga egenskaper.
Tjänsten kommer att säkerhetsskyddsklassas och förutsätter godkänd säkerhetsprövning och registerkontroll i enlighet med Säkerhetsskyddslagen.

Om arbetsgivaren
I Region Kronoberg kan du trivas, växa och påverka. Här kan du utvecklas, både som människa och i din yrkesroll. Region Kronoberg ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och områden som handlar om folkhälsa, lärande, kultur, regional utveckling och tillväxt i Kronobergs län. Regionen är en av länets största arbetsgivare med ca 6 300 medarbetare och tillsammans arbetar vi för att nå visionen "Ett gott liv i ett livskraftigt län".
På regional utveckling arbetar ca 85 personer med exempelvis infrastrukturplanering, tillväxtarbete, folkhälsa, kompetens, kultur, EU-projekt med mera. Arbetet utgår från den regionala utvecklingsstrategin. Målet är att skapa en attraktiv region med goda förutsättningar för företag att etableras och växa och för människor att arbeta och leva hållbart.
Läs mer:   http://www.regionkronoberg.sehttps://www.regionkronoberg.se/om-region-kronoberg/verksamhetsorganisation/regional-utveckling/

Hur du visar ditt intresse
I denna rekrytering samarbetar Region Kronoberg med Telin Rekrytering & Konsult.
Om Du är intresserad av rollen som Regional Utvecklingsdirektör i Region Kronoberg, så tveka inte att ladda upp din intresseanmälan via www.telinrekrytering.se. 
Vi tar ej emot handlingar via e-post på grund av lagstiftningen GDPR.
Har du frågor eller vill veta mer är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Linda Petersson på telefon 070-377 45 74 eller e-post linda@telinrekrytering.se
Välkommen med din intresseanmälan!

Kontaktpersoner på detta företaget

Terese Carlstedt
0703774551
Linda Petersson
070-3774574
Mary Winblad

Diana Höglund
072-3377454
Linnea Fransson
072-3377454
Pernilla Stahl
0723377455

Sammanfattning

Besöksadress

Stuvaregatan 1 39231 Kalmar
None

Postadress

Stuvaregatan 1
Kalmar, 39231

Liknande jobb


Växtförädlingschef

13 februari 2023

Växtförädlingschef

10 februari 2023