Registrator/arkivarie

Arbetsbeskrivning

Sollentuna kommun siktar mot att bli Sveriges mest attraktiva kommun. Vi är redan på god väg. SCB:s medborgarundersökning visar att Sollentunaborna är nöjdast i landet när det gäller Nöjd-Medborgar-Index. Vi har ett av landets bästa näringslivsklimat och har flera gånger utsetts till länets bästa skolkommun. I detta arbete är våra kompetenta och engagerade medarbetare helt ovärderliga. Hos oss hittar du intressanta och varierande jobb med goda utvecklingsmöjligheter. Kommunen växer och har i dag ca 69 000 invånare och 2 500 medarbetare.

Vår vision är att bli Sveriges bästa skola. Framför oss ser vi en skola där undervisningen håller hög kvalité och stimulerar alla elevers kreativitet. En skola där vi har höga och positiva förväntningar på oss själva och våra elever och där alla elever och personal trivs och känner sig trygga. I våra skolor skall eleverna uppnå utmärkta studieresultat och bygga upp de kompetenser som krävs för framtida studier och yrkesliv. Vi skall också ligga i framkant vad det gäller pedagogiska metoder och organisering av undervisningen. För att klara ovanstående hämtar vi stöd i forskningen.

Som en del i att skapa goda resultat söker vi nu en verksamhetcontroller/sakkunnig.

 

Arbetsuppgifter

Dina uppgifter blir att på halvtid arbeta som registrator åt barn- och utbildningskontoret och på halvtid hjälpa kommunens 19 grundskolor med sin dokumenthantering

Vid grundskolorna handlar det främst om att ta fram en ny dokumenthanteringsplan och skapa enhetliga administrativa rutiner, huvudsakligen för hur registreringen av allmänna handlingar ska fungera.

För barn- och utbildningskontorets räkning kommer du att arbeta med att registrera handlingar, avsluta ärenden och hålla ordning på arkivet. I arbetsuppgiften ingår också att i samråd med kommunens arkivarier se över diarieplanen för skolans verksamhet. Du kommer också få uppdatera barn- och utbildningskontorets dokumenthanteringsplan. Du ska kommer att arbeta ihop med kontorets nämndsekreterare som också arbetar delvis som registrator. Tanken är att nämndsekreterare och nämndens registrator ska kunna varandras arbetsuppgifter för att kunna täcka för varandra vid frånvaro, t.ex. vid semester eller sjukskrivning.

 

Kompetenskrav

Vi söker i första hand dig som har gedigen erfarenhet av registrering/diarieföring vid offentlig förvaltning eller som är utbildad arkivarie.

Att du är tydlig, drivande och positiv är en förutsättning för jobbet. Du skall ha en god kommunikativ förmåga och kunna uttrycka dig väl i både tal och skrift, samtidigt som du kan arbeta både självständigt och tillsammans med andra.

 

Omfattning

Tjänsten är en allmän visstidsanställning på två år och omfattar heltid.

Kontaktpersoner på detta företaget

Anders Nilfjord, Chef ekonomi och administration
08-57921332
Anna Österman, Utvecklingsledare
08-579 214 21
Daniel Broman, Förvaltningschef
08- 579 213 01
Manfred Holmelin
+46 08-579 228 12

Sammanfattning

Besöksadress

Turebergs Torg 1
None

Postadress

Allfarvägen 31
Sollentuna, 19186

Liknande jobb


Arkivarie

22 september 2020

Registrator med arkivkunskap

Registrator med arkivkunskap

17 september 2020

16 september 2020

16 september 2020