Rektor Karlbo rektorsområde

Rektor Karlbo rektorsområde

Arbetsbeskrivning

Det är något speciellt med Avesta!
Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också pannben och mod, handlingskraft och framtidstro. Vi växer och utvecklas och får ett ännu kraftfullare näringsliv som grund för en ännu bättre välfärd. Vi tror att det är möjligt för vi vågar tänka nytt och annorlunda. Tillsammans bygger vi Avestas framtid – vill du vara med?

Karlbo rektorsområde består Karlbo (åk f-6), Nordanö (åk f-3) och Lund skola (åk 4-6) med tillhörande fritidshem. Skolorna har hälso- och friluftsprofil och med fina skolgårdar som ligger i naturnära områden finns goda förutsättningar för utomhuspedagogik. Vi har ca 200 elever och 50 personal. Arbetsklimatet är gott och personalgruppen engagerad och stabil. Nu söker vi en ny rektor som vill fortsätta utveckla Karlbo Ro tillsammans med oss.

ARBETSUPPGIFTER
Som rektor har du helhetsansvar för ekonomi, personal, arbetsmiljö, kvalitets- och skolutveckling samt elevhälsan. Du ingår i grundskolans ledningsgrupp där du tar ansvar för såväl den egna verksamheten som för hela grundskolans kvalitets- och utvecklingsarbete.

Du upprätthåller en tydlighet i organisationen, allt ifrån att mål är tydliga och kända för alla i verksamheten till att se till att skolans rutiner är tydliga. Som rektor leder och organiserar det pedagogiska arbetet, skapar förutsättningar för lärare att samverka och försäkrar dig om att det sker ett lärande i kollegiet som ger avtryck i undervisningen. Du arbetar även systematiskt och långsiktigt med att utveckla elevhälsoarbetet. I rollen ingår självklart att ansvara för måluppfyllelse. Skolan ska erbjuda en trygg miljö som gynnar varje elevs utveckling och gör denne så väl förberedd som möjligt för nästa steg i deras utbildning.

Vi har tydliga förväntningar på dig, men skapar också förutsättningar för att du ska lyckas med ditt uppdrag. Du får stöd av en biträdande rektor i det dagliga arbetet. På förvaltningen finns ledarstöd avseende ekonomi-, lokal-, kvalitets- och utvecklingsfrågor. Utöver att vi satsar mycket på kompetensutveckling för verksamhetsområdet har vi även utbildningar som syftar till att skapa goda förutsättningar, trygghet och kunskapsutveckling i ledarskapet.KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har ett genuint intresse för skol- och kvalitetsutveckling. Med god omvärldsanalys tar du fram välgrundade förslag till förbättringar. I den här rollen blir du motorn i skolutvecklingsfrågor för Karlbo Ro och din uthållighet i kombination med förmåga att skapa delaktighet och engagemang hos dina medarbetare gör att idéer, mål och planer resulterar i faktiska hållbara åtgärder och resultat.

Som rektor är det viktigt att du styrs av mål- och resultattänkande i prioriteringar, planering och agerande. Du står stadigt i dina beslut samtidigt som du har förmåga att förändra inriktning när förutsättningarna förändras. Då rollen som rektor är komplex behöver du vara strukturerad och bra på att planera din tid.

Vi söker dig som leder och utvecklar verksamheten genom ett tryggt och kommunikativt ledarskap. Du har hög integritet och lätt för att skapa förtroendefulla relationer. En tillitsbaserad ledarstil i kombination med att du är du är lyhörd och öppen för andras tankar och idéer får dina medarbetare att växa. Du arbetar aktivt för att skapa vi-känsla i alla led, för det är tillsammans som vi bygger Avestas framtid.

Övriga kvalifikationer:
• Pedagogisk examen
• Pågående eller genomfört rektorsprogram är meriterande
• Erfarenhet av arbete i ledningsfunktion inom skolområdet
• Väl insatt i skollagen och de styrdokument som reglerar verksamheten
• Kunskaper om arbetsmiljöns betydelse för ett hållbart arbetsliv

Välkommen med din ansökan!


ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Avesta kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har Avesta kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Artiklar i detta ämnet

  1. Utbildningsmaterial för att skydda barns hörsel

Sammanfattning

Liknande jobb


Rektor till Julita och Bie skola

22 april 2021

Hidinge skola F-6 söker Rektor!

22 april 2021

21 april 2021