Rektor sökes till Katrinelundsgymnasiet

Rektor sökes till Katrinelundsgymnasiet

Arbetsbeskrivning

Vår vision är att Göteborg ska vara en internationellt ledande utbildnings- och kunskapsstad.

Utbildningsförvaltningen i Göteborg bedriver verksamhet inom kommunal gymnasieskola, vuxenutbildning, yrkeshögskola, gymnasiesärskola, särvux, studie- och yrkesvägledning, modersmål samt skolutveckling.

I vårt arbete har vi ett tydligt elevfokus som sätter kunskap och färdigheter i ett sammanhang där inre motivation, medskapande och lust att lära är viktiga ingredienser.

Vi arbetar utifrån alla människors lika värde och rättigheter. Tillsammans skapar vi en arbetsmiljö där både elever och medarbetare är delaktiga och verkar för varandras framgång.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker nu en rektor till ekonomiprogrammet på Katrinelundsgymnasiet inför läsåret 2021/2022.

Katrinelundsgymnasiet är en modern skola i centrala Göteborg. Skolan har idag ca 1200 elever. Många av våra elever är elitidrottare som parallellt med sina akademiska studier utvecklar sig i sin idrott genom NIU och RIG. Hela eleven Hela vägen är skolans motto som speglar skolans elevsyn. På Katrinelundsgymnasiet arbetar vi med hela elevens utveckling, utbildning och välmående. Oavsett om eleven är elitidrottare eller inte så är det viktigt att jobba med eleven mot högt uppsatta mål och att jobba med en helhet inom studieresultat såväl som att hjälpa eleven att växa som person under studietiden.

Katrinelundsgymnasiet har idag följande nationella program: Ekonomiprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet samt Vård- och Omsorgsprogrammet. Skolan har även ett hörselgymnasium för elever med hörselnedsättning.

Katrinelundsgymnasiet ingår tillsammans med Bernadottegymnasiet, MTG samt Burgårdens gymnasium i gymnasieområde Skånegatan. Områdets skolledare träffas regelbundet för bland annat erfarenhetsutbyte och kollegialt/kollektivt lärande. Dessa möten leds av din närmaste chef, utbildningschefen för gymnasieområde Skånegatan.

Som rektor har du pedagogiskt ansvar, samt personal- resultat- och ekonomiskt ansvar för verksamheten på din skolenhet. Du leder, planerar, samordnar, utvecklar och utvärderar verksamheten i enlighet med utbildningsnämndens uppdrag, vision och verksamhetsidé. Ditt arbete ska leda till att elevernas måluppfyllelse ökar.

Du kommer att fortsätta att utveckla Ekonomiprogrammets mångåriga samarbeten med olika aktörer i näringsliv, föreningsliv och akademin. Tillsammans med tre rektorskollegor samt servicechef utgör du skolans ledningsgrupp. Du ansvarar tillsammans med dina kollegor för utvecklingen av Katrinelundsgymnasiet som helhet.


KVALIFIKATIONER
För tjänsten söker vi dig som har pedagogisk högskoleutbildning. Vi ser gärna att du påbörjat eller genomfört den statliga rektorsutbildningen och arbetar eller har tidigare arbetat som rektor, gärna inom gymnasieskolan.

Du har god IT-kompetens och har intresse för och erfarenhet av systematiskt kvalitetsarbete samt skolutvecklingsarbete genom kollegialt lärande. I din ledarroll är du tydlig i din kommunikation gentemot elever och medarbetare. Du har en förmåga att motivera dina medarbetare, sätta upp tydliga mål och följa upp dessa. Du är strukturerad och har god organisationsförmåga samt uttrycker dig väl i tal och skrift.

Stort engagemang och god samarbetsförmåga kännetecknar dig som person. Du har förmåga att skapa goda relationer med både medarbetare, elever och övriga interna och externa samverkansparter. Du har ett demokratiskt förhållningssätt där samverkan med olika aktörer är en viktig del. Du arbetar för såväl tidseffektivitet som kostnadseffektivitet. Du har ständiga förbättringar som bärande idé för ditt kvalitetsarbete. Du inser värdet av att samverka med fackliga organisationer.

Som person kännetecknas du av engagemang, aktivt lyssnande, gott omdöme, mod och uthållighet. Du kan prioritera i dina arbetsuppgifter, fatta tydliga beslut, delegera uppgifter samt följa upp att beslut genomförs. Du är trygg i din ledarroll, är en god lyssnare och har ett lösningsfokuserat förhållningssätt. Du uppskattar olikheter hos dina medarbetare och är en förebild för andra.

ÖVRIGT
I rekryteringsprocessen kommer tester att ingå.
Vi planerar för två intervjuomgångar, den första intervjun kommer att ske 2021-02-23 och den andra intervjun sker 2021-03-09.

Till din intervju behöver du ha med dig pass/nationellt id och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.

Med hänvisning till lagarna som reglerar registerkontroll så måste den som erbjuds denna tjänst uppvisa utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtal kan upprättas.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Göteborgs stad samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka i Visma Recruit och inte via e-post eller pappersformat.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Artiklar i detta ämnet

  1. Utbildningsmaterial för att skydda barns hörsel

Sammanfattning

Liknande jobb


Rektor till Realgymnasiet Linköping

8 mars 2021

Rektor

Rektor

8 mars 2021